Skip to content

Kriminellt när "många" dansade utan tillstånd på campusområde - arrangör döms

Foto: Erik Mårtensson/TT

Polisens spaningar visade att det var "många" som dansade på Campusområdet i Österund - utan att det fanns tillstånd. Den man som hade anordnat dansen hade ett tillstånd som hade gått ut men han döms nu för brott mot ordningslagen.

 

Den 61-årige mannen hade under våren 2015 anordnat en offentlig danstillställning på Campusområdet i Östersund - "utan att ha föreskrivet tillstånd".

Tingsrätten skriver.

"Av utredningen framkommer att polisen har observerat att många dansade, det är dock inte utrett hur många som deltog i danstillställningen. Det är inte heller utrett att det skulle ha förekommit ordningsstörningar vid tillfället."

"Av X (den tilltalades) uppgifter framkommer att danstillställningen i och för sig har uppfyllt ordningsföreskrifterna enligt tidigare meddelat danstillstånd samt att giltigt danstillstånd beviljades strax efter händelsen."

Mannen medger att han har varit oaktsam men trodde att han inte  behövde skaffa något nytt tillstånd. Något uppsåt till brott har han alltså inte haft.

Han döms nu att betala 1 500 kronor i penningböter. Han ska också betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

  • Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

"Han ska också betala 800 kronor till Brottsofferfonden."

För en gångs skull vet jag inte riktigt vad jag ska skriva, men jag förväntar mig en skriftlig redogörelse från Brottsofferfonden, om hur pengarna använts till förmån för dansens offer. *facepalm*

Var det påkallat ur allmän synpunkt att beivra detta hemska brott?
Huruvida väckande av åtal för ett brott är påkallat ur allmän synpunkt ska enligt lagförarbetena till Brottsbalken avgöras av vissa kriterier, bl a hänsynen till ev målsägandes förhållanden, brottets art (syftar troligtvis främst på dess effekter), omständigheterna kring gärningen m m.

Att beivra detta "brott" är rena skämtet med hänvisning till statens oförmåga till brottsbekämpning i övrigt. Det är inte ägnat att stärka tilltron till systemet. Var man kanske ute efter en pinne?

Era raljanta inlägg är missriktade.

1: Döms någon för ett brott med fängelse i straffskalan åläggs vederbörande också att erlägga en avgift till Brottsofferfonden. Fondens verksamhet har inget med det aktuella ärendet att göra.

2: Var det påkallat? Uppenbarligen eftersom i) åklagaren ansåg det och ii) domstolen meddelande fällande dom. Ogillas lagar är det en fråga för lagstiftaren, dvs. riksdagen, att eventuellt ändra dessa, och inte något som ska läggas åklagare, domstolar eller andra rättsvårdande myndigheter till last.

Indignationen är i första hand politisk och inte juridisk. Lagen borde ändras. Allting handlar inte om den befintliga juridiken utan om hur den borde vara.

Korrekt! :)

det är det som är så sorgligt att rättsväsendet tycker att det är värt att beivra medan terrorister, IS återvändare, våldtäktsmän springer fri, slipper straff pga falsk ålder. Bilbrännare, stenkastare orkar man inte ta tag i i brist på resurser, men att åtala en som hade tillstånd för anordnande av dans både stra före o strax efter händelsen, det har man tid med. Och det ännu mer skrämmande att dett ENBART för attt det handlar om laglydiga människor som kommer att betala sina böter och samhället, polisen kan jubla.....vi har lyckats! Men de andra som jag har nämnt ovan, det är för bökigt, jobbigt, ger inte resultat så lätt, det skiter man i. Det är så man nedmonterar ett rättsväsende och ordning i ett land.

Pinsamt att statens begränsade resurser används så omdömeslöst. Alla borde skämmas lagstiftarna (som inte begränsade hur denna lagen kunde användas( konkreta ordningsstörningar som man vill komma åt)),

Polisen (för att de inte har föreslagit ändringar i lagen som möjliggjort att de inte behöver använda resurser till att åka till ett ställe som haft ett tillstånd och där ett nytt tillstånd håller på att handläggas),

Åklagarna (de har också begränsade resurser och borde hävda tydligt till regeringen att såna ärenden borde vara en kommunal ärende som kunde mycket väl kunnat skötas av kommunala tjänstemän och förvaltnings domstolarna och inte ta begränsade resurser för brottmålsrättssystemet) och

Domstolen (bör göra som åklagarna hävda att regeringen ska flytta dessa ärendena från deras bord)

Varför behövs ett danstillstånd? Vad är tanken bakom lagen?

Först trodde jag att det handlade om Iran eller så... fast det var Östersund.

Regeln finns därför att en tillställning med dans innebär större risk för ordningsstörning och därmed tillhörande brott. Den innebär att polismyndigheten kan förelägga anordnaren att följa vissa villkor, bland annat i fråga om antal ordningsvakter m.m. Att sammankomst med danstillstånd betraktas som offentlig tillställning innebär också att polis och ordningsvakt får ökade möjligheter att beslagta alkohol m.m.

Tack för svar.
Jo, men samtidigt straffas en person för vad en annan person gjort... det föreligger ju inget tvång för gästen att dansa från personen som straffas. Inte ens uppmaning kanske. Att erbjuda gäster ett dansgolv utan tillstånd vore närmare krav på tillstånd men jag känner mig tveksam till som man kan resonera här rent juridiskt.

På något sätt borde väl en uppmaning eller arena höra samman men den som straffas tycker man, för att uppsåt (därmed brott) ska uppstå.

I debatten framkommer ibland uppfattningen att s.k. spontandans, det vill säga när en eller flera personer dansar på ett ställe som saknar tillstånd, skulle vara förbjudet. Hade så varit fallet hade det givetvis varit konstigt.

Det straffbara förfarandet är dock varken att dansa eller att någon dansar på ens tillställning utan att utan tillstånd anordna danstillställning. Det räcker, enligt 2 kap 29 § ordningslagen, med att den som anordnat offentlig tillställning utan tillstånd varit oaktsam för att det skall vara straffbart. Anordnaren av tillställningen måste alltså ha uppmanat till, eller i alla fall på ett oaktsamt sätt möjliggjort, dans. Fallen med den så kallade spontandansen handlar därför normalt om personer som, för att slippa extrakostnader, anordnat danstillställning utan att ha tillstånd och påstått att dansen uppstått spontant och därför inte varit en planerad del av tillställningen.

Får man dansa runt midsommarstången sjungandes små grodorna? utan tillstånd?
Man häpnar, IS återvändare springer lösa, terrorister, illegala uppehåller sig, folk tafsar på flickor i stora grupper osv osv. Skrattar inte världen åt den svenska modellen snart? bara undrar?

Ingen bra lag.

Genom att inte ansöka om tillstånd kan man således straffas för det men det är kanske billigare än beslagtagen alkohol och kostnader för ordningsvakter.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.