Skip to content

I sommar kan utländska poliser agera i Sverige - lagförslaget till riksdagen

Foto: Marcel Kusch/DPA/AP/TT

Redan i sommar kan utländska poliser få verka operativt i Sverige. Det framgår av ett lagförslag från regeringen som främst tar sikte på större händelser som till exempel idrottsevenemang eller terroristattacker.

 

Idag har polisen begränsade möjligheter till att ta hjälp från utländska myndigheter eftersom dessa endast i undantagsfall får utöva operativt polisarbete i Sverige.

Eftersom en sådan reglering försvårar samarbete vid gränsöverskridande grov brottslighet har man på EU-nivå försökt att stärka möjligheterna till samarbete genom två EU-beslut: de så kallade Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet.

För att förenkla utbyte och samarbete vill regeringen inkorporera EU-besluten i svensk rätt - någonting man nu lägger fram i en proposition.

Om förslaget går igenom skulle svensk polis kunna utföra patrullering och spaning tillsammans med utländsk polis vid till exempel stora idrottsevenemang.

Polisen skulle även kunna ta hjälp av utländsk polis vid operationer och insatser för att förhindra och bekämpa terroristbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt