Skip to content

Kvinna vägrade ta i hand av religiösa skäl - företag som avbröt anställningsintervju stäms på 80 000

Foto: Manish Swarup/TT och Henrik Montgtomery/TT

När det visade sig att kvinnan av religiösa skäl vägrade att hälsa genom att ta i hand avbröt företaget anställningsintervjun. Diskriminerings-ombudsmannen stämmer nu företaget och begär att kvinnan ska få 80 000 kronor i skadestånd - så kallad diskrimineringsersättning.

 

Kvinnan hade sökt anställning på ett tolkföretag där tolkningen i huvudsak utförs via telefon och video. Företaget avbröt dock den pågående anställningsintervju när det stod klart att kvinnan inte ville hälsa genom att ta i hand.

Företaget har hänvisat till att man har en så kallad neutralitetspolicy.

Kan kräva religiös neutralitet
DO ifrågasätter dock att företaget verkligen hade en religiös neutralitetspolicy när anställningsintervjun genomfördes men anser under alla omständigheter att en eventuell policy inte har tillämpats på ett korrekt sätt.

DO pekar på en färsk EU-dom där det framgår att företag - med hänvisning till intresset att uppvisa ett neutralt varumärke - kan kräva att anställda vid kundkontakter inte ska ge uttryck för sin politiska, filosofiska eller religiösa uppfattning genom exempelvis sin klädsel.

En förutsättning är dock att begränsningarna framgår av en existerande policy och tillämpas konsekvent och på ett icke-diskriminerande sätt.

Måste ha visuell kontakt
Av EU-domen framgår också att neutralitetsintresset inte kan användas för att begränsa religiösa uttryck för anställda som inte har direkt visuell kontakt med kunderna.   

- Eftersom det handlar om en icke synlig handling som inte kommer till uttryck i samband med telefon- eller videotolkning, framstår det som svårt att hävda att det här är något som påverkar varumärket, säger juristen Martin Mörk som är chef för DO:s processenhet.

DO anser därmed att kvinnan har utsatts för diskriminering som har samband med hennes religion och stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen.

Begär 80 000 kronor
DO begär i samband med stämningen att företaget ska betala 80 000 kronor i så kallad diskrimineringsersättning till kvinnan.

När det gäller just handskakning har DO i ett tidigare tillsynsbeslut slagit fast att en arbetsgivare inte i normalfallet kan kräva att en anställd ska hälsa på ett visst sätt - till exempel genom att ta i hand. Däremot kan arbetsgivaren begära att den anställda hälsar på samma sätt på personer - oavsett till exempel kön.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

38 comments

DO har gjort sig till ett verktyg för Islamisering. Kvinnan vägrade uppenbart att ta i hand på grund av motpartens kön (manligt). Därmed har företaget handlat inom ramen för vad som är tillåtet enligt DO:s egna uttalanden,se artikeln. Att DO då likväl väcker talan ligger på gränsen till rättshaverism.

Nja ,du missförstår nog texten. Enligt texten har DO tidigare sagt att arbetsgivaren inte kan kräva att en anställd hälsar på ett visst sätt men att hen hälsar lika på t.ex. kvinnor och män. Arbetsgivaren skulle då alltså kunna kräva att arbetstagaren inte heller tar kvinnor i hand.

En timanställd som inte fick fler vikarietimmar efter att ha låtit bli att handhälsa på en kollega blev inte diskriminerad slår Lunds tingsrätt fast i en dom idag den 10 april. 2017
Rubrik: Man som vägrade skaka hand blev inte diskriminerad när han inte fick förlängt jobb".
Mvh.

Det är är en missriktad godhet, man tror att man gör de här personerna en tjänst, men den enda konsekvensen det får är att personer med "konstiga namn" inte får komma på en intervju.

Och det skulle också vara diskriminering. Om än av ett slag mycket svårare att upptäcka och lättare att ducka anklagelse för ...

Sedan kan man ju fråga sig om ett tolkföretag, som man får anta behöver översätta inte bara mellan svenska och franska/tyska/engelska utan även stora "invandrarspråk" som arabiska, persiska och somaliska, verkligen har råd med att utesluta alla med "osvenska" namn? Jag tvivlar på att det finns så många Johan och Ann-Sofie som talar arabiska flytande att tolkbehovet kan tillfredsställas med bara deras hjälp.

Att inte ta i hand är ett klart och tydligt uttryck för könsdiskriminering. Det finns ett stort demokratiskt problem i Sverige idag och det finns ett socialt tryck på kvinnor, där kvinnor inte har samma rättigheter som män. Religionsfriheten är inte på något sätt överordnad andra demokratiska fri- och rättigheter. Att avbryta en anställningintervju då man vägrar att ta i hand kan inte vara en olaga diskriminering. Man får helt enkelt lära sig att ta i hand och anpassa religionen, därefter så att religionen blir förenlig med samhällets övriga fri- och rättigheter.

"Religionsfriheten är inte på något sätt överordnad andra demokratiska fri- och rättigheter."

Faktum är att religionsfriheten i Sverige är mycket stark jämfört med religionsfriheten i t.ex andra europeiska länder.

"Att avbryta en anställningintervju då man vägrar att ta i hand kan inte vara en olaga diskriminering."

Bevisligen är det ändå det. Och tänk efter - kvinnan sökte ett arbete där hon inte skulle ha någon som helst öga-mot-öga-kontakt med kunder. Den enda hon alls förvantades ta i hand i samband med anställningen var förmodligen chefen. Om hon vägrar göra en viss sak, och den saken aldrig kommer att påverka hur hon utför sitt arbete (förutom möjligtvis hur hon interagerar med sin chef), så finns det ingen praktisk anledning att utifrån enbart denna vägran blankt vägra anställa henne. Eftersom hennes vägran var religiöst grundad blir det därmed diskriminering på grund av religion. (Ett annat exempel skulle vara om den numera välkända "samvetsfrihetsbarnmorskan" sökte jobb på KappAhl. I detta hypotetiska jobb skulle hon aldrig förväntas utföra en abort, och därmed skulle inte KappAhl kunna vägra att anställa henne enbart på grund av att hon vägrar utföra aborter.)

Sedan kan man absolut diskutera om det är rimligt att vägra ta folk av ett visst kön i hand, men det var inte diskussionen här. Det framgick inte ens i domen om kvinnan bara vägrade ta män i hand eller om det gällde andra kvinnor också, så det torde vara ganska dumt av oss att sitta här och spekulera.

Om man inte läst artikeln så spekulerar man. Du har uppenbarligen inte läst, eftersom någon dom ännu ej föreligger.

D. Du har helt missuppfattat gällande svensk rätt. EU-rätten står över svensk grundlag. Sedan är det så att du också helt har missuppfattat hur den svenska grundlagen ska tolkas och hur den växte fram. Då den anställde redan från början uttalar att man inte tänker samarbeta och avser att veka illojalt mot arbetsgivaren så har man rätt att avbryta anställningsförarandet. Det är också mycket viktigt ur integrationsperspektiv att man anpassar sig. Du får då komma ihåg att även jag anpassar mig då jag går till en arbetsplats. Jag skulle säga att på planeten Tellus tar man i hand. Även på planeten Mars tar man i hand och här på Stjärnan tar vi i hand.

Religionsfriheten är förvisso mycket stark i Sverige jämfört med andra europeiska länder, men detta skall ses i relation till att vår förståelse för vad som skall anses vara religionsutövning är smalare, om man jämför med dessa länder. Vår religionsfrihet är mer lik åsiktsfriheten, dvs rätten att ha vissa religiösa uppfattningar och att i det privata utföra de ritualer som följder med dessa.

Kristoffer, bra och givande kommentar! Religionsfriheten i Sverige är sekulariserad. Så är den absoluta religionsfriheten utformad när den tillkom i svensk lagstiftning. Religionsfriheten avgränsas och skalas av av andra fri- och rättigheter, som också är absoluta. Religionsfriheten är underordnad EU-rätten. Eftersom absoluta religionsfriheten i Sverige är smal och hänför sig till tankar så strider den inte mot EU-rätten. Förra veckans Dagens Juridik levererade kunnande i ämnet. Här ska särskilt lyftas fram omdömesgilla professor Hans Ingvar Roths förtjänstfulla inlägg.

Vilken demokratisk rättigheter är det som skyddar rätten att ta andra i hand?

Musse. Din fråga är bra och leder vidare i tänkandet och efterforskningarna i ämnet. Man kan se det så här enligt mitt förmenande. Av 2:3 i regeringsformen så har både en arbetsgivare och en arbetstagare en rätt att inte bli könsdiskriminerade. Hos den ifrågavarande arbetsgivaren så har arbetssökanden, arbetsgivaren och arbetstagarna både en civilrättslig rättighet och en civilrättslig skyldighet att ta i hand.

Så om hon tar varken kvinnor eller män i hand så är det inga problem?
Är det då också demokratifrämmande om en kvinna kramar sina kvinnliga kollegor men tar männen i hand?

DO har gjort bort sig igen. Till och med Sveriges statsminister har insett att i Sverige tar man i hand.

Visst är det oartigt att inte ta i hand, men det är olagligt att vägra någon anställning på enbart den grunden att vederbörande inte tar i hand (om arbetet aldrig kommer att innehålla några handslag i övrigt). Till och med miljöpartisten du alluderar till skulle ha fått diskrimineringsersättning om han varit i samma situation. På folkvalda politiker är pressen helt enkelt högre än på vanliga privatpersoner.

D. Eftersom du inte vet hur ett anställningsavtal fungerar så kan jag upplysa dig om följande. Inom ramen för anställningsavtalet kan AT bli tvungen att skifta arbetsuppgifter. AG kan även bli tvungen att omplacera AT, där t.ex kundkontakt ingår. AT har också företrädesrätt till återanställning vid arbetsbrist. Att man vägrar att ta i hand är en direkt fientlig hållning mot de värden som är grundvalen i vår demokrati. Det bakomliggande syftet är en segregation mellan kvinnor och män. Att komma till en anställningsintervju och vägra ta i hand är ett fientligt agerande mot inte bara AG utan också det öppna och demokratiska samhället som vi byggt i Sverige, där kvinnor och män är jämställda. Denna grundval gäller ju naturligtvis även på en arbetsplats.

Att DO bedriver den här typen av opinionsbildande ärenden, där syftet är att segregera kvinnor från män förtjänar en särskild granskning. Man kan inte bedriva en samhällsomstörtande verksamhet av skattemedel. Nu är ju tyvärr inte DO kända för att arbeta etiskt. Men nu tycker jag att man på denna myndighet med råge har klivit över en tydlig gräns för vad vi kan acceptera i ett fritt och demokratiskt samhälle. Och nu finns det all anledning att sätta ner foten för statsmakten i frågan. Det är ju ändå så att DO fattar formella beslut efter sin utredning om man ska driva en fråga eller inte, som jag har uppfattat DO:s verksamhet.

Då tycker jag att du ska JO-anmäla DO så att denna uppenbart lagvidriga och samhällsomstörtande verksamhet kan bli genomlyst och granskad. Om det är så självklart som du säger måste det ju bli en gedigen utredning och mycket kritik.

Fd Advokat. Precis så är det. Man måste komma ihåg att skaka hand är ett uttryck för att man är överens eller att det finns andra typer av konsensus fortlöpande i en verksamhet. Att inte vilja skaka hand anser jag vara ett uttryck för att man inte vill samarbeta på en arbetsplats och utgör bl.a.ett brott mot lojalitetsplikten mot arbetsgivaren. Då jag tidigare har arbetat på en mängd olika företag så tog man varandra kontinuerligt i hand såväl internt och externt. Man talade också om "handskak" som ett uttryck för att man är överens det kan t.ex. röra sig om en intern företagsbudget då man kanske av praktiska skäl inte kunde gå runt ett stort konferenshotell. Jag vet inte hur många gånger jag tagit i hand under min karriär, men det har varit oerhört många uppskattningsvis 10-15 gånger per dag. Det är enligt min mening ett oerhört avsteg om någon plötsligt inte tar i hand. Sedan är det inte bara i Sverige man tar i hand, utan detta är även ett globalt fenomen. En handskakning är också ett uttryck för att man är på samma sida och att man vill skapa god atmosfär vilket är oerhört viktigt i alla typer av verksamheter och organisationer såväl i Sverige som internationellt inte minst inför möten med lite laddad och spänd stämning. En handskakning är då ett utryck för att nu löser vi den hör situationen, t.ex. inför ett laddat personalmöte.

Jag förstår inte vad DO håller på med i det här fallet, och om man kan verkligen undra om man ska skattefinansiera den här typen av samhällsdestruktiva ageranden med tanke på den näringsfrihet och den demokrati som vi har i Sverige.

Vad är det med den här svenska besattheten vad gäller att skaka hand?
Jag hatar verkligen när folk ska göra det, särskilt under omständigheter när man inte har någon aning om var handen varit. Dessutom känns det lite förolämpande att springa iväg och tvätta handen direkt, eller ta fram våtservett.

Här kan vi kanske influera oss lite av andra kulturer och börja buga eller waia istället?

Instämmer.
När man ser vad folk använder sina händer till så är det närmast äckligt att ta i deras händer genom ett handslag-de petar näsan,kliar sig i röven/skrevet,hostar i handen etc och handhygienen genom tvätt är troligtvis rudimentär vilket visat sig genom en undersökning från Londons tunnelbana där 25 % av resenärerna hade E-coli bakterier på händerna dvs avföring.

Skaka handa är en importerad sedvänja, bocka och niga är det som gäller för mig. Eller i rätt sällskap av riktiga svenskar så visar vi upp den vänstra handflatan i höjd med ansiktet, som är den enda hälsningsgest med sitt ursprung i Sverige.
Inom försvaret så gör man honnör, alla salafister borde söka sig dit.

Innebär inte religionsfrihet att man har rätt att slippa religion och religionsyttringar? Jag ser inte någon nämna det här i kommentarerna. Rätten att slippa religion borde väl stå över rätten att fritt få utöva sin religion på allehanda ställen och alla möjliga och omöjliga ställen.

Jag hade en farbror som kände sig manad och blev ett vittne. Han blev mobbad av sina arbetskamrater på örlogsvarvet och kände sig tvungen att sluta? Om det hade varit i dag istället för 65 år sedan kan han då fått en sedelbunt med sig när han slutade.

Ingår det i religionsfrheten att pracka på sina barn amsagor och annan vidskepelse. Ger religionsfrihet föräldrar rätt att döpa små barn, utsätta dem för könsstymning och tvinga dem att gå i religiösa skolor. Detta och mycket mer. Har vi religionsfrihet i Sverige? Nej inte så länge alla har rätt till frihet från religion.

Jag kan inte begripa varför religionen ska innefattas i diskrimineringslagsstiftningen. Allt annat i lagen har ju med verkligheten att göra. Man måste ha rätt att diskutera och ifrågasätta religion som man får göra med politiken. Det är ingen som nekas anställning eller får sparken på grund av politiska åsikter eller politiska engagemang.

Hur skiljer man på religion och ideologi? Beror det på var man får bästa återbäringen?

Jehovas Vittnen praktiserar vuxendop. Och förbannar alla portlås. När slutar fredagsbönen.

"Det är ingen som nekas anställning eller får sparken på grund av politiska åsikter eller politiska engagemang."
Har du tillbringat de senaste 10 åren i en källarhåla?
Det är snarast rutin att Sverigedemokrater sparkas från arbeten, nekas hyra lokaler och förföljs på olika sätt för sina politiska åsikters skull.

Du har naturligtvis rätt. Jag ville bara se vem som reagerade först. Har du några bra exempel? Jag hade en granne som kickades från sitt jobb som lärare. Men han lyckades få ett nytt jobb. Numera är han riksdagsman.

Religionsfrihet betyder inte att en har rätt att slippa andras religion och religionsyttringar.

Det vet jag. Jag ville bara se hur länge det dröjde innan någon svarade. Är islam en religion?

Motstäm käringen istället med hänvisning till kränkning mot den potentielle arbetsgivaren. Vem tar sig rätten att bedöma vilken part som ska känna sig mest kränkt?

Gustav. Detta kan grunda en skadeståndstalan mot staten, eftersom DO bryter mot såväl Europakonventionen och Europarätten. Helt klart värt att se närmare på.

Hur bedömer DO vad som utgör en utövning av någons religion? Ingår det verkligen i Islams tro att inte ta i hand, eller är det ett kulturellt uttryck?

Jag tycker att mna skall vara försiktig med att acceptera att vad som helst faktiskt ingår i en religion, men det kan naturligtvis också bli problem om man rättsligt skall försöka avgränsa vad en viss religion innebär.

Claes. Jag skulle se fram emot en rättsprocess i frågan, där DO får stå till svars för sina definitioner, slutsatser och beslut. En sådan prövning skulle vara synnerligen intressant.

Det spelar ju ingen roll vilken religion det är.

Absurt att ens försöka försvara DO's agerande. Inte nog med att det är oförenligt med gällande praxis i Europakonventionen det är också synnerligen kontraproduktivt i och med att det försvårar integration och förstärker fördomar mot den snabbt växande gruppen muslimer. Att skjuta sig själv i foten och björntjänster är knappast vad DO borde ägna sig åt.

https://www.svd.se/vagrat-handslag-faller-inte-under-religionsfrihet

Bengt. Tack för en bra länkad artikel. Jag delar dina reflektioner och har medlidande för de som kommer till Sverige och vill göra rätt för sig. Jag själv har stött på mängder av muslimer i mitt yrkesliv. Jag kan inte minnas ett fall då man avböjt att ta i hand både vad avser kvinnor och män. Det här har inget med religionsfrihet att göra, utan mer om en typ av aktivism mot det fungerande sekulariserade och demokratiska samhället som jag ser det. Det är oerhört förvånande att DO driver den här typen av aktivistiska ärenden helt utan laglig grund och ännu mer förvånande är det att tingsrätten instämde i DO:s uppfattning. En dag som denna så kan man lugnt säga att den här typen av ärenden måste leda till en praxisändring om vi vill ha ett fungerande samhälle framöver eftersom det uppenbarligen finns en helt lagvidrig rättstillämpning för närvarande.

Det var ju ganska olikt fallet i artikeln. Dels undvek namnen bara att ta kvinnor i hand, dels var det fråga om en rad brister i arbetet också.

Fast det var ju en man.

Vad spelar det för roll om det är religion eller inte? Jag kanske inte vill ta folk i handen på grund av virusskydd, bakterier eller vidrörnings-fobi. Så många pajasföregat letar efter "perfekta" individer där ute. Jag som företagare skulle strunta om personen inte vill ta mig i handen så länge denne kan sköta arbetsuppgifterna.