Skip to content

Dömd för grovt barnpornografibrott - vinner vårdnadstvist i hovrätten

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mannen är utbildad förskolelärare och har i många år arbetat med barn. För två år sedan dömdes han för grovt barnpornografibrott och har nu begärt att få tillbaka vårdnaden om sin son. Tingsrätten gick på mammans linje och sa nej men hovrätten beslutar nu om gemensam vårdnad.

 

Efter att ha avtjänat sitt straff vände sig den 46-årige mannen till Sundsvalls tingsrätt och begärde att han skulle få gemensam vårdnad om den åttaårige sonen.

Mamman är orolig för att pojken ska utsättas för övergrepp och vill att hon ska ha ensam vårdnad även i fortsättningen. Pappan kan dock få träffa pojken så länge det sker med så kallat umgängesstöd.

Brottet inte riktad mot någon person
Tingsrätten kom fram till att det som talade för gemensam vårdnad var att föräldrarna i och för sig hade ett gott samarbete när det gällde pojkens möten med pappan i närvaro av umgängesstödjare.

Samtidigt ansåg domstolen att pappans brottshistorik talade för att han inte skulle få vårdnaden.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Även om brottsligheten inte har varit riktad mot S (sonen) eller i övrigt mot någon person, anser tingsrätten att brottsligheten är av sådan karaktär att det finns anledning att ifrågasätta P:s (pappans) lämplighet som vårdnadshavare."

"Den omständigheten att P dömts för barnpornografibrott är en så pass väsentlig faktor att den inte går att särskilja från föräldraskapet." 

Förståelse för mammans oro
Sammantaget kom tingsrätten fram till att pappan inte var lämplig som vårdnadshavare. Pojken skulle dock även i fortsättningen få träffa sin pappa med umgängesstöd.

Pappan överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som nu gör nu en helt annan bedömning och beslutar om gemensam vårdnad.

Hovrätten har visserligen ”förståelse för M:s (mammans) rädsla att något ska kunna komma att hända S (sonen)” men gemensam vårdnad bedöms ändå som motiverad.

Allvarliga sexövergrepp
När det gäller domen för grovt barnpornografibrott skriver hovrätten i sina domskäl:

"Brottsligheten innebär att han tagit del av allvarliga sexuella övergrepp mot barn vilket ger skäl för att ifrågasätta hans omvårdnadsförmåga. Brottsligheten har dock inte varit riktad mot S eller M, även om det givetvis fått konsekvenser som drabbat dessa."

Hovrätten väger in att det är tre år sedan brottet begicks och att pappan de facto har genomgått behandling hos Kriminalvården.

Umgängesstöd behövs inte
När det gäller frågan om umgänge anser hovrätten att pojken ska ha ett omfattande umgänge med sin pappa utan umgängesstöd.

Hovrätten skriver:

"Hovrätten har alltså att göra en riskbedömning där risken för övergrepp måste vägas mot S behov av en nära och god kontakt med sin pappa."

"Hovrätten bedömer att det visserligen framstår som mer sannolikt att ett övergrepp kan komma att begås av en umgängesförälder tidigare dömts för grovt barnpornografibrott. Det kan dock inte anses stå klart att risken för övergrepp i varje situation är så hög att brottsligheten helt utesluter umgänge utan närvaro av utomstående." 

Inget nattumgänge
Däremot anser hovrätten "att den risk som P:s brottslighet trots allt utgör" innebär att det för närvarande inte är lämpligt med något nattumgänge eller lovumgänge.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

40 comments

Varför skulle den sexuelle mannen vilja förgripa sig på sina egna barn? Dessutom en son..! Då måste man väl för det första vara bög och för det andra gilla incest? Våldtäktsmän brukar inte våldta sina egna mammor, pappor eller syskon så vad får svensken att tro att pedofiler är annorlunda?

Skaffa dig kunskap om ämnet innan du kommenterar!

Föräldrars rätt till sina barn står över barnets bästa idag. Det är helgalet att någon som gjort sig skyldig till barnpornografibrott kan anses vara en god vårdnadshavare och trygg förälder för barnet. Inte bara utsätter man barnet för övergreppsrisk utan även modern för en oro som kommer att avspegla sig på hennes föräldraskap.
Detta är INTE okej någonstans, men i Sverige är visst allt tillåtet nuförtiden.....
PS. Tillägg till kommentaren ovan, pedofili har inget med barnets kön att göra...det handlar om övergrepp. Och har man en gång släppt spärren till att TITTA på övergrepp så är steget inte så långt till att själv begå dessa. Särskilt om man då får tillgång till barn...

Pedofiler dras också till ett särskilt kön.
Det är ytterst ovanligt att pedofiler ger sig på sina egna barn. Precis som att andra utan den störningen inte ligger med sina vuxna barn, sina syskon eller sina föräldrar.

"Pedofiler dras också till ett särskilt kön"...så du menar att vuxna män som våldtar småpojkar är homosexuella och aldrig har haft/idkar samlag med motsatt kön?

Pedofiler har inte normala relationer med vuxna alls.

Ett helt obildat påstående. Runt 90% av alla sexuella övergrepp mot barn begås av någon som är känd för barnet, som föräldrar, syskon, grannar etc. Det finns pedofiler som dras till endast ett kön, men det är inte ovanligt att de är attraherade av bägge könen.

Det betyder inte att alla pedofiler med tillgång till barn begår övergrepp. Forskning pekar på att mellan 1-4% av vuxna är attraherade av barn, men de allra flesta av dem agerar aldrig på det.

På grund av det stora antalet falska anklagelser så går det inte att forska på det på det sättet. Det enda sättet just nu är att forska på erkända pedofiler.

lm du inte på allvar menar att falska anklagelser står för en väldigt stor del av fällande domar så är ditt påstående rätt fånigt. Det finns för övrigt forskning såväl gjord på nästan enbart på dömda, ett tämligen dåligt sätt att forska på eftersom det begränsar urvalsprocessen kraftigt, men även på icke dömda peodfiler.

Att säga att falska anklagelser är ett jättestort problem i forskningen får du nog backa upp med något, för det antyder att de står för en väldigt stor del av fallen. Ett betydligt större problem lär vara det ganska stora mörkertal som finns i just övergrepp inom familjer, där det finns incitament till att tysta. Det lär inte vara jättemånga överfallsövergrepp från okända gärningsmän som går oanmälda.

Falska anklagelser står för en klar majoritet av fällande domar.

Jo det finns forskning. Men den görs inte i Sverige och används av ideologiska skäl inte i Sverige.

Ja som du såg så gjorde jag det.
Av de dömda för sexbrott så återfaller ca 4% (enligt KRÅ), lägst av alla brottstyper och lägst i världen. Detta trots att brott som sker tvångsmässigt normalt sett har hög nivå av återfall.
Räknar vi lågt, med 50% återfall på verkliga sexbrottslingar så är det då 8% av de som fälls som verkligen är sexbrottslingar.
De 92% oskyldiga återfaller inte alls.

I radioprogrammet "kropp och själ" (P1) fördes presic ett samtal med en pedofil. Tror det var förra programmet. Denna pedofil hade flickvän nu och var medveten om sin böjelse och extremt rädd för den. Minns inte till hundra % nu men tror han var rädd för att befinna sig med barn i alla sammanhang numera. Han levde ett normalt liv nu men med denna hemlighet om sig själv då.

Minns inte om det diskuterades om han ville skaffa barn eller ej. Jag tror han var rädd för det.

Precis

"Och har man en gång släppt spärren till att TITTA på övergrepp så är steget inte så långt till att själv begå dessa. Särskilt om man då får tillgång till barn..." Vad bygger du ditt påståendet på?

Jag vet inte helt säkert men jag misstänker att steget tvärtemot är väldigt stort från att inneha eller titta på barnporr till att på riktigt begå övergrepp. Sannolikt tom än större än storleksordningen likt det är att se snuff film där någon mördas till att själv bli mördare. Din logik håller inte måttet för ett kommentarsfält som detta. Avlägsna dig tack. https://www.academia.edu/4057417/Most_Child_Molesters_Are_Not_Pedophiles

Oftast så begår pedofilen övergrepp på barn i sin närhet. En man som söker sig till övergrepp mot barn på nätet ligger absolut i gränslandet till att begå övergrepp mot barn även i det verkliga livet.
Övergrepp kan samma pedofil begå både mot flickor och pojkar.
Barnets trygghet och säkerhet måste gå före förälders rätt när det gäller övergrepp eller våld. Barnet måste sättas i första rummet.

Nej det gör de inte alls.
Däremot är det vanligt med falska anklagelser som handlar om att män ska ha gett sig på barn i sin närhet.

Det är långt vanligare med övergrepp mot barn än falska anklagelser. Att räknaS som falsk anklagelse bör det vara bevisat och personen dömd för detta brott, vilket i stort sett aldrig är fallet. Däremot dömda förövare finns det gott om.

Nej falska anklagelser är lika falska oavsett vad som sker.
Vi har så många oskyldigt fällda att sexbrottsdömda bara återfaller till 4%. Lägst i världen.
Detta eftersom oskyldiga inte återfaller.

Det drabbar även äkta offer.

Det är ju en möjlig förklaringsmodell till den låga återfallsiffran, dock helt utan forskningsstöd. En förklaringsmodell som faktiskt sammanfaller med rådande forskning är att övergrepp främst sker inom familj och bekantskapskretsen, och efter ett avslöjande är tillgången till barn inom bekantskapskretsen borta.

Så de skulle inte återfalla i att skaffa sig bekantskapskretsar heller?

Mörkertalet när det gäller kvinnliga pedofiler, med smak för småpojkars små organ,är enormt.

Källa på det?
Hur eller hur, är det inte helt ointressant om det är män eller kvinnor som toppar statistiken och istället fokus på att barn aldrig någonsin skall tvingas till umgänge med en förälder som begått övergrepp på dem ( enl lagen)

När man frågar människor om utsatthet för sexualbrott så uppger ungefär 30% av de som rapporterar sexövergrepp i barndomen att förövaren var en kvinna.
Eftersom kvinnor utgör mindre än en procent av de misstänkta så är det rimligen högre mörkertal för kvinnor.

I vårdnadstvister är det nästan rutin att den obligatoriska anklagelsen mot mannen om otuktigt beteende mot sina egna barn kommer som ett brev på posten,tack och lov tar ingen vettig domstol dessa taktiska finter på allvar längre.

Nej det är det inte. Efter 4 år som socionom på familjerätten har jag nog bara hört en sådan anklagelse någon enstaka gång.

Det är lite olika kultur i olika delar av landet, beroende på hur kvinnojourer m.m. arbetar. Sen är det normala att de sexuella anklagelserna kommer efter en upptrappning:
Pappa har varit elak mot mamma.
Pappa har varit elak mot barnen.
Pappa har utsatt barnen för sexuella övergrepp.
Om mamma lyckas avskilja barnen från sin pappa redan på första steget så finns det ingen anledning att gå vidare till andra steget.
När jag hade arbetat med vårdnadstvister i 4 år så hade jag hört minst 100 sådana anklagelser och i kanske 20 fall hade de polisanmälts, ungefär hälften av gångerna av socialtjänsten. Det har då förvisso också förekommit att det är socialtjänsten som hittar på anklagelsen och tvingar mamman, under hot om LVU, att avskilja barnen från pappa.

Instämmer. Jag är inte man och arbetar som jurist med främst vårdnadstvister och har vid flera tillfällen stött på det du beskriver. Inte exakt men nära nog, särskilt med kvinnojouren. Det är problemet med anekdotal bevisföring - ens egen erfarenhet och kunskap är inte alltid talande för hur området ser ut. Vi måste akta oss från att ta ett extremt förhållningssätt. Det är aldrig "bara män" eller "bara kvinnor". Aldrig.
Sanningen ligger någonstans där emellan. I min erfarenhet är det relativt jämnt fördelat mellan kön vem som är "problemet i sammanhanget" men jag vet med säkerhet att jag har studiekamrater och gamla kollegor som har en helt annan erfarenhet.

En helt sjuk dom som inte bör vinna laga kraft.

Är det inte bättre att ni som gör tvärsäkra men obestyrkta uttalanden om huruvida den mannen är predisponerad att begå övergrepp mot sina egna barn redovisar de forskningsresultat som väl rimligen måste föreligga? Så blir diskussionen intressantare för oss som inte vet sådant. Att gissa ger oss ingenting.

Apropå forskningsresultat önskar jag att man redovisar detsamma gällande falska anklagelser. Att steget mellan att titta på övergrepp till att själva utföra dem inte torde vara särskilt stort, säger sig självt om man är normalbegåvad.
Jag har följt många av kommentatorerna ovan i många tidigare debatter som företrädesvis handlar om kvinnor och barn. Kunskapen och förståelsen för utsatta kvinnor och barn lyser av okunskap och vi får hoppas att ni arbetar så långt ifrån rättsväsendet och barn som möjligt.
En vidrig sk hebefil jag en gång kom i kontakt med utbildade sig till jurist. Jag hoppas innerligt att han inte fullföljde sina studier.

Ett barns rättssäkerhet måste gå före i alla lägen,men detta barn är absolut inte det första eller sista barnet som påtvingas umgänge med en pappa ( i sällsynta fall med en mamma) som begår övergrepp mot dem på olika sätt. SKANDAL !

Visst kan det vara en och annan som blir falskt anklagad,men de skall knappast vara tongivande före alla de barn som de facto utsätts för övergrepp av olika slag ( i lagens mening)

Idag kan män som spöar skiten ur mamman likväl få både gemensam vårdnad och umgänge utan kontaktperson-vad är det för jävla rättssäkerhet för ett barn som inte kan försvara sej?!

En man sm talar med nävarna för han är arg på "sin kärring" vad skall han då inte göra mot ett försvarslöst barn som verkligen kan krypa en förälder på nerverna?

Det jävligaste i hela kråksången är att mamman kan i detta fall bli av med både vårdnad och umgänge om hon inte accepterar att den här avarten till pappa får träffa sitt barn som han förgripit sej på. SKANDALÖST !

Det går mot både föräldrabalken och barnkonventionen.
Umgängesrätten skall inte vara starkare än skyldigheten att skydda sina barn mot övergrepp
Varför ge en förövare till förälder gemensam vårdnad som h*n bara användr i syftet makt och kontroll över motparten förälder ! Vadå "älska sitt barn" när man förgripit sej på det eller på annat sätt misshandlat barnet fysiskt och psykiskt ?

Sveriges rättssystem är i förruttnelsetillstånd !

Majoriteten av våldsbrotten mot barn begås av kvinnor.
Majoriteten av de som brukar våld mot en partner är kvinnor.

Och? Ett barn skall aldrig, oavsett kön på förälder tillika förövare, tvingas till umgänge !

Om du läser artikeln ordentligt, så kommer du att märka att han inte har begått något övergrepp mot barnet. Inte heller står det något om att barnet motsätter sig umgänge (åpropå "tvingas").

Jag svarade mer generellt på ämnet i sig!

Flera av de som skriver här figurerar i i stort sett samtliga trådar som handlar om våldtäkt, pedofili, vårdnadstvister, sexuella preferenser och liknande. Temat är följande:

1 - Alla män är offer
2 - Alla män är oskyldiga (i alla fall alla svenska män)
3 - Den kvinna som hävdar någon demokratisk rättighet är en rabiat feminist
4 - Alla har rätt att säga vad de vill när det gäller män rättigheter eller invandring och om de får mothugg så är de offer för förtryck genom politisk korrekthet. Den som uttrycker en åsikt om kvinnors eller invandrares rättigheter är däremot "feminist" eller "vänster" och bör trakasseras till (hon) inser sin plats och håller käften.
5 - En våldtäktsdom är en konspiration
6 - Svenska män begår inte våldtäkt eller övergrepp och om de ändå gör det så är de offer för något som har med politik eller samhälle att göra.
7 - Män med annan hudfärg än vit begär däremot gärna våldtäkter (oklart om de också är offer, kanske för sina djuriska instinkter)
8 - Män förlorar alltid vårdnadstvister
9 - "Mörkertalet är enormt"

Nu har retoriken breddats till att även försvara (maniliga) pedofiler som tydligen också är offer för politisk konspiration och förtryck.

Äcklande och löjeväckande.

Kan du ge något konkret exempel?

TACK Mikael! Man blir beklämd, minst sagt..

Om vi läser igenom valfri tråd efter sökning på "våldtäkt" eller "vårdnadstvist" så hittar vi en rad namn som nästan alltid dyker upp och som nästan alltid försvarar mannen, oavsett omständigheter. Får de mothugg så dyker det snart upp argument som tex:
"Feministernas agenda handlar inte om att hjälpa någon. Det handlar om att trycka ned och ta makt."
"något som feministerna brukade ljuga om"
"dra av kvinnorna de rosa prinsessklänningarna"
"smittat dig med hennes kackel så att även du börjar hata alla män?"
"standard variant av en feminist galning"
Denna tråd handlar om en dömd pedofil - ändå tas återigen ställning för mannens sak. Det är många trådar att söka bland och sent på kvällen och jag hittar inte några av de jag tänker på.