Skip to content

Majoriteten av alla mord ska leda till livstids fängelse - krav från riksdagen

Foto: Tor Erik Schrøder/TT

Livstidsstraff bör bli "normalstraffet" för mord och  användas i majoriteten av fallen. Det kräver riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen - där även ett antal övriga krav inom straffrättens omdöme framförs.

 

År 2014 ändrades straffskalan för mord med syfte att livstidsstraffet skulle användas i högre utsträckning. Ett politiskt syfte var att livstidsstraffet skulle vara normalstraff för mord.

Lagstiftningen fick dock hård kritik från både Lagrådet och andra tunga remissinstanser.

Livstid normalstraffet
Efter att Högsta domstolen fått tillfälle att pröva påföljden slog HD fast att lagändringen och det sätt den var tänkt att genomföras på inte var förenligt med grundläggande rättsprinciper.

Regeringen tillsatte en utredare för att se över straffskärpningen. Justitieutskottet vill dock att regeringen snarast formulerar ett nytt lagförslag. Riksdagen ställer sig bakom detta i ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen skriver att "regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att livstidsstraffet för mord bör användas i betydligt större utsträckning än tidigare och vara normalstraffet i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i majoritet av fallen".

Sju övriga punkter från riksdagen
Riksdagen gör samtidigt ett antal övriga uttalanden till regeringen på det straffrättsliga området - nämligen:

  • Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen om kränkande fotografering. Riksdagen framhåller att det via media har kommit indikationer på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde.
  • Riksdagen anser att det krävs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag. Lagstiftningen bör tydligt markera var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Riksdagen anser också att det bör införas ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt, vilket i praktiken innebär att ett brott blir lättare att bevisa.
  • Regeringen bör överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Straffskalan bör vara fängelse i minst nio månader och högst tre år.
  • Straffen bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på gärningspersonens ålder eller andra omständigheter som är knutna till gärningspersonen.
  • Poliser, personal inom räddningstjänsten, hälso- och sjukvården bör få ett bättre straffrättsligt skydd.
  • Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa bör utredas.
  • Regeringen bör utreda om personer som misskött sig i en simhall kan få tillträdesförbud dit. Det kan till exempel röra sig om en person som tidigare begått brott av sexuell karaktär i simhallen.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

43 comments

Som vanligt ska Sverige gå från den ena extremen till den andra. För inte länge sedan var normalstraffet för mord 10 år - 33% = 6,7 år. Klart mesigast i OECD. Nu ska det vara livstid. Varför inte 25-30 år? Spar livstid för seriemördare och terrorister och slopa den där löjliga 2/3-regeln!

Livstidsstraff är ju på något sätt ett dödsstraff "by Laissez faire". Det är ju ändå rätt rimligt om någon bestulit en annan person på sitt liv.

Frågan som måste ställas är om det med livstid kommer att begås färre mord. Överväger mördare straffskalor innan de begår sina brott eller kommer det bara innebära en extra kostnad för samhället att ha fler inspärrade? Varför inte i samma veva inför livstid eller tom dödsstraff även för brott så som exempelvis snatteri?

Det gör man helt uppenbart. Numera sker väpnade rån nästan alltid med replikor. Skarpladdade vapen mycket mera sällan. Skillnaden i straff är betydande.

Likaså ökar bedrägerier som ofta är mycket mera lönsamma än rån men där risken för att åka fast är mycket lägre. Men även om man gör det är straffen mycket lägre.

Ingen som rånar har någon aning om det.

Kan det vara för att de är mer lönsamma?
Att tågrånen och diligensrånen minskat har nog inte så mycket med straffen att göra. Det kan väl till och med en åklagare förstå?

Den retoriken innebär ju att mildare straff skulle reducera kriminaliteten och det förstår ju alla är inkorrekt. Att ngn sitter 150 år utesluter ju åtm att just den mördaren inte är ute och mördar igen, dvs man glömmer bort att en deleffekt av straffet meddelst inlåsning innebär ett skydd för allmänheten i det offentliga rummet.
Dessutom förekommer ju inget mätbart materiel som bevisar att denna påföljd inte verkat preventivt i andra fall, men vilket är högst troligt, åtm i planerade gärningar.
Att separera opålitliga element från potentiella offer är en del av rättsmonopolets skyldighet mot de laglydiga medborgarna.

Det vanligaste "mordet" är kniv, fylla, bråk i hemmet.
M.a.o. inte direkt några kriminellt belastade personer där det möjligen tidigare funnits a) felparkering b) fortkörning c) misshandel (slagit ngn på flabben i Folkparken, där Polis ej varit av "gamla" skolan och ställt frågan: a) ska du ha på flabben eller b) ska vi skriva rapport.).
Att låsa in dessa personer på livstid är samhällsekonomiskt idiotiskt. Merparten - om de håller sig i skinnet - kommer troligen aldrig mer upp på domstolens agenda.
Kriminalvård på rätt sätt och efter utdömt lämpligt straff (behöver ej vara fängelse) åter in i samhället, arbeta och betala skatt - det är det meste ekonomiska.
Kalifornien har börjat släppa ut dömda p.g.a. att fängelser är överfulla och man klarar inte av att hantera mer. Kostnaderna för fängelse är dessutom så höga att det inte går att försvara inlåsning för "struntbrott". Fängelser på statens (ej gow.) är i vissa fall även privata och ni som kan er matematik vet att varje ny organisation kostar. Det är därför som man inom privata näringslivet effektiviserar genom uppköp. Men det gäller tydligen ej när är staten, kommunen, landstinget som är part. Då skall allt bli billigare genom att man gör flera organisationer av en.

Äntligen! Tar man med vett och vilje någons liv så ska man få livstid. Oavsett "ekonomin" i det. Punkt.

Erik, vem har pratat om dödsstraff för småbrott? Skärp dig! Det här är ett seriöst debattforum.

Det finns fler syften med straff än att enbart minska brottsligheten. Det existerar en hel del brott som är uppenbara engångsföreteelser, men som ändå betraktas som mycket allvarliga och därför blir det ofta fängelsestraff. Enligt de som här resonerar att långa straff inte minskar brottsligheten, så borde man i de fall det handlar om ett engångsbrott låta bli att döma ut något straff alls. Givetvis utdömer man straff uttryckligen för att straffa. Den som uppsåtligen mördat någon ska helt enkelt straffas hårt och med fördel sitta i fängelse resten av livet. Inte för att det nödvändigtvis minskar antalet mord i allmänhet, utan för att sunt rättsmedvetande säger det.

Men tycker du att ett vanligt fylle- eller svartsjukemord har samma straffvärde som t ex det terrorbrott som nyligen begicks i Sthlm? Borde det inte det senare snarare än det förra generera livstid?

Vad är det du kallar ett "vanligt svartsjukemord"? Att man avsiktligt tar livet av någon, inte sant? De där fyllemorden däremot verkar oftast vara dråp, för på fyllan blir nog inget särskilt planerat. Men förklara gärna ditt resonemang, men kom ihåg att göra skillnad på mord och dråp.

Det är enkelt. Jag pratar om mord, inte dråp och jag har inte ett dugg till övers för mördare. Men om lagens strängaste straff ska dömas ut för "vanliga" mord. Vad finns då kvar för terroristdåd och massmord? Visst, inför dödsstraff. Inte mig emot men det bör vara skillnad i straffvärde mellan dessa två företeelser. Sedan är det nog meningslöst att resonera med dig eftersom du inte vill förstå vad jag menar.

Om nu inte domstolarna dömer enligt högsta möjliga straff får man väl fråga sig varför de som är mest utbildade och besitter störst kunskap för att utdela straff resonerar som de gör.
Gissningsvis förstår de mer. Och tar sin uppgift på allvar.

Försöker man köra över sådan yrkeskompetens av brist på kunskap och erfarenhet själv?

Det är helt i linje med det allmänna rättsmedvetandet att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott.
Dessutom så är det en tydlig signalpolitik. Juridiskt navelskådande och missriktad altruism (mot grova våldsbrottslingar i stället för deras brottsoffer) eroderar sakta tilliten till det öppna demokratiska samhället och detta borde göra alla som verkar inom det svenska rättssystemet bekymrade. Vad väger tyngst? Grovt kriminellas rätt till återanpassning till ett samhälle de bevisligen har vänt ryggen till eller de goda medborgarnas rätt till trygghet och rättvisa. Det borde vara en ickefråga.

Samma allmänna rättsmedvetande i Iran är upprört över att de dödsdömda inte får tillräckligt många piskrapp innan man stryper dem.
Att ge efter för sådana här primitiva impulser från slavmänniskor leder bara till civilisationens förfall.

Att jämföra en presumtiv straffskärpning för grova våldsbrott i Sverige med Irans medeltida sharia lagar är knappast adekvat. För övrigt så har vi det allmänna rättsmedvetandet att tacka för att Sverige ännu är en fungerande demokrati. Håna inte det tack.

Det är samma apor i båda fallen. Låt det fortsätta så kommer de snart dansa och festa på torget i blodet från halshuggen människor.
"Det allmänna rättsmedvetandet" är bara en omskrivning av "ociviliserade ubdermänniskors blodstörst".

Jaha, så du insinuerar att du är en "övermänniska". Kanske en i den "juridiska eliten" (dekadens och hybris går hand i hand) som gömmer sig i sina världsfrånvända elfensbens-, förlåt, paragraftorn bakom finurliga prejudikat och privilegierade tolkningsföreträden?
En av de lyckliga få som aldrig personligen behöver stå öga mot öga den oerhörda tragedi det innebär att utsättas för ett grovt våldsbrott men som oavsett håvar i storkosingen från försvarsbänken?
Du kommer nog snart märka att "aporna" börjar och få nog av ditt rosaskimrande flum och dina liberala skönskrivningar av ett rättssystem i fritt fall.

Det är ingen insinuation.

Varför är de lyckliga få?
Varför är de färre än i samhällen där apornas styre varat längre?

Aporna har haft samma inställning hela tiden och kommer ha det. Det är därför ni kommer att klaga när piskrappen på torget tar slut och önska hårdare domar då med.

Jo det är det. När aporna får makten så går utvecklingen mot ett allt mer primitivt samhälle steg för steg. Slavmänniskorna blir aldrig nöjda.
Det är därför ett civiliserat samhälle kräver utbildade och tänkande herremänniskor som håller reda på ubdermänniskorna.

Livstidsstraffet är godtyckligt (det är exempelvis inte samma straff nu, som när många dömdes till det) och onödigt. Det förbättrar inte samhället, det underblåser den populistiska opinionen och det förutsätter en ofelbarhet hos rättsväsendet, nästan som hos dödsstraffet.

Vi ska inte ge efter för populismens vindar, vi ska ha ett förutsägbart system och vi ska inte lägga makt hos rättsväsendet, som rättsväsendet inte klarar av.

Den var snitsig, Sheepdog.
Antyder att du är både och, liksom.
Fårhunden som vallar flocken, så blev det rätt.

Är så trött på att höra att längre straff inte hjälper mot brottsligheten "enligt forskningen". Ett fängelsestraff handlar om mer än att enbart avskräcka någon från att begå brott(vilket jag är övertygad om att det gör..). Det handlar ochå om upprättelse till brottsoffren.
Någonting vänstertomtarna tydligen helt glömt bort.

Självklart kan man inte låta brottsoffren få bestämma straffen godtyckligt, eller att man skulle lagstifta på sådana grunder. Skulle nog sluta väldigt illa..
Säger bara att straffen ochså är till för att delvis ge brottsoffren en viss upprättelse och att detta ofta glöms bort.

Jag tror inte det handlar så mycket om att opionen vänjer sig vid straffnivåerna och med tiden vill ha högre straffsatser heller. Men jag tror att många ser skillnadena mellan Sverige och andra länder. Nu har vi rätt väl tilltagna straffsatser i många fall men den övre straffskalan döms av någon oförklarlig anledning sällan ut.

Kan du inte berätta om straffnivåerna i de där andra länderna som pöbeln använder som jämförelsegrund när de grymtar fram samma skit som pöbeln alltid gör i alla samhällen och alla tider.

Nej just det.
Ni vet inget om landet ni lever i och ännu mindre om andra länder.

Om brottsoffren fick välja mellan straffet eller att få pengarna som straffet kostar, hur många skulle straffas då tror du?

Att straffet inte har upprättande effekt är något som idiottomtar ofta glömmer.
Det är bara en ursäkt för att få er blodtörst att låta god.

Jösses Det är bara en som får Livstids Den döda.... Den andra..Några år med att äta gott träna lite jobb plus permission jösses Lika för lagen