Skip to content

Lagrådet kritiskt till särreglering för nyanlända - borde hanteras lika för alla arbetssökande

Foto: Jessica Gow/TT

Tystnadsplikt och statligt ansvar räcker inte för att reglera arbetsmarknadspolitiska åtgärder för nyanlända på annat sätt än för övriga arbets-sökande. 

 

Lagrådet har granskat regeringens förslag om ett nytt regelverk för ”nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet”.

Ingen större tyngd
Förslagen i Lagrådsremissen ska enligt regeringen ”minska onödig administrativ börda och skapa bättre förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i etableringsuppdraget”. 

Argumenten kring förslaget har dock enligt Lagrådets mening ”inte någon större tyngd”. Lagråder motsätter sig inte en lagreglering men är kritiskt.

Lagrådet slår ner på det faktum att man valt att ha en särskild lagstiftning för gruppen nyanlända invandrare - till skillnad mot vad som gäller för arbetsmarknadsåtgärder i allmänhet. 

Lag i stället för förordning
Lagrådet konstaterar att arbetsmarknadspolitiska åtgärder för övriga arbetssökande regleras ”uteslutande” på förordningsnivå - alltså efter beslut av regeringen - medan man använder sig av lagreglering från riksdagen för att föra in bestämmelser om statens ansvar för insatserna och tystnadsplikt när det gäller nyanlända.

Lagrådet anser att detta inte behöver regleras genom lagstiftning och att det vore bättre att konsekvent göra på samma sätt som för övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder - alltså ha en reglering på förordningsnivå.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt