Skip to content

Fd minister ska ta fram ny socialtjänstlag - "nya grupper och utmaningar för socialtjänsten"

Margareta Winberg och Åsa Regnér. Foto: Noella Johansson/TT

Det ska bli enklare för kommuner att samverka och syftet är att kommunernas uppdrag och ansvar ska framgå tydligare. Det är regeringens huvudsyfte med att ta fram en ny Socialtjänstlag som ska utredas av den före detta ministern Margareta Winberg.  

 

- Många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten fått ansvar för nya grupper, uppgifter och utmaningar. Det ställer stora krav på kommunernas socialtjänst och dess personal säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen vill därför utreda socialtjänstlagen och tanken är att utforma en socialtjänst som är mer ”jämlik och jämställd” och som bidrar till ”social hållbarhet”.

Regeringen vill framförallt att lagen ska bli lättare att tillämpa och förstå och att det ska bli enklare för kommuner att samverka med varandra och andra myndigheter.

Dessutom ska kommunernas uppdrag och ansvar tydligare framgå av lagstiftningen

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om:

  1. socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
  2. tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna mellan kommuner.
  3. en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
  4. hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer
  5. socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en helhetssyn så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska stuprör.
  6. en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva vården och omsorgen.
  7. möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs.
  8. möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Jag antar då att man då ska komma med förslag att täppa till hålet som idag möjliggör att icke svenska medborgare kan få socialbidrag.

Hur fan kan man ta fram en ny minister som varit i anhängare av ROKS?
Skandal att det vara genus som styr.

Vem är ny minister? Vad pratar du om?

The social may be need Character such as greatest quotes on character and respect together, and reputation and responsibility character also education. But it (the social) do not need rebound society. “Life continually tests our principles and character with unanticipated twists and turns”. Benefits or Contributions are not independent and freedom life. But These Benefits and Contributions means take care of you and your supporters as who guiding to your bright future. Supporter always giving good and moral guidance to next society even if the supporter have had shadow life.

Denna minister har en lång historia av att ha använt lagstiftandet för egen agenda och som vapen i sin egen juridiska aktivism.

Få har ställt till så mycket oreda inom juridiken som henne. Mindre lämplig person kan vara svår att finna!

Tydliggöra kommunernas ansvar är syftet? Är detta en utredning eller ett uppdrag. Åsa Regner tillsätter ännu en utredning som har till syfte att ta bort ansvaret från staten till att lämpa över ansvaret till kommunerna. Det verkar tufft att få ihop budgeten eller? Alla funktionshindrade har drabbats hårt av denna ministerns framfart. Nu riktar man in sig på nästa svaga grupp i samhället. Socialdemokratins värderingar om alla människors lika värde bör skrivas om, denna minister bör tas bort från partiet innan hon förstört alla våra grundläggande värderingar.