Skip to content

HD ger hovrätten bakläxa - man som dömts utan förhör har rätt till huvudförhandling

Foto: DJ

Mannen dömdes av tingsrätten utan att själv närvara vid rättegången. Hovrätten fastställde domen utan huvudförhandling eller egna motiveringar. Högsta domstolen slår nu fast att mannen har rätt till en huvudförhandling.

 

Högsta domstolen undanröjer ett beslut från Svea hovrätt och återförvisar ett brottmål till underinstansen för fortsatt handläggning.

Den 39-årige mannen åtalades ursprungligen vid Södertörns tingsrätt som dömdes honom till två månaders fängelse för stöld, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Mannen var inte närvarande vid rättegången och tingsrätten utgick ifrån vad han hade uppgett i tidigare förhör.

Blank fastställelse av tingsrättens dom
I Svea hovrätt begärde mannen ändrad påföljd och att ett tidigare utdömt fängelsestraff skulle omfatta även den nya brottsligheten. Han begärde samtidigt att huvudförhandling skulle hållas i hovrätten – ett yrkande som dock avslogs.

Hovrätten gjorde genomgående samma bedömningar som tingsrätten och gjorde fastställde domen utan några egna motiveringar.

mannen överklagade till Högsta domstolen som nu konstaterar att utgångspunkten enligt rättegångsbalken är att ett överklagat brottmål ska avgöras efter huvudförhandling. Det finns i och för sig möjlighet att göra undantag från detta - även när den ena parten begär huvudförhandling - men bara om det är ”obehövligt”.

Har aldrig hörts i domstol
HD konstaterar att mannen överhuvudtaget inte har förhörts i någon domstol inför domen och att hans överklagande har gällt påföljden.

HD slår fast at vdet under sådana omständigheter inte finns några förutsättningar att avgöra målet utan huvudförhandling. Hovrättens dom rivs därför upp och målet återförvisas till hovrätten som måste hålla huvudförhandling.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt