Skip to content

"Knappast någon kriminalgåta" - rättegång måste tas om sedan rådman avbrutit förhör

Foto: Pavel Koubek/TT

När åklagaren förhörde den åtalade blev han avbruten av rådmannen: "Det finns väl ingen anledning att ställa ytterligare frågor, det är ju knappast någon kriminalgåta". Hovrätten slår nu fast att rådmannen bröt mot Europakonventionen och att rättegången måste tas om.

 

Den 28-åriga kvinnan dömdes hösten 2016 i Varbergs tingsrätt, tillsammans med sin pojkvän, för stöld till villkorlig dom och dagsböter. Paret hade fångats på övervakningskameror när de bar ut var sin stor kruka från en butik Mölndal.

Paret hävdade i tingsrätten att de bara hade agerat bärhjälp för en person i butiken som sade sig ha betalat för krukorna.

Kommenterade inte invändningen
Tingsrätten kommenterade inte parets invändning i sina domskäl utan slog i stället fast att åklagaren hade bevisat att mannen och kvinnan var skyldiga enligt åtalet - bland annat eftersom någon kruka av den modell som var aktuell inte hade sålts den dagen.

Kvinnan överklagade den fällande domen till Hovrätten för Västra Sverige och hävdade där genom sin advokat att hennes rätt till en rättvis rättegång hade påverkats av hur ordföranden i tingsrätten - en rådman - hade lett rättegången.

Enligt kvinnan avbröt ordföranden åklagaren när åklagaren ställde frågor till henne med uttalandet "det finns väl ingen anledning att ställa ytterligare frågor om detta, det är ju knappast någon kriminalgåta".

Meningslöst att försöka förklara
Enligt kvinnan var det "meningslöst" för henne att ytterligare försöka förklara sitt agerande och även advokaterna hade fått intrycket att ordföranden redan hade tagit ställning i skuldfrågan. Rättegången borde därför tas om i tingsrätten.

Åklagaren motsatte sig att en ny rättegång skulle hållas i tingsrätten. 

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar nu att Europakonventionen ger alla rätt till en rättvis rättegång och att en person som anklagas för brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats.

Dålig processledning
Hovrätten har tagit del av förhöret vid tingsrätten som bekräftar att ordföranden bland annat uttalat sig som kvinnan påstår.

Hovrätten skriver:

"Även i övrigt har rättens ordförande utövat en processledning som lämnat ett begränsat utrymme för rättens övriga aktörer att agera. Det är inte möjligt att bortse från risken för att rättens ordförande genom sitt agerande har påverkat rättens övriga ledamöter vid bedömningen av skuldfrågan."

Ny rättegång i tingsrätten
Hovrätten slår fast att kvinnan har fått sin rätt till en rättvis rättegång kränkt och att detta innebär ett rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång.

Hovrätten återförvisar därför målet till tingsrätten som får ta om hela rättegången.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Bra gjort att hovrätten slår ner på domstolarnas slarviga processledning

När det gäller huvudförhandling i brottmål så behövs det inte så mycket till processledning: parterna vet sina roller: rättens ordförande sköter lyssnandet och övriga parter sköter frågandet.

Det är nog ingen tillfällighet att detta inträffade i Varbergs tingsrätt som allt sedan häradshövdingen Åhlunds tid haft en sällsynt förmåga att dra till sig domare som hellre använder självständigt tänkande än Rättegångsbalken.

Om en nämndeman begår en blunder så att en huvudförhandling måste göras om så finns det alltid några som kommenterar här och kräver nämndemännens avskaffande.

Är det nu dags att istället kräva avskaffandet av rådmän?

Hej Pjotr!
Insiktsfullt!
Eftersom det dessutom finns många fler nämndemän undrar jag själv över frekvensen av allvarliga blundrar. Jag tror inte att det är osannolikt att en nämndeman i genomsnitt begår färe brott (ex rattfylleri)/allvarliga blundrar än yrkesdomare.
De flesta jag har pratat med som förespråkar nämndemännens avskaffande har noll koll på hur domstolar fungerar i praktiken. Jag tror vi ska vara väldigt glada över den insyn och makt nämndemän har i domstolars dömande funktion. Ett exempel av värdet är att alla yrkesdomare tvingas tänka på rättegångars utgång och lyssna på bevisningen noggrant för att kunna resonera om den (i stället för att ev. tänka på luckrativa sidouppdrag/karriäravancemang och vilja få rättegångar/förhör färdiga så fort som möjligt).

Det förutsätter ju att nämndemännen lyckas hålla sig vakna under förhandlingen.

Rådmannens funktion är avgörande - vem ska annars ge slumrande nämndemän en resumë i efterhand?

Dessvärre inget ovanligt beteende bland rådmän enligt min uppfattning. Arbetar själv som domstolsaktör och har varit med om liknande många gånger. Särskilt i Solna tingsrätt av någon anledning.

Till att börja med så borde ju åklagaren ha fått pisk på så sätt att tingsrätten borde ha ogillat åtalet, man springer ju inte till tingsrätten för två sketna blomkrukors skull. Jag hade i alla fall inte gjort det. Nu får rådmannen skiten på sitt bord igen. Enda sättet för en rådman att visa var skåpet skall stå är att ogilla gång på gång när det är små skitbagateller. Hoppas han lärt sig det nu.

Wow, får man stjäla blomkrukor nu eller? Ett ovanligt korkat inlägg även för att vara DJ.

För den som faktiskt är intresserad av straffrätt finns det riktlinjer kring sk smörklicksfall där värdet är så lågt att man inte åtalar i normalfallet, men den gränsen går vid 60 kr (Sterzel/Borgeke).

Det finns nu fler fall där denna domare dömt som återförvisats till tingsrätten pga. domarens rättsosäkra beteende.