Skip to content

Därför sågar hovrätten flickornas utpekande från festivalen - frias från sexbrott

Peace & Love-festivalen i Borlänge. Foto: Fredrik Sandberg/TT

När tonårsflickorna pekade ut den 16-årige pojken i rättssalen hade de ingen annan att välja på - och den bild som låg till grund för deras ursprungliga utpekande har inte ens åberopats av åklagaren. Hovrätten river därför upp domen för sexuellt ofredande under festivalen Peace & Love i Borlänge förra sommaren.

 

Enligt åklagaren ska den då 16-årige tonårspojken ha tagit tag i och tryckt sig mot en av tonårsflickorna, frågat om hon ville ha en kyss eller liknande och slickat på hennes arm. Han ska också ha tagit en annan tonårsflicka på brösten och underlivet.

16-åringen, som idag är 17 år, nekar till att det är han som överhuvudtaget har gjort närmandena mot kvinnorna.

Bevisat att rätt man var åtalad
Falu tingsrätt ansåg att det var bevisat att han var skyldig och dömde honom för sexuellt ofredande till 50 timmars ungdomstjänst och totalt 16 000 kronor i skadestånd till kvinnorna.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu friar honom helt.

Enligt hovrätten är det visserligen klarlagt att kvinnorna har blivit sexuellt ofredade på det sätt som åklagaren har påstått. Vad som däremot inte är klarlagt är att det verkligen var 16-åringen som var gärningsmannen.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Den avgörande frågan är då om det är bevisat att X (den tilltalade) är den person som ofredat flickorna sexuellt. Som bevisning för att så är fallet har åklagaren hänfört sig till främst s.k. identifikationsbevisning i form av MÄ1:s och MÄ2:s (flickornas) utpekande av X vid huvudförhandlingen i tingsrätten och dessförinnan med hjälp av en bild från Facebook."

Brist i utredningen
Hovrätten konstaterar att bilden varken har förevisats eller åberopats som bevisning under rättegången - "vilket är en brist i utredningen" men att det står klart att det har handlat om en helkroppsbild på den åtalade mannen.

Hovrätten understryker att identifikationsbevisning måste värderas med "stor försiktighet" och att hänsyn måste tas till de förutsättningar som rådde när iakttagelser av en gärningsman har skett.

När det gäller det aktuella fallet har det varit mörkt och mycket folk i rörelse på platsen och händelseförloppet har varit ”snabbt och överraskande”.

Dessutom talar kvinnornas berättelser för att 18-åringen ska ha ofredat dem sexuellt ”inom loppet av några minuter” trots att de inte ens har befunnit sig i varandras närhet.

Redan övertygade
Hovrätten pekar också på att kvinnorna gjorde sina utpekanden tillsammans och att de bara hade en person att välja på.

Hovrätten skriver:

"De utpekanden av X som skett vid tingsrättens huvudförhandling har gjorts i ett skede då både MÄ1 och MÄ2 uppenbarligen redan varit övertygade om riktigheten av sina tidigare utpekanden. I förhandlingssalen har de inte haft någon annan än X att välja på. Att MÄ1 och MÄ2 vid tingsrättens huvudförhandling har identifierat X som gärningsman har därför ett mycket lågt bevisvärde." 

Skiljaktig nämndeman
Hovrätten skriver att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att flickorna verkligen anser sig ha pekat uit rätt person men anser sammantaget att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att det var 16-åringen som ofredade flickorna sexuellt. Han frias därför.

En nämndeman är skiljaktig och vill fastställa tingsrättens fällande dom.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt