Skip to content

Flicka omhändertas när mamma vägrar skyddat boende - riskerar föras utomlands

Foto: Gerald Herbert/TT

Enligt polisen finns det risk för att pappan kid-nappar sin dotter och tar med henne till Syrien. Trots detta har flickans mamma, som han ensam vårdnad, tackat nej till skyddat boende. Kammar-rätten beslutar därför att flickan ska omhändertas.

 

Verksamhetsnämndens Vård- och socialutskott i en kommun beslutade i februari 2017 att omedelbart omhänderta en nio månader gammal flicka som på grund av sina hemförhållanden hade varit känd av socialtjänsten sedan födseln.

Omhändertagandet skedde med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Våld och motsättningar
Relationen mellan föräldrarna har enligt nämnden länge präglats av motsättningar, upprepat våld och hot.

Nämndens uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"M (mamman) har tidigare uppgett att F:s (flickans) pappa uttryckt en avsikt att ta med sig dottern till Syrien. M har vidare uppgett att dottern i så fall riskerar att utsättas för övergrepp."

"P (pappan) är inte vårdnadshavare men har ändå möjlighet att skaffa fram resehandlingar illegalt, vilket har bekräftats av polisen. Polisen har även varit tydlig med att det inte är lämpligt att D har umgänge med sin pappa utifrån hans kriminella kopplingar." 

Allvarlig fara för flickan
Trots detta har mamman tackat nej till skyddat boende. Nämnden anser därför att det föreligger "en allvarlig fara och risk för att flickans hälsa och utveckling skadas".

Kvinnan, som är ensam vårdnadshavare motsätter sig omhändertagandet och hävdar att relationen med flickans pappa är slut sedan länge och att hon separerade från honom strax efter flickans födelse.

Enligt mamman har han inte heller något umgänge med flickan och hon har överhuvudtaget inte har för avsikt att låta honom träffa henne. Om han skulle försöka ta en oönskad kontakt skulle hon ringa till polisen.

Polisen har bekräftat farhågor
Förvaltningsrätten i Härnösand fastställde dock nämndens beslut. Enligt förvaltningsrätten kan mamman inte skydda flickan från sin pappa.

Förvaltningsrätten skrev:

"Det kan föreligga en risk att D förs ut ur landet av sin pappa med risk för hennes hälsa och utveckling. M gör inte vad hon kan för att skydda sin dotter genom att tacka nej till skyddat boende. Polisen har bekräftat att det finns en risk att D:s pappa kan föra henne ut ur landet." 

Kammarrätten håller med
Mamman överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och begärde att omhändertagandet skulle upphöra. Hon hävdar att det inte finns någon risk för att pappan ska fly landet med flickan och att nämnden har missförstått henne.

Kammarrätten gör dock samma bedömning som förvaltningsrätten och avslår mammans överklagandet.

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt