Skip to content

Det ska bli gratis att släktforska via nätet - "vår historia ska göras tillgänglig"

Foto: Janerik Henriksson/TT

Avgiftsfri och öppen digital arkivinformation ska göra att släktforskning blir gratis. "Vår historia ska inte bara vara tillgängligt för dem som kan betala", säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

 

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att snabbutreda förutsättningarna för avgiftsfri och öppen arkivinformation. Det handlar om att släktforskare och andra fritt ska få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial.

- Kulturarvet och vår historia ska inte bara vara tillgängligt för de som kan betala för det. Att släktforska är en folkrörelse som ger människor en fantastisk möjlighet att personligen koppla ihop dåtid med nutid, säger Alice Bah Kuhnke.

Idag krävs ett abonnemang för att ta del av kyrkoböcker, fastighetsböcker, skattelängder, militärrullor och bouppteckningar digitalt - någonting som kan kosta över 1000 kr per år.

Uppdraget ska redovisas den 15 maj.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Det här är ett slag under bältet på Arkiv Digital. AD får förlita sig på sin goda kvalité framöver och fortsätta satsa på ett större utbud än SVAR. Att Riksarkivet/SVAR skulle satsa på att skanna och tillhandahålla sitt mikrofilmade material gratis på nätet har varit på tapeten tidigare. Men då fanns ett motstånd inom släktforskningsrörelsen till förmån för det nystartade företaget Genline.

Läs gärna vad som står på Arkivguiden > Arkiv och källor > Arkivkunskap > Del 6: Arkivhandlingar på internet:
http://www.arkivguiden.net/ag08/ag08011.shtml
Jag bedömer den informationen som saklig och opartisk. Jag är inte part i målet.

Men jag anser mig som sakkunning. Jag har släktforskat i mer än fyrtio år. Eller rättare sagt bedrivit personforskning. Jag har också varit cirkelledare i sammanlagt tio år. På 1980-talet och nu på 2010-talet. Betingelserna är något annorlunda. Då byggde vi läsapparater, nu måste man kunna använda en datamaskin.

Jag anser att man får mycket för abonnemangskostnaderna. Men man måste ju dessutom ha ett abonnemang på internet som kostar det mångdubbla. Ska man abonnemang på SVAR/Riksarkivet och AD/AD Online så blir det förstås en del. Men jag avstår SVT och tevelicensen och det är jag inte ensam om. Jag har gratis abonnemang hos AD eftersom jag är cirkelledare. Vi använder AD på studiecirkeln - det är något som jag har bestämt. Bestämmer studieförbundet att vi ska ha SVAR hoppar jag av. Jag har dessutom ett eget abonnemang på AD eftersom jag vill stödja deras verksamhet. Och ett abonnemang på SVAR.

Det finns mycket att skriva om statliga satsningar på den här sektorn. En anledning är nog att man hoppas att det skulle skapa arbetstillfällen. Nog om detta annat skriver jag för mycket.

Det må vara ett slag under bältet för AD men för mig och många med mig är det snarare tvärtom. Det finns många därute som vill forska men som idag helt enkelt inte har råd. Jag är en av dem. Jag har forskat mycket över de senaste 15 åren förut men inte kunnat göra klart det hela pga att pengarna helt enkelt inte räcker till. Jag får vara glad för det jag kunnat göra. Men många därute har inte ens råd att starta. Jag har dessutom använt mig av både svar och AD och visst AD har lite bättre kvalitet på bilderna men Svar fungerar väldigt bra. Största delen av min forskning är bedriven via Svar. Jag hoppas ju självklart att AD inte försvinner pga detta men man måste se till att alla ska kunna ha tillgång till sin historia.

Verkligen på tiden, i länderna runt om kostar det ju inget. Det är och har varit en klassfråga, sjuka och låginkomst pensionärer har inte haft råd.

Där har du fel. För abonnemang i Finland får du oxå betala, ex via förening en symboliskt
låg summa, där är det bra tillgång till kyrkob. . Men får att få tillgång till finska motsvarigheten till Svar, arkiv i H-fors kan du ta viss del via nätet men där är gränsen 125 år idag (de höjde med 25 år!!) vill man veta mer får man åka dit o sitta i forskningssalen. Det är rena stenåldern
när vi har internet?! Om man inte kan åka dit får man bekosta en tjänst.
:( Bläh!

I Finland är gränsen 100 år var du än släktforskar, på nätet eller på olika arkiv. Medlemskap på Finlands släkthistoriska förening kostar 17 euro/år men man kan släktforska där en del gratis.
Materialet på Nationalarkivet kan beställas tex till andra arkiv eller bibliotek, man får forska nyare än 100 år gammalt material på plats.
Själv tycker jag att 100 års gränsen är bara bra och att det är en fin upplevelse att lämna hemmasoffan och besöka olika arkiv också.

Det råder nog ingen tvekan om att Arkiv Digital i egenskap av privatägt kommersiellt bolag inte ser med blida ögon om svenska folket får gratis tillgång till historiska dokument som till största delen kommer från mer eller mindre offentliga arkiv.

Material från kyrkoarkiv, militära arkiv, SCB, domstolar och diverse andra offentliga källor som finansierats via skattemedel ska inte vara förbehållna ett kommersiellt företag. Vårt historiska arv är svenska folkets egendom och bör därför finnas tillgängligt utan kostnad eller till kraftigt subventionerad kostnad.

Idag kostar det 1.785 kr/år för att få tillgång till Arkiv Digitals "Allt-i-ett" vilket motsvarar en månadskostnad på 149 kr, dvs ungefär den kassaförstärkning mindre välsituerade pensionärer har fått löfte om nästa år. En kostnad som jag inte har råd med, inte minst som årsbeloppet ska betalas vid ett enda tillfälle.

Jag började med släktforskning för ca 12 år sedan och har naturligtvis tvingats använda mig av Arkiv Digitals tjänster, men av ekonomiska skäl har det blivit alltmer sporadiskt. Om jag behöver tillgång till ett fåtal uppgifter anser jag det inte rimligt att behöva betala 125 kr för ett veckoabonnemang med begränsad tillgång till det totala utbudet.

Jag

"Material från kyrkoarkiv, militära arkiv, SCB, domstolar och diverse andra offentliga källor som finansierats via skattemedel ska inte vara förbehållna ett kommersiellt företag"

Vad är det för material du menar? Är det de digitala avfotograferingarna du menar så är det Arkiv Digital som har framställt de kopior de använder i sina databaser. Filmerna som SVAR har skannat är till största delen de filmer som mormonerna lämnade över till svenska staten en gång i tiden. Om jag inte är felunderrättad så utför mormonerna för närvarande skannig av originalfilmerna som Riksarkivet/SVAR får ta del av för tack ska du ha.

Riksarkivet skulle ha satsat på det här för ett antal år sedan. Det här är ett nymornat intresse. Jag kan se ett samband med Emigrantinstitutet, Emigranternas hus och Svenska Migrationscentrat. Det är riktigt att det handlar om vårt gemensamma kulturarv som vi äger gemensamt. Kostnaden för att göra materialet tillgängligt på internet ingår inte i kulturarvet. Det är något vi måste betala oavsett om vi använder det eller inte.

Det är ingen som är tvungen att använda Arkiv Digitals tjänster. Däremot kan det bli så att alla blir tvugna att betala för Riksarkivet/SVAR's tjänster.

Oavsett hur Riksarkivet får tag på sitt material utgör det i princip ett nationellt historiskt material som bör göras tillgängligt avgiftsfritt för landets befolkning, oavsett om de bor i Kiruna, Stockholm eller Malmö. Såvitt framgår av prop. 2016/17:116 är det också riksdagens önskemål.

Riksarkivet må ligga efter, men det utgör inget sakligt argument för att det ska förbli så. Det är många kostnader som är gemensamma oavsett vilka som får nytta av dem, som t.ex. offentliga bibliotek och enligt regeringen ska det tydligen delvis ske genom bidrag till ideellt kulturarvsarbete.

Ditt intensiva motstånd mot en sannolik lagändring som innebär avgiftsfri tillgång till digitalt historiskt material får mig nästan att tro att du har en personlig ekonomisk koppling till Arkiv Digital.

Jag är kluven, visst är det trevligt att slippa betala för SVAR som jag använt som komplement till Arkiv digital , som jag kommer att ha ändå, för SVAR kan inte ersätta arkiv digital på länge, särskilt inte när det gäller kvalité. Man kan mena att det är en klassfråga, men det håller jag inte med om, då är det redan en klassfråga att ha internet eller inte och det finns ofta fri tillgång på bibliotek.

Det jag är orolig för är att den orättvisa konkurransen (vilket kanske konkurrensverket borde titta på?) kommer att göra att färre tecknar abonnemang hos arkiv digital som d'rmed inte kan hålla samma digitaliseringstakt av spännande källor och att SVAR som då ska förlita sig enbart på statliga medel helt enkelt inte heller har råd att hålla samma digitaliseringstakt som de gör idag. Visst våra grannländer har gratis tillgång till kyrkböcker, men man kan inte beskylla de danska böckerna för att ha någon som helst kvalité, vissa ser ut som dåliga kopior i kopieringsmaskin som sedan är scannade så att det mesta saknas. Sen har de inte i närheten av så många spännande källor som vi har tillgång till i sverige tack vare de avgifter vi har betalat.

Så jag tycker nog att vi kan behålla en avgift på arkiv digital ett tag till och lägga de statliga pengarna på ökad digitalisering.

Det här är en verksamhet som Konkurrensverket inte bör lägga sig i eftersom det handlar om innehållet i statliga arkiv som ursprungligen finansierats av svenska folket via skattemedel, vilket gör det naturligt att se det som folkets egendom. Enligt min mening är det helt orimligt om SVAR ska blandas in i diskussioner om förbjuden konkurrens med ett privat företag vars huvudsakliga syfte är att tjäna pengar.

Vad angår kvalitén blir det upp till användaren att bedöma om denne föredrar och har råd att använda en dyrare variant från Arkiv Digital. Viss har de bra kvalité på sina bilder, men det förutsätter jag att även SVAR kommer att tillhandahålla.

Om enda alternativet för mig vore att bedriva släktforskning på ett bibliotek hade jag nog tröttnat ganska fort eller helt enkelt aldrig intresserat mig för detta område.

Alla bor inte i närheten av ett samhälle med bibliotek.

De arbetande Invånarna som är intresserade av släktforskning i Helsingborg, har inga möjligheter att använda sig av Stadsarkivet och dess olika databaser som AD med flera, utan hänvisas till biblioteken i grannkommunerna. Stadsbiblioteket i Helsingborg är heller inte intresserade att bistå med den service som kommuninvånarna önskar sig.
Helsingborgarna måste således prenumerera på arkivfunktionerna.
Jag har dock en viss förståelse för detta ty Helsingborg är en mycket liten stad i jämförelse med grannkommunerna.

Om jag hade råd skulle jag använda både AD och SVAR. Nu har jag AD hemma och SVAR utnyttjar jag i vår släktforskarlokal. Hoppas att AD ändrar sina priser och att man kan komma åt allt även med kortare abonnemang. Blir SVAR gratis så kanske dom får göra detta för att behålla sina "kunder". Om ekonomin tillåter så kommer jag nog att ha kvar AD för dom kompletterar varandra bra...Men det är ju inget som är bestämt än så vi får vänta och se...

Hej Roger

Det här låter inte bra. Vi gör precis tvärtom på våra cirklar Först 'installerar' vi AD Online. Sedan installation av MinSläkt. Vi skriver jag för att vi alltid är två som leder cirkeln. Det skulle inte fungera annars. Så in med minne-pinnen och sen är vi igång. Teorin får man ta allteftersom. Vi använder inte oss av någon läroböcker utan förlitar oss till eget material och annat material på nätet. Till exempel den här:
http://www.arkivguiden.net/
Där finns också ett forum där du blir behandlad vänligt men bestämt:
http://forum.arkivguiden.net/
Mina kontaktuppgifter har du här:
http://forum.arkivguiden.net/cgi-bin/agf/board-profile.cgi?action=view_p...

Arkivdigital har mycket annat material som inte SVAR har och fotograferar själva sitt material.
Det som finns hos SVAR är inte alltid digitaliserat vilket innebär att det måste ske först och främst. Det ska inte kosta så jag anser att förslaget är bra, men jag ställer mig även positiv till en mindre summa. Det ska inte kosta för mycket vilket det gör i dag.

Toppen!
Nu kan fler släktforska som inte har råd eller tillgång till bibliotek m.m.