Skip to content

”Arbetsgivare ska klargöra att de anställda har rätt att vara nedkopplade”

KRÖNIKA - av advokat Sten Bauer och jur. kand. Margarita Kozlov, Baker McKenzie

 

Jobbet finns hela tiden i byxfickan. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att vi kan vara uppkopplade var som helst, när som helst. Telefonen är kontoret, även mitt i natten.

Problemet med det gränslösa arbetet är att den arbetsrelaterade stressen ökar. Medarbetare kan uppleva press på att alltid vara uppkopplade och ha svårt att stänga av. Stress och ohälsa skapar även ett produktionsbortfall som är förenat med kostnader, både för företaget och för den enskilda individen.

Det är arbetsgivarens ansvar att klargöra vad som förväntas av de anställda ifråga om tillgänglighet - och att införa metoder för att försöka minska stressen och risken för utbrändhet.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som gäller sedan april 2016, reglerar indirekt rätten att inte vara tillgänglig utanför arbetstid. Föreskrifterna är bindande för alla arbetsgivare.

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstiderna leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns bland annat om man förväntas att ständigt vara nåbar. Om detta upplevs som ett arbetsmiljöproblem så måste det också följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning.

Problemet med ständig uppkoppling och det gränslösa arbetet är inte bara en fråga för företag i Sverige. Vid årsskiftet införde Frankrike en lag om rätten att vara nedkopplad ("droit à la déconnexion") (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). Företag som har fler än 50 anställda måste förhandla fram riktlinjer om hur och när de anställda ska vara tillgängliga efter arbetstid.

Den franska lagändringen handlar inte om ett absolut förbud att läsa jobbmejl på kvällstid, utan snarare om rätten att stänga av telefonen. I Tyskland har bolag som Volkswagen och Daimler signalerat att arbetstagarna får vara lediga genom att införa tekniska lösningar som blockerar mejlanslutning på kvällar och helger.

Men skärpt lagstiftning behövs inte i Sverige. Arbetsgivaren har redan ett tydligt ansvar när det gäller att skapa klara riktlinjer för vad som gäller ifråga om tillgänglighet samt att hjälpa till med att möjliggöra tid för återhämtning. Däremot behövs ett förändrat förhållningssätt och en kultur med klara och tydliga förväntningar.

En praktisk åtgärd för att se till att medarbetarna kopplar ned och kopplar av är att klargöra vad som förväntas av arbetstagarna avseende e-post och meddelanden efter arbetstid. Förväntas man vara ständigt kontaktbar? Hur sker kommunikationen?

En del företag har tagit fram policyer och riktlinjer eller fört samtal om ämnet på arbetsplatsen. En chef som föregår med gott exempel signalerar till de övriga anställda vad som gäller avseende att svara på mejl och återhämta sig från arbetet. Chefen kan även ta hjälp av mjukvaror som ställer in datorn så att ett mejl inte går iväg förrän på morgonen därpå, inte sent på kvällen.

Samtidigt är flexibla arbetstider en åtgärd som underlättar hanteringen av stress med tanke på hur dagens arbetsliv ser ut. Exempelvis kan en småbarnsförälder som hämtar barn på förskolan behöva arbeta på kvällen.

Ibland kan det krävas tillgänglighet på kvällar eller helger. Men det kanske räcker att man endast hanterar akuta situationer eller skickar meddelanden istället för att lyfta luren. Jobbmejl utanför arbetstid tillhör många yrkesgrupper - men arbetstagare har rätt att få veta att de har rätt att lägga ifrån sig telefonen.

I många yrken ser man allt fler unga och ambitiösa anställda som är beredda att läsa mejl mitt i natten; dessa personer är särskilt utsatta för risken att bli utbrända. Oklara förväntningar kan ge upphov till arbetsrelaterad stress. Tydlighet om vad som förväntas och klara gränser främjar produktivitet.

Det är arbetsgivarens ansvar att föra dialog, vara tydlig med vad som förväntas, samt skapa en företagskultur som ger möjlighet till återhämtning. Utan nedkoppling finns ingen avkoppling.

 

Skribenterna arbetar på arbetsrättsgruppen på Baker McKenzie - som regelbundet skriver om arbetsrätt i Dagens Juridik.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt