Skip to content

Kvinna vägrade ta i hand av religiösa skäl - företag som avbröt anställningsintervju stäms på 80 000

Foto: Manish Swarup/TT och Henrik Montgtomery/TT

När det visade sig att kvinnan av religiösa skäl vägrade att hälsa genom att ta i hand avbröt företaget anställningsintervjun. Diskriminerings-ombudsmannen stämmer nu företaget och begär att kvinnan ska få 80 000 kronor i skadestånd - så kallad diskrimineringsersättning.

 

Kvinnan hade sökt anställning på ett tolkföretag där tolkningen i huvudsak utförs via telefon och video. Företaget avbröt dock den pågående anställningsintervju när det stod klart att kvinnan inte ville hälsa genom att ta i hand.

Företaget har hänvisat till att man har en så kallad neutralitetspolicy.

Kan kräva religiös neutralitet
DO ifrågasätter dock att företaget verkligen hade en religiös neutralitetspolicy när anställningsintervjun genomfördes men anser under alla omständigheter att en eventuell policy inte har tillämpats på ett korrekt sätt.

DO pekar på en färsk EU-dom där det framgår att företag - med hänvisning till intresset att uppvisa ett neutralt varumärke - kan kräva att anställda vid kundkontakter inte ska ge uttryck för sin politiska, filosofiska eller religiösa uppfattning genom exempelvis sin klädsel.

En förutsättning är dock att begränsningarna framgår av en existerande policy och tillämpas konsekvent och på ett icke-diskriminerande sätt.

Måste ha visuell kontakt
Av EU-domen framgår också att neutralitetsintresset inte kan användas för att begränsa religiösa uttryck för anställda som inte har direkt visuell kontakt med kunderna.   

- Eftersom det handlar om en icke synlig handling som inte kommer till uttryck i samband med telefon- eller videotolkning, framstår det som svårt att hävda att det här är något som påverkar varumärket, säger juristen Martin Mörk som är chef för DO:s processenhet.

DO anser därmed att kvinnan har utsatts för diskriminering som har samband med hennes religion och stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen.

Begär 80 000 kronor
DO begär i samband med stämningen att företaget ska betala 80 000 kronor i så kallad diskrimineringsersättning till kvinnan.

När det gäller just handskakning har DO i ett tidigare tillsynsbeslut slagit fast att en arbetsgivare inte i normalfallet kan kräva att en anställd ska hälsa på ett visst sätt - till exempel genom att ta i hand. Däremot kan arbetsgivaren begära att den anställda hälsar på samma sätt på personer - oavsett till exempel kön.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt