Skip to content

Lagman fast för rattfylleri - ”visar att också domare är mänskliga”

Foto: Emil Lagvad / TT

Lagmannen Lars Bjurstam - chef för Värmlands tingsrätt men på väg till motsvarande tjänst vid Uddevalla tingsrätt - har åkt fast för rattfylleri i en poliskontroll. Det rapporterar P4 Värmland.

 

Det var den 13 mars som Lars Bjurstam stoppades i en poliskontroll. Utandningsprovet visade på 0,15 milligram alkohol per liter utandningsluft. Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram per liter.

Lagmannen erkände gärningen på plats.

Jag tror tyvärr att det kan ha en viss negativ inverkan på allmänhetens förtroende för såväl Värmlands tingsrätt som Sveriges domstolar i stort, säger Lars Bjurstam i en intervju med P4 Värmland. 

 - Det kan kanske krävas en del arbete med att försöka återskapa förtroendet. Samtidigt visar det också att domare är mänskliga och kan göra misstag. 

Enligt Lars Bjurstam hade han druckit ”lite starksprit och någon öl” och upplevde sig inte påverkad när han morgonen därpå satte sig bakom ratten.

- Självklart ser jag allvarligt på det inträffade och jag tar hjälp både av sjukvården och Domstolsverket för att bemästra det här och se till att sånt här inte inträffar igen.

- När det här väl är färdigt och jag är dömd för detta, det vill säga när jag har fått ett strafföreläggande och har godkänt det, får jag ta ställning till om jag själv ska anmäla det hela till Statens ansvarsnämnd. Och möjligen kan Domstolsverket fundera på om de ska göra en anmälan dit.

 


 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

”Lite starksprit och någon öl” ger inte 0,3 promille i blodet morgonen därpå. En genomsnittlig vuxen man förbränner ca 0,1 promille per timme. Om i utgår från att lagmannen blåste kl 09.00 på morgonen och att han tog sin sista öl kl 23.00 kvällen innan så bör han alltså ha förbränt motsvarande 1,0 promille - vilket innebar att han i sådant fall hade 1,3 promille när han slutade att dricka ”lite starksprit och någon öl”. Det hela låter snarare som en rejäl spritfest, och då bör man inte köra dagen efter, vilket lagmannen säkert själv borde begripa.

Vart får du "0.3" ifrån?

Du kan inte räkna på det viset. Hur hög promillehalt man får av en viss mängd alkohol beror på flera faktorer, bland annat på hur mycket man väger. Hur snabbt alkoholen går ut i blodet påverkas av om man äter i samband med drickandet eller om man dricker på fastande mage. Sätter man i sig saker med mycket fett kan alkoholupptagningen i blodet fördröjas. När det gäller förbränningen kan man inte heller utgå från att det alltid måste förbrännas 0.1 promille per timme. Till exempel kan vissa mediciner hämma nedbrytningen av alkohol så att den bryts ner långsammare.

Vid omräkning av mg/l till promille 0,10 mg/l = 0,2 promille. Alltså 0,15 = 0,3. I vardagligt tal använder man normalt promille alltså alkohol i blodkoncentrationen och inte i utandningsluften.

Jag tycker inte man ska kölhala folk för en sådan här sak. 0,3 promille är trots allt väl under gränsen i de flesta EU-länder.

Rent allmänt har du förstås en bra poäng. Men nu handlar det om den högsta chefen på en institution som i sin verksamhet dagligen sätter sig till doms över diverse lagbrytare, bl.a. just rattfyllerister. Då får man finna sig i att det ställs högre krav på laglydnad.

Kanske det. Men hade han haft samma position i t ex Tyskland så hade inget hänt.

Nu är han visserligen lagman i Sverige, och bör förhålla sig till svenska lagar.

Domarens personliga moral ska inte inverka på dömandet.

Detta är bara ett exempel på den rabiata alkoholpolitiken i Sverige!

Fast den är väl inte så rabiat. Den finns väl som en vägledning och som ett skydd för föraren och andra. Att det i efterhand kan vara svårt att avgöra hur stor betydelse alkoholen haft om en olycka skulle inträffa.

Man skyddar ju faktiskt människor och bör väl då inte se den främst som ett hot eller kränkning av ens personliga frihet.

Om lagmannen orsakat en olycka denna dag hade han ju aldrig själv kunnat veta just hur stor del alkoholen stod i skuld till händelsen. Han hade haft svårare att gå vidare. Andra med som drabbats.

Lagmän har råd med taxi både bort och hem. Det fanns således bekväma alternativ. Var det av snålhet han handlade? Han är ju van att väga alternativ mot varann. Han ska vara glad att inget hände, det hade förföljt honom mer än detta. Jag hoppas han förstått det.

De gör inte honom mänsklig som han tror. Det gör honom lyckosam. Det ska minnas av denna händelse. Inget hände. Han var lyckosam. Enormt lyckosam.

För en gångs skull är jag enig med Pip!
Som erfaren domare borde han mer än väl vara medveten om olämpligheten i att göra godtyckliga bedömningar om sin nykterhet inför bilkörning morgonen efter "några glas".

Fortsättningsvis får han väl avhålla sig från att döma i mål av liknande slag.

Ska även de som drabbats av rattfyllerister avhålla sig från att döma i sådana mål?

Omständigheten att någon varit utsatt för ett visst brott kan knappast göra denne olämplig att döma, däremot får det naturligtvis inte finnas jäv i förhållande till någon av parterna i ett mål. Det är viss skillnad mellan att vara offer för rattfyllerister och att som erfaren domare göra sig skyldig till detta brott.

En nämndeman som åkt fast för onykterhet vid bilkörning brukar normalt avpolletteras ganska omgående, medan en fast anställd domare är svårare att avskeda. Jämför med HD-domaren som gillade unga pojkar.

Varför tycker du så?
Du är orolig för för milda domar men tycker inte att samma risk för för hårda domar spelar någon roll?

Allt här i livet är förenat med risker. Att köra överhuvudtaget är en risk, att köra med barn i bilen är en risk, att köra om man har något nedsatt syn är en risk, att köra om man hör illa på ett öra är en risk, att vara sen är en risk, att ha en bil man är ovan vid är en risk, att köra när det snöar är en risk. Bor själv i USA och här är det 0.8 promille som gäller. Man får som individ ta det där som kallas eget ansvar. Sammantaget kanske inte 0.2 promille om det är enda risken betyder så mycket. Hoppas att domaren läser det här, här i USA blir man inte kontrollerad om man inte kör "berusat". MEN om något händer och det visar sig att man var full, inte såg, textade när man körde, osv osv så får det konsekvenser. Kanske bättre om Sverige gav lite mer eget ansvar och såg till att de som inte klarar av det istället fick veta att handlandet fick konsekvenser. Här kommer polisen på 2 minuter när man ringer 911 och det är väldigt få vardagsbrott som inte klaras upp.

Jag tror som så att gränsen många gånger förvirrar. Hade nolltolerans rådit hade människor kanske chansat mindre. Nu kanske många som lagmannen här missbedömer sin egen påverkan. Man har kanske satt gränsen här främst för dagen efter promille inte skulle bedömas så hårt. Man är nog inte ute efter att sätta dit bilförare utan faktiskt enbart skydda mest möjligt utan att låta gnällig. Många i USA överskattar nog istället sin bilkörningsförmåga om man kör med nästan 1 promille i blodet... klart alkohol påverkar omdömet. I alla situationer. Är det inte därför vi intar det? Det har en särskild effekt på oss. Hur denna effekt visar sig i trafiksammanhang är väl svårare att testa och bevisa, kanske för vi alla påverkas olika mycket och på olika sätt.

Intressant hade ju varit att höra så väl läkares som domares inställning i frågan. De som möter konsekvenserna.

"Nolltolerans" går inte att införa eftersom då alla hade kört rattfulla alltid eftersom alkohol naturligt skapas och finns i kroppen

Så egentligen lyder nolltolerans, det är bara för att inte oskyldiga ska anklagas och dömas som man justerat gränsen där den nu ligger?

Aldrig tänkt på det så. Kanske kunde man formulerat lagen annorlunda. Man har kanske prövat det och tyckt detta var bästa gränsdragningen.

Just att det bedöms efter 0,2 promille gör att jag får känslan av att man vill kunna glida lite på bedömningen. Se det onyktra mer eller mindre strängt beroende på hur redig föraren framstår och hur situationen uppstått.

Kan ha fel förstås. Jag borde läsa dessa förarbeten. Nog intressant. Ett juridiskt dilemma om just gränsdragning.

Du kan ha rätt även om jag aldrig hört detta förr. Har för mig att människor med diabetes som drabbas av insulinbrist luktar av alkohol och blir helt kraftlösa och ofta förlorar medvetandet mer eller mindre. Många misstar dom därför för alkolister varför hjälp försenas ytterligare. De är alltså i ett livshotande tillstånd när de missbedöms och luktar av alkohol.

Att framföra något som kan skapa en (alvarlig) olycka eller t.o.m. skada/döda en annan medmänniska, Bör inte där vara nolltollerance???? eller hur tänker vi människor egentliget när det gäller våra medmänniskor..... sen angående personer med diabetes så kan de lukta aceton... men inte alkohol så länge de inte har drukit någon alkohol... Att bryta mot en lag då skall vi dömmas lika oavsätt om man är en lagman eller en vanlig "svensson"....

" jag tar hjälp av sjukvården"
Jaha då blir det till att knapra antabus på den lokala vårdcentralen en tid som de andra alkoholproblematikerna som inte kan hålla sig borta från ratten.