Skip to content

Enklare bygga bostäder i attraktiva och strandnära områden - ska främja landsbygden

Foto: Martina Holmberg/TT

Regeringen vill främja byggandet av attraktiva bostäder i landsbygdsområden. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att se över de nya reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Fokus ska ligga på möjligheterna att bygga bostäder i områden med god tillgång på stränder. 

 

- I stora delar av Sverige är det svårt både att få lån och tillstånd att bygga bostäder där folk vill bo. Det vill vi ändra på genom en översyn av strandskyddet på utvalda platser i kommuner med gott om stränder säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Skydd för stränderna
Under år 2010 reformerades strandskyddet vilket ledde till att reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) trädde i kraft.

Tanken med LIS-reglerna var att främja byggandet samtidigt som man införde ett långsiktigt skydd för strändernas natur- och friluftsvärden.

Eftersom regeringen befinner sig i en process där man vill förändra bostadsbyggandet i Sverige vill man också utreda LIS-reglerna för att se om de har fått önskad effekt. Uppdraget innebär att Naturvårdsverket ska föreslå författningsändringar - om det behövs.

Viktigt för landsbygden
Det är särskilt möjligheterna att bygga permanentbostäder som ska utredas eftersom attraktiva bostäder är en ”viktig del i landsbygdens utveckling”.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 augusti 2017.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt