Skip to content

Dement har rätt till personlig assistent enligt LSS - kommun förlorar i domstol

Foto: Christian Charisius/TT

Kommunen anser att den demente mannen inte tillhör den kategori som har rätt till personlig assistens enligt LSS-lagen. Förvaltningsrätten höll med kommunen men nu har kammarrätten slagit fast att demensen är ett funktionshinder som gör att mannen har rätt till personlig assistsent om han uppfyller de övriga kraven.

 

Det var Nämnden för personer med funktionsnedsättning i Västerås kommun som beslutade att avslå en mans ansökan om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande - alltså den så kallade LSS-lagen.

Beslutet motiverades med att mannen inte tillhörde den personkrets som omfattas av lagen.

Omfattande hemtjänsthjälp
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala som avslog överklagandet där en chefsöverläkare förklarade att mannens sjukdom - frontallobsdemens - är en hjärnsjukdom som leder till en oundviklig försämring allteftersom tiden går.

Utredningen i förvaltningsrätten visade också att mannen hade omfattande hjälp av hemtjänsten och var beviljad plats på ett särskilt boende sex dagar per månad för att avlasta familjen.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen har en hjärnskada föranledd av kroppslig sjukdom och att han har ett behov av stöd för att planera och sköta sin dagliga livsföring. Trots detta var det dock enligt förvaltningsrätten inte medicinskt styrkt att mannen har ett sådant "betydande och bestående" begåvningsmässigt funktionshinder som avses i LSS.

Svårt med hygienen
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens dom.

Ett läkarintyg om mannens hälsotillstånd visar att mannen har svårt att sköta sin hygien, är "oerhört impulsiv", saknar insikt i vad som är passande och har en språkstörning som blir värre med tiden.

Kammarrätten skriver:

"Av det aktuella läkarintyget framgår att X (mannens) funktionsförmåga är nedsatt inom en rad områden till följd av frontallobsdemensen, varav särskilt kan nämnas förmågan att sköta sin personliga hygien. Mot bakgrund härav samt med beaktande av vad som i övrigt kommit fram i utredningen anser kammarrätten att X har gjort sannolikt att han har ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada föranledd av kroppslig sjukdom."

Omfattas av LSS
Eftersom sjukdomen leder till en oundviklig försämring får funktionshindret anses vara bestående.

Mannen omfattas därför enligt kammarrätten av personkretsen i LSS och domstolen återförvisar därför målet till den kommunala nämnden för fortsatt handläggning.

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt