Skip to content

"Knappast någon kriminalgåta" - rättegång måste tas om sedan rådman avbrutit förhör

Foto: Pavel Koubek/TT

När åklagaren förhörde den åtalade blev han avbruten av rådmannen: "Det finns väl ingen anledning att ställa ytterligare frågor, det är ju knappast någon kriminalgåta". Hovrätten slår nu fast att rådmannen bröt mot Europakonventionen och att rättegången måste tas om.

 

Den 28-åriga kvinnan dömdes hösten 2016 i Varbergs tingsrätt, tillsammans med sin pojkvän, för stöld till villkorlig dom och dagsböter. Paret hade fångats på övervakningskameror när de bar ut var sin stor kruka från en butik Mölndal.

Paret hävdade i tingsrätten att de bara hade agerat bärhjälp för en person i butiken som sade sig ha betalat för krukorna.

Kommenterade inte invändningen
Tingsrätten kommenterade inte parets invändning i sina domskäl utan slog i stället fast att åklagaren hade bevisat att mannen och kvinnan var skyldiga enligt åtalet - bland annat eftersom någon kruka av den modell som var aktuell inte hade sålts den dagen.

Kvinnan överklagade den fällande domen till Hovrätten för Västra Sverige och hävdade där genom sin advokat att hennes rätt till en rättvis rättegång hade påverkats av hur ordföranden i tingsrätten - en rådman - hade lett rättegången.

Enligt kvinnan avbröt ordföranden åklagaren när åklagaren ställde frågor till henne med uttalandet "det finns väl ingen anledning att ställa ytterligare frågor om detta, det är ju knappast någon kriminalgåta".

Meningslöst att försöka förklara
Enligt kvinnan var det "meningslöst" för henne att ytterligare försöka förklara sitt agerande och även advokaterna hade fått intrycket att ordföranden redan hade tagit ställning i skuldfrågan. Rättegången borde därför tas om i tingsrätten.

Åklagaren motsatte sig att en ny rättegång skulle hållas i tingsrätten. 

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar nu att Europakonventionen ger alla rätt till en rättvis rättegång och att en person som anklagas för brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats.

Dålig processledning
Hovrätten har tagit del av förhöret vid tingsrätten som bekräftar att ordföranden bland annat uttalat sig som kvinnan påstår.

Hovrätten skriver:

"Även i övrigt har rättens ordförande utövat en processledning som lämnat ett begränsat utrymme för rättens övriga aktörer att agera. Det är inte möjligt att bortse från risken för att rättens ordförande genom sitt agerande har påverkat rättens övriga ledamöter vid bedömningen av skuldfrågan."

Ny rättegång i tingsrätten
Hovrätten slår fast att kvinnan har fått sin rätt till en rättvis rättegång kränkt och att detta innebär ett rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång.

Hovrätten återförvisar därför målet till tingsrätten som får ta om hela rättegången.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt