Skip to content

Majoriteten av alla mord ska leda till livstids fängelse - krav från riksdagen

Foto: Tor Erik Schrøder/TT

Livstidsstraff bör bli "normalstraffet" för mord och  användas i majoriteten av fallen. Det kräver riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen - där även ett antal övriga krav inom straffrättens omdöme framförs.

 

År 2014 ändrades straffskalan för mord med syfte att livstidsstraffet skulle användas i högre utsträckning. Ett politiskt syfte var att livstidsstraffet skulle vara normalstraff för mord.

Lagstiftningen fick dock hård kritik från både Lagrådet och andra tunga remissinstanser.

Livstid normalstraffet
Efter att Högsta domstolen fått tillfälle att pröva påföljden slog HD fast att lagändringen och det sätt den var tänkt att genomföras på inte var förenligt med grundläggande rättsprinciper.

Regeringen tillsatte en utredare för att se över straffskärpningen. Justitieutskottet vill dock att regeringen snarast formulerar ett nytt lagförslag. Riksdagen ställer sig bakom detta i ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen skriver att "regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att livstidsstraffet för mord bör användas i betydligt större utsträckning än tidigare och vara normalstraffet i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i majoritet av fallen".

Sju övriga punkter från riksdagen
Riksdagen gör samtidigt ett antal övriga uttalanden till regeringen på det straffrättsliga området - nämligen:

  • Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen om kränkande fotografering. Riksdagen framhåller att det via media har kommit indikationer på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde.
  • Riksdagen anser att det krävs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag. Lagstiftningen bör tydligt markera var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Riksdagen anser också att det bör införas ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt, vilket i praktiken innebär att ett brott blir lättare att bevisa.
  • Regeringen bör överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Straffskalan bör vara fängelse i minst nio månader och högst tre år.
  • Straffen bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på gärningspersonens ålder eller andra omständigheter som är knutna till gärningspersonen.
  • Poliser, personal inom räddningstjänsten, hälso- och sjukvården bör få ett bättre straffrättsligt skydd.
  • Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa bör utredas.
  • Regeringen bör utreda om personer som misskött sig i en simhall kan få tillträdesförbud dit. Det kan till exempel röra sig om en person som tidigare begått brott av sexuell karaktär i simhallen.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

43 comments

Som vanligt ska Sverige gå från den ena extremen till den andra. För inte länge sedan var normalstraffet för mord 10 år - 33% = 6,7 år. Klart mesigast i OECD. Nu ska det vara livstid. Varför inte 25-30 år? Spar livstid för seriemördare och terrorister och slopa den där löjliga 2/3-regeln!

Livstidsstraff är ju på något sätt ett dödsstraff "by Laissez faire". Det är ju ändå rätt rimligt om någon bestulit en annan person på sitt liv.

Frågan som måste ställas är om det med livstid kommer att begås färre mord. Överväger mördare straffskalor innan de begår sina brott eller kommer det bara innebära en extra kostnad för samhället att ha fler inspärrade? Varför inte i samma veva inför livstid eller tom dödsstraff även för brott så som exempelvis snatteri?

Det gör man helt uppenbart. Numera sker väpnade rån nästan alltid med replikor. Skarpladdade vapen mycket mera sällan. Skillnaden i straff är betydande.

Likaså ökar bedrägerier som ofta är mycket mera lönsamma än rån men där risken för att åka fast är mycket lägre. Men även om man gör det är straffen mycket lägre.

Ingen som rånar har någon aning om det.

Kan det vara för att de är mer lönsamma?
Att tågrånen och diligensrånen minskat har nog inte så mycket med straffen att göra. Det kan väl till och med en åklagare förstå?

Jodå, det har en hel del med saken att göra. Jag har träffat och pratat med många rånare och de har bra koll på detta, liksom en hel del annat inom straffrätten. Inte för att de läst sig till det, utan för att de har en viss rättegångserfarenhet och har suttit häktade i olika perioder. Och när det gäller de något äldre rånarna är kunskapen om förväntade påföljder god.

All forskning visar att hårdare straff inte hjälper mot brottsligheten i alla fall.
Hårdare straff är en politisk ide för att knipa röster.
I USA dömer man ut 150 år för en 50-åring. Blev det färre mord. Nej!
Ett spel för galleriet och folkopinionen är det.
Hur många mördare som suttit 20-30 år livstid i Sverige har gjort om det då de kommit ut?
Straffet i Sverige ska vara rehabiliterande. Tanken alltså.
Ännu längre straff slår ut den människan för all framtid, oavsett då den kommer ut.
Kanske ska vi införa 30 år för mord på män och 60 år på mord på kvinnor av män om det nu tros eller påstås, att strängare straff motarbetar att brott sker. Kvinnor som mördar män ska bara ha 30 år och mördar de en annan kvinna ska de ha 60 år. Leker med tanken.

Den retoriken innebär ju att mildare straff skulle reducera kriminaliteten och det förstår ju alla är inkorrekt. Att ngn sitter 150 år utesluter ju åtm att just den mördaren inte är ute och mördar igen, dvs man glömmer bort att en deleffekt av straffet meddelst inlåsning innebär ett skydd för allmänheten i det offentliga rummet.
Dessutom förekommer ju inget mätbart materiel som bevisar att denna påföljd inte verkat preventivt i andra fall, men vilket är högst troligt, åtm i planerade gärningar.
Att separera opålitliga element från potentiella offer är en del av rättsmonopolets skyldighet mot de laglydiga medborgarna.

Gustav.....
Det är ingen retorik, det är citat av forskningen. Att vända det som du gör.
Hmmmm....verkar ansträngt och skenbar logik.
Tror du det blir mindre/hälften rattfyllerister om man t.ex fördubblar straffet från 1 månad till 2 månader ?
Knappast. Tror du att det blir dubbelt så många rattfyllerister om man halverar straffet?
Helt rätt att du kom ihåg att undanta dråp som är oplanerat.
Men du missar helt huvudnumret. Vi har inte förbyggande straff i Sverige. Vi har ett straffvärde.
Att hålla folk inlåsta för att man tror att de kommer att upprepa samma sak igen är galet. Då kommer de väl bara att göra det efter 7 år istället för efter 5 år om man lagt på två år på tiden.
Men jag medger att frågan är svår och samtidigt sägs att bästa skolan är i fängelset för att bli en notorisk brottsling. Det slår också tillbaka på samhället och enskilda människor.
Folk kalkylerar inte med straffets längd eftersom de räknar med att man kan komma undan om man är lite smart.

Det vanligaste "mordet" är kniv, fylla, bråk i hemmet.
M.a.o. inte direkt några kriminellt belastade personer där det möjligen tidigare funnits a) felparkering b) fortkörning c) misshandel (slagit ngn på flabben i Folkparken, där Polis ej varit av "gamla" skolan och ställt frågan: a) ska du ha på flabben eller b) ska vi skriva rapport.).
Att låsa in dessa personer på livstid är samhällsekonomiskt idiotiskt. Merparten - om de håller sig i skinnet - kommer troligen aldrig mer upp på domstolens agenda.
Kriminalvård på rätt sätt och efter utdömt lämpligt straff (behöver ej vara fängelse) åter in i samhället, arbeta och betala skatt - det är det meste ekonomiska.
Kalifornien har börjat släppa ut dömda p.g.a. att fängelser är överfulla och man klarar inte av att hantera mer. Kostnaderna för fängelse är dessutom så höga att det inte går att försvara inlåsning för "struntbrott". Fängelser på statens (ej gow.) är i vissa fall även privata och ni som kan er matematik vet att varje ny organisation kostar. Det är därför som man inom privata näringslivet effektiviserar genom uppköp. Men det gäller tydligen ej när är staten, kommunen, landstinget som är part. Då skall allt bli billigare genom att man gör flera organisationer av en.

Äntligen! Tar man med vett och vilje någons liv så ska man få livstid. Oavsett "ekonomin" i det. Punkt.

Erik, vem har pratat om dödsstraff för småbrott? Skärp dig! Det här är ett seriöst debattforum.

Det finns fler syften med straff än att enbart minska brottsligheten. Det existerar en hel del brott som är uppenbara engångsföreteelser, men som ändå betraktas som mycket allvarliga och därför blir det ofta fängelsestraff. Enligt de som här resonerar att långa straff inte minskar brottsligheten, så borde man i de fall det handlar om ett engångsbrott låta bli att döma ut något straff alls. Givetvis utdömer man straff uttryckligen för att straffa. Den som uppsåtligen mördat någon ska helt enkelt straffas hårt och med fördel sitta i fängelse resten av livet. Inte för att det nödvändigtvis minskar antalet mord i allmänhet, utan för att sunt rättsmedvetande säger det.

Men tycker du att ett vanligt fylle- eller svartsjukemord har samma straffvärde som t ex det terrorbrott som nyligen begicks i Sthlm? Borde det inte det senare snarare än det förra generera livstid?

Vad är det du kallar ett "vanligt svartsjukemord"? Att man avsiktligt tar livet av någon, inte sant? De där fyllemorden däremot verkar oftast vara dråp, för på fyllan blir nog inget särskilt planerat. Men förklara gärna ditt resonemang, men kom ihåg att göra skillnad på mord och dråp.

Det är enkelt. Jag pratar om mord, inte dråp och jag har inte ett dugg till övers för mördare. Men om lagens strängaste straff ska dömas ut för "vanliga" mord. Vad finns då kvar för terroristdåd och massmord? Visst, inför dödsstraff. Inte mig emot men det bör vara skillnad i straffvärde mellan dessa två företeelser. Sedan är det nog meningslöst att resonera med dig eftersom du inte vill förstå vad jag menar.

Om nu inte domstolarna dömer enligt högsta möjliga straff får man väl fråga sig varför de som är mest utbildade och besitter störst kunskap för att utdela straff resonerar som de gör.
Gissningsvis förstår de mer. Och tar sin uppgift på allvar.

Försöker man köra över sådan yrkeskompetens av brist på kunskap och erfarenhet själv?

inte ett enda förslag värt att utreda.totalförbud portning istället.människor riskerar bli utan mat

Det är helt i linje med det allmänna rättsmedvetandet att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott.
Dessutom så är det en tydlig signalpolitik. Juridiskt navelskådande och missriktad altruism (mot grova våldsbrottslingar i stället för deras brottsoffer) eroderar sakta tilliten till det öppna demokratiska samhället och detta borde göra alla som verkar inom det svenska rättssystemet bekymrade. Vad väger tyngst? Grovt kriminellas rätt till återanpassning till ett samhälle de bevisligen har vänt ryggen till eller de goda medborgarnas rätt till trygghet och rättvisa. Det borde vara en ickefråga.

Samma allmänna rättsmedvetande i Iran är upprört över att de dödsdömda inte får tillräckligt många piskrapp innan man stryper dem.
Att ge efter för sådana här primitiva impulser från slavmänniskor leder bara till civilisationens förfall.

Att jämföra en presumtiv straffskärpning för grova våldsbrott i Sverige med Irans medeltida sharia lagar är knappast adekvat. För övrigt så har vi det allmänna rättsmedvetandet att tacka för att Sverige ännu är en fungerande demokrati. Håna inte det tack.

Det är samma apor i båda fallen. Låt det fortsätta så kommer de snart dansa och festa på torget i blodet från halshuggen människor.
"Det allmänna rättsmedvetandet" är bara en omskrivning av "ociviliserade ubdermänniskors blodstörst".

Jaha, så du insinuerar att du är en "övermänniska". Kanske en i den "juridiska eliten" (dekadens och hybris går hand i hand) som gömmer sig i sina världsfrånvända elfensbens-, förlåt, paragraftorn bakom finurliga prejudikat och privilegierade tolkningsföreträden?
En av de lyckliga få som aldrig personligen behöver stå öga mot öga den oerhörda tragedi det innebär att utsättas för ett grovt våldsbrott men som oavsett håvar i storkosingen från försvarsbänken?
Du kommer nog snart märka att "aporna" börjar och få nog av ditt rosaskimrande flum och dina liberala skönskrivningar av ett rättssystem i fritt fall.

Det är ingen insinuation.

Varför är de lyckliga få?
Varför är de färre än i samhällen där apornas styre varat längre?

Aporna har haft samma inställning hela tiden och kommer ha det. Det är därför ni kommer att klaga när piskrappen på torget tar slut och önska hårdare domar då med.

Lite nyans om vi får be. Det handlar inte om en återgång till stenåldern. Du tar ju i så man kan tro att du är ledarskribent på Grönköpings Veckoblad.

Jo det är det. När aporna får makten så går utvecklingen mot ett allt mer primitivt samhälle steg för steg. Slavmänniskorna blir aldrig nöjda.
Det är därför ett civiliserat samhälle kräver utbildade och tänkande herremänniskor som håller reda på ubdermänniskorna.

Livstidsstraffet är godtyckligt (det är exempelvis inte samma straff nu, som när många dömdes till det) och onödigt. Det förbättrar inte samhället, det underblåser den populistiska opinionen och det förutsätter en ofelbarhet hos rättsväsendet, nästan som hos dödsstraffet.

Vi ska inte ge efter för populismens vindar, vi ska ha ett förutsägbart system och vi ska inte lägga makt hos rättsväsendet, som rättsväsendet inte klarar av.

Men det är väl det som är själva problemet. Dagens rättsväsende klarar inte av att stävja grov kriminalitet längre eftersom priset/risken för ett grovt våldsbrott är för lågt i förhållande till vad förövaren tror sig vinna på att begå det. Dessutom är det ganska fruktlöst att försöka behandla psykopati och antisocialt beteende med en liberal kriminalpolitik. Det enda som hjälper är att skilja vargarna från fåren. Permanent.

Den var snitsig, Sheepdog.
Antyder att du är både och, liksom.
Fårhunden som vallar flocken, så blev det rätt.

Ja, annat var det i en mytisk dåtid då du var barn och inte läste tidningen.
Det enda som hjälper är att ta ifrån den obildade pöbeln rätten att besluta vilka som ska styra.

Är så trött på att höra att längre straff inte hjälper mot brottsligheten "enligt forskningen". Ett fängelsestraff handlar om mer än att enbart avskräcka någon från att begå brott(vilket jag är övertygad om att det gör..). Det handlar ochå om upprättelse till brottsoffren.
Någonting vänstertomtarna tydligen helt glömt bort.

Problemet med det resonemanget är, givetvis, att offren kan ha precis vilka godtyckliga åsikter som helst om hur mycket straff som krävs för att de ska känna sig "upprättade". Det går, med andra ord, inte att lagstifta på den grunden. Till det ska läggas att opinionen tenderar till att vänja sig vid de nya straffnivåerna, och tycka att straffen ska höjas igen efter ett tag. Det är en ond cirkel.

När det gäller mord, så faller argumentet platt på att offret är dött, och inte kan upprättas. Det är liksom det som är det hemska med mord.

Självklart kan man inte låta brottsoffren få bestämma straffen godtyckligt, eller att man skulle lagstifta på sådana grunder. Skulle nog sluta väldigt illa..
Säger bara att straffen ochså är till för att delvis ge brottsoffren en viss upprättelse och att detta ofta glöms bort.

Jag tror inte det handlar så mycket om att opionen vänjer sig vid straffnivåerna och med tiden vill ha högre straffsatser heller. Men jag tror att många ser skillnadena mellan Sverige och andra länder. Nu har vi rätt väl tilltagna straffsatser i många fall men den övre straffskalan döms av någon oförklarlig anledning sällan ut.

Kan du inte berätta om straffnivåerna i de där andra länderna som pöbeln använder som jämförelsegrund när de grymtar fram samma skit som pöbeln alltid gör i alla samhällen och alla tider.

Nej just det.
Ni vet inget om landet ni lever i och ännu mindre om andra länder.

Om brottsoffren fick välja mellan straffet eller att få pengarna som straffet kostar, hur många skulle straffas då tror du?

Att straffet inte har upprättande effekt är något som idiottomtar ofta glömmer.
Det är bara en ursäkt för att få er blodtörst att låta god.

Vad menar du?

Jag menar att om Hubbe t.ex. får en örfil i krogkön och staten sedan ska ge honom upprättelse för detta och Hubbe då får välja mellan att staten låser in förövaren i ett år eller att staten ger Hubbe en miljon kronor, så kommer Hubbe i 13 fall av 12 välja miljonen.
Även om Hubbe bara fick hälften av kostnaden för straffet, eller en tiondel så skulle han välja pengarna.

Så om nu upprättelse var syftet så är inlåsning en jävligt dyr och omständlig metod för att uppnå upprättelsen.
Det här begriper alla med IQ över 70. När pöbeln tar upp offrens upprättelse som ett högre syfte med att de önskar andra olycka så är det medvetet för att upphöja sin blodstörst till något gott.
Om offret fick pengar och blev nöjt så skulle det ju inte finnas någon olycka att gotta sig i alls, det skulle vara den värsta upplevelsen som doku-såpa-pöbeln kunde tänka sig.

Pöbeln?

Den obildade massan, slavmänniskor utan ledning, populasen.

Bud

Många bra förslag till nya invandringslagar. Det gäller att anpassa lagstiftningen till det mångkulturella samhällsbygget. Politikerna tar ansvar!

Jösses Det är bara en som får Livstids Den döda.... Den andra..Några år med att äta gott träna lite jobb plus permission jösses Lika för lagen

Jag antar att du själv ser till att sitta inne några år då och då så att du får alla de där fördelarna?

Nähä, du trodde inte på det utan sprider lögnerna medvetet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.