Skip to content

I sommar kan utländska poliser agera i Sverige - lagförslaget till riksdagen

Foto: Marcel Kusch/DPA/AP/TT

Redan i sommar kan utländska poliser få verka operativt i Sverige. Det framgår av ett lagförslag från regeringen som främst tar sikte på större händelser som till exempel idrottsevenemang eller terroristattacker.

 

Idag har polisen begränsade möjligheter till att ta hjälp från utländska myndigheter eftersom dessa endast i undantagsfall får utöva operativt polisarbete i Sverige.

Eftersom en sådan reglering försvårar samarbete vid gränsöverskridande grov brottslighet har man på EU-nivå försökt att stärka möjligheterna till samarbete genom två EU-beslut: de så kallade Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet.

För att förenkla utbyte och samarbete vill regeringen inkorporera EU-besluten i svensk rätt - någonting man nu lägger fram i en proposition.

Om förslaget går igenom skulle svensk polis kunna utföra patrullering och spaning tillsammans med utländsk polis vid till exempel stora idrottsevenemang.

Polisen skulle även kunna ta hjälp av utländsk polis vid operationer och insatser för att förhindra och bekämpa terroristbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

24 comments

Huga! Antagligen jag som blir livrädd.

Bara att hämta Snowden och Assange här om de skulle befinna här eller ska svensk polis ifrågasätta utländsk polis bevis eller misstankar?

Måste vara härligt att läsa för turkiska journalister och ryska bögar. Bara att gripa dom under nån fotbollsmatch...

Man kan väl samarbeta utan att släppa på sin bestämmanderätt? Blir det inte samma sak utom i tveksamma fall?

Jag gillar inte förslaget. Det är inte alltid bättre med fler kockar.

Låt tysk polis bestämma i Tyskland, dansk i Danmark och svensk i Sverige. De är mycket krångligt och kostsamt att ändra tillbaka en förmån man en gång givit någon.

Exakt hur menar man vinsten med förslaget ser ut? Jag förstår att ökade resurser underlättar men dessa måste ju inte inbegripa makt som står över svensk polis befogenheter. Om man anser det anser man att svensk polis saknar vissa befogenheter. Vilka befogenheter rör det sig om. Kan vi tala klarspråk?

Det finns en viss vinst med självbestämmande. Det är just därför människor söker asyl i andra länder. De söker skydd från andra statsskick vilket innefattar den förlängda armen: polis...

Det står ju att de vill ha en inkorporering av dessa två EU-beslut. Så det är obefogat att prata om polisstaters ökade inflytande (framför allt från Ryssland och Turkiet..).
Eftersom brottslingarna i EU har fri rörlighet och den grövsta kriminaliteten innefattar gränsöverskridande verksamhet, inte minst terrorismen (till vilken Sverige bidrar en del), tycker jag att detta är välkommet.
Det är väl dessutom inte så mycket som skaver när man ökar polisens befogenheter utan att behöva spara på människors fri- och rättigheter?
Om du vill se vad lagstiftningen innebär är det inte så svårt att kolla upp: Prümrådsbeslutet och Atlatsrådsbeslutet.

Jag är så klart inte rätt man att fråga men att släppa ifrån sig makt är väl sällan mer vinst än hot?

Om det handlar om rent samarbete behöver vi inte ändra något. De måste därför handla om annat. Nåt mer.

Sverige ska stå upp för sig själv. Visa på sin betydelse. Inte förmås att tro att ändra är bättre på jobbet än Sverige.

Man kan samarbeta på många satt men det innebär inte att man viker sig. Då handlar det inte om etablerat samarbete.

Man får passa sig för populistiska utspel oavsett vem de kommer från.

Jag har tänkt på en annan sak med terrorbrott, om vi tar Brysselbomb

Hmm

Nu snodde nån hela min text och telefonen blev helt svart.

Skrev i alla fall om att dåd kan ha två agendor. Också uppståndelsen som bildar ett vacum att agera i.

Vad jag försökte skriva var att terrorbrott rör till det och flyttar agendor. Gränser stängs. Möten ställs in.

Nu har så ett dåd inträffat i Stockholm och vår statsminister fick ta sig tillbaka till Stockholm från Halmstad och partistämman där. Dvs dåd flyttar politiker och statschefer. Nu ska kungen och drottningen hem från Brasilien. Detta är effekt nummer två av terrordåd. Ingår de i någons terrorplan? Sånt bör man fundera över också. Gör det människor måltavlor eller förhindrar det något som ett förestående avtal som fick avbrytas? Vad vet vi om terrordåd egentliga syfte?

Dvs kan hela konceptet terrordåd kapas och få nya innebörder och helt andra agendor och arenor?

Riktigt svårt att veta i en tid av fake news och trollfabriker tycker jag. Vad kan inte göras för makt eller pengar? Finns längre några gränser?

Tänkt på de här skottlossningarna som det talades om att folk hört i Stockholm.

Tänk om gärningsman elimineras direkt efter dådet av sin uppdragsgivare. Då får vi aldrig de svar vi söker.

Man undrar nu om Åhlens var bestämd slutstation eller tappade föraren kontrollen över lastbilen?

Eller hoppade han av i farten och finns/göms bland de skadade? Och dubbletter dök upp vid Åhlens i lika dana gröna jackor med vattentätt alibi?

Det måste väl också innebära att ev korrupta utländska poliser kan smuggla ut grova brottslingar utan att det syns?

Ställ upp för- och nackdelar med förslaget så syns det tydligare liksom visa på andra tillvägagångssätt med mindre risker och samma resultat.

Det finns många lobbygrupper och trycket kommer att öka varför en strategi mot yttre påverkan bör diskuteras omgående. Man måste lära sig känna igen lobbygrupper genom att ifrågasätta och komma med egna väl underbyggda förslag som testats för säkert resultat. Ge tid ett högre värde. Förändringar kräver tid därför att risker måste analyseras noggrant, flera gånger och av flera aktörer.

Ska svensk militär släppa in utländsk militär också?

Vem vill vi ha i sovrummet? Alla?

Gör väl inte så mycket om någon smugglar ut lite grova brottslingar från Swe det är väl värre om det skulle vara tvärt om. Beträffande att inte släppa in utlänsk militär så är det redan försent de är redan här och väletablerade....

Jag kan inte ta denna diskussion bara lyfta fram de farhågor jag ser.

Det är tröttsamt hur jakt på terrorister ska styra hela samhället, göra sig till de som till slut bestämmer på alla områden. Makten måste ta tag i makten. Bestämma utvecklingen inte låta sig styras. Bromsa upp och själv välja väg. Känns som att vi dras med istället för att själv staka ut vägen.

Jag tror inte svensk terroristbekämpning är sämre än annan. Tvärtom tror jag den kan komplettera och utveckla rådande. Att få verka fritt är utvecklande för alla parter. Självbestämmande är inget hot för samarbete. Att lämna ifrån sig makt kan däremot vara ett hot mot demokratin och grumla transparens.

Kan du se Mexicans polis verka fritt i USA?
Ukrainsk i Ryssland eller tvärtom? Ökar det också säkerheten?

Svenska myndigheter ifrågasätter ju redan utländska myndigheter. T ex åldersbedömningar och dess metoder som duger åt andra länder duger ju inte åt Sverige av någon anledning.

Men det är just detta jag inte förstår. Varför skulle utländsk polis vara bättre än svensk polis, på svensk mark? Jag tror inte på det. Vad är motivet som frångår samarbete och istället ger fria tyglar där kontroll och uppföljning försvåras eller går förlorad.

Det minskar svensk polis insyn och begränsar utveckling i brottsbekämpande åtgärder. Dvs det motsatta till förstärkt samarbete.

Det är inte vem som helst som ska tillåtas verka på svensk mark. Det handlar om poliser. Dvs en yrkesgrupp som har rätt att frihetsberöva, avlyssna, spana på (politiker? andra tjänstemän?) bruka våld och t o m döda i tjänsten.

Hur tänker du då?

Walker Texas Ranger hade säkert gjort ett japanskt judokast som slagit mannen medvetslös.
James Bond hade kanske skjutit en cigar med bedövningsgas.

Men i Sverige och i jämförbara länder är detta ett relativt normalt ingripande som det ser ut i verkligen mot kraftigt påverkade och sjukt våldsamma personer.
Det har ingen praktisk betydelse om det är manliga eller kvinnliga poliser som gör ingripandet. Men man måste vara tillräckligt många, dvs 4-6 poliser.

Det enda som fungerar ( om man skall följa lagen ) är alltså att 5-6 poliser omringar mannen, brottar ner denne och lägger sig ovanpå när han förses med handbojo plus ett par hårt åtdragna kardborrfängsel runt benen.

Det som inte framgår av filmen är:

1) Flera burkar pepparspray hade inte gett resultat.
Det är känt att pepparspray ofta ger NOLL eller låg effekt på påverkade personer.

2 ) De 2 manliga kollegorna som kom blev även de nedknuffade av mannen.
Manligt vs kvinnlig spelar sålunda liten roll i sådana sammanhang.

3) Batongslag med den klena ASP-batongen bet inte.
ASP batongen ger ingen effekt om den slagna är kraftigt påverkad och inte känner smärta.
Den gamla hederliga vita gummiklädda batongen hade däremot gett effekt eftersom den kunde krossa ordentligt, emedan ASP enbart ger mjukdelsskador som mest gör ont. Det finns fortfarande personer som med obehag minns striden om Almarna i Kungsträdgården på 70-talet.

Äntligen kanske vi får en riktig polis som kan få upp uppklarandeprocenten från nära noll. Jag visste att det fanns en lösning på vår ineffektiva poliskår dock lite överaskande att hjälpen skulle komma från utlandet.
https://www.youtube.com/watch?v=EIzpOOGSbTo

Tror inte att utlandet har så mycket att lära ut.
Snarare behövs empirisk kunskap hos vissa som sitter på läktaren.

https://www.youtube.com/watch?v=RoXOKfvnK4A

Är det för övrigt en fråga enbart för regering?
När blev den det?
Var är media?
Var är riksdag?

Vad menar du? Det är ett förslag från regeringen, det är klart att det går genom riksdagen. Regeringen kan inte bara styra och ställa hur de vill.

Jag kan inte interpol men vad står det för och vilka befogenheter finns redan där genom interpol?