Skip to content

Dömd för grovt barnpornografibrott - vinner vårdnadstvist i hovrätten

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mannen är utbildad förskolelärare och har i många år arbetat med barn. För två år sedan dömdes han för grovt barnpornografibrott och har nu begärt att få tillbaka vårdnaden om sin son. Tingsrätten gick på mammans linje och sa nej men hovrätten beslutar nu om gemensam vårdnad.

 

Efter att ha avtjänat sitt straff vände sig den 46-årige mannen till Sundsvalls tingsrätt och begärde att han skulle få gemensam vårdnad om den åttaårige sonen.

Mamman är orolig för att pojken ska utsättas för övergrepp och vill att hon ska ha ensam vårdnad även i fortsättningen. Pappan kan dock få träffa pojken så länge det sker med så kallat umgängesstöd.

Brottet inte riktad mot någon person
Tingsrätten kom fram till att det som talade för gemensam vårdnad var att föräldrarna i och för sig hade ett gott samarbete när det gällde pojkens möten med pappan i närvaro av umgängesstödjare.

Samtidigt ansåg domstolen att pappans brottshistorik talade för att han inte skulle få vårdnaden.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Även om brottsligheten inte har varit riktad mot S (sonen) eller i övrigt mot någon person, anser tingsrätten att brottsligheten är av sådan karaktär att det finns anledning att ifrågasätta P:s (pappans) lämplighet som vårdnadshavare."

"Den omständigheten att P dömts för barnpornografibrott är en så pass väsentlig faktor att den inte går att särskilja från föräldraskapet." 

Förståelse för mammans oro
Sammantaget kom tingsrätten fram till att pappan inte var lämplig som vårdnadshavare. Pojken skulle dock även i fortsättningen få träffa sin pappa med umgängesstöd.

Pappan överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som nu gör nu en helt annan bedömning och beslutar om gemensam vårdnad.

Hovrätten har visserligen ”förståelse för M:s (mammans) rädsla att något ska kunna komma att hända S (sonen)” men gemensam vårdnad bedöms ändå som motiverad.

Allvarliga sexövergrepp
När det gäller domen för grovt barnpornografibrott skriver hovrätten i sina domskäl:

"Brottsligheten innebär att han tagit del av allvarliga sexuella övergrepp mot barn vilket ger skäl för att ifrågasätta hans omvårdnadsförmåga. Brottsligheten har dock inte varit riktad mot S eller M, även om det givetvis fått konsekvenser som drabbat dessa."

Hovrätten väger in att det är tre år sedan brottet begicks och att pappan de facto har genomgått behandling hos Kriminalvården.

Umgängesstöd behövs inte
När det gäller frågan om umgänge anser hovrätten att pojken ska ha ett omfattande umgänge med sin pappa utan umgängesstöd.

Hovrätten skriver:

"Hovrätten har alltså att göra en riskbedömning där risken för övergrepp måste vägas mot S behov av en nära och god kontakt med sin pappa."

"Hovrätten bedömer att det visserligen framstår som mer sannolikt att ett övergrepp kan komma att begås av en umgängesförälder tidigare dömts för grovt barnpornografibrott. Det kan dock inte anses stå klart att risken för övergrepp i varje situation är så hög att brottsligheten helt utesluter umgänge utan närvaro av utomstående." 

Inget nattumgänge
Däremot anser hovrätten "att den risk som P:s brottslighet trots allt utgör" innebär att det för närvarande inte är lämpligt med något nattumgänge eller lovumgänge.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt