Skip to content

Fd minister ska ta fram ny socialtjänstlag - "nya grupper och utmaningar för socialtjänsten"

Margareta Winberg och Åsa Regnér. Foto: Noella Johansson/TT

Det ska bli enklare för kommuner att samverka och syftet är att kommunernas uppdrag och ansvar ska framgå tydligare. Det är regeringens huvudsyfte med att ta fram en ny Socialtjänstlag som ska utredas av den före detta ministern Margareta Winberg.  

 

- Många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten fått ansvar för nya grupper, uppgifter och utmaningar. Det ställer stora krav på kommunernas socialtjänst och dess personal säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen vill därför utreda socialtjänstlagen och tanken är att utforma en socialtjänst som är mer ”jämlik och jämställd” och som bidrar till ”social hållbarhet”.

Regeringen vill framförallt att lagen ska bli lättare att tillämpa och förstå och att det ska bli enklare för kommuner att samverka med varandra och andra myndigheter.

Dessutom ska kommunernas uppdrag och ansvar tydligare framgå av lagstiftningen

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om:

  1. socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
  2. tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna mellan kommuner.
  3. en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
  4. hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer
  5. socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en helhetssyn så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska stuprör.
  6. en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva vården och omsorgen.
  7. möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs.
  8. möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt