Skip to content

Arbetsgivare får större ansvar för sina anställdas långtidssjukskrivningar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsgivare ska ta större ansvar för att anställda får rehabilitering och återgår i arbete vid långvarig sjukskrivning. Regeringen föreslår nya regler för tidiga insatser.

 

Vid långvarig sjukskrivning kan tidiga rehabiliteringsinsatser vara avgörande för återgång till arbete. Regeringen vill därför att arbetsgivare tillsammans med sina anställda tar fram en "återgångsplan" senast då personen har varit sjuksjriven i 30 dagar.

- Många arbetsgivare måste ta ett större ansvar, därför förtydligar vi nu deras skyldighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Enligt regeringens förslag ska den plan som arbetsgivare blir skyldiga att göra innehålla en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov och arbetsgivaren blir dessutom skyldig att genomföra tidiga rehabliteringsinsatser på arbetsplatsen.

För att möjliggöra tidiga insatser ska varje arbetsgivare ha rätt till högst 10 000 kronor per anställd och år - med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Regeringen vill även utöka det s´å kallade "arbetsplatsnära stöd" som finns idag till ett "arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd" som också omfattar planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Och som ersättning för detta blir det högre skatt på företagande. Bl.a. skall reglerna för småföretagare försämras.

Är det Sjöstedt och hans kommunister, som ju vill avskaffa marknadsekonomin, som skriver Löfvens skatteförslag?

Låt oss rensa bort såssealisternas intresse för nya skatter, för det är vad det är idag.

Bra idé att låta arbetsgivarna ta kostnaden för arbetsskador och sjukdomar, dålig idé att låta dem ta kostnaden för sådant som inte har ett skit med arbetsplatsen att göra, sjuka barn, förkylningar, fritidsskador, trafikskador, olyckor utanför arbetet och annat. Något politikerna VET, men är för sugna på att slippa ta kostnaden för, pengar de hellre lägger på att tillåta okynnesöverklagande av förvaltningsärenden genom att erbjuda asylanter gratis advokater, i processer som till över 95% INTE ens ändras i högre rätt.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll lön betalas med folkets inkluderande arbetsgivares skatteintäkter och hon synes anse sig ha noll ansvar och att som arbetsgivare "göra en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov" utgör uppenbar risk att bli anmäld för kränkning av privatlivets helgd och arbetsgivaren blir då inte bara skyldig att genomföra tidiga rehabliteringsinsatser på arbetsplatsen utan till och med riskerar att förlora sitt företag!

Arbetsgivare avses ges rätt till högst 10 000 kronor per anställd och år, högst 200 000 kronor per arbetsgivare och kränknings- skadestånd till arbetstagaren blir?

Regeringen säger sig även vilja utöka arbetsplats-nära stödet som finns idag till ett "arbetsplats-inriktat rehabiliteringsstöd, innefattande planering, genomförande, uppföljning av anpassnings och rehabiliteringsåtgärder", uppfattas att socialförsäkringsministern med politiska fränder inser att de inom en nära framtid är i behov av deras egna skapade anpassningsåtgärder?

Tillika informeras socialministern och hela regeringen att om så är fallet, har arbetsgivare redan idag försäkringar som betalar när anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering, beroendebehandling, psykolog/psykoterapeut, livsstilsförändring, omskolning/arbetsprövning.
Mvh.

Detta ger signalen - du får gärna anställning hos mig
EFTER det att Du tagit bevijats pension (vilket kan
ske vid 61 års ålder)

Bra då kanske vi slipper mobbande chefer i fortsättningen. Tvingas de betala och ta ansvar för konsekvenserna av sina övergrepp kanske tortyren upphör. Eller så kanske psykopaterna som mobbar avskedas i stället för som nu offren.

Ha ha Hoberga - det funkar inte så - det blir de med pension -
nystartare praktikanter och annat bidrags folk
SOM JURIDISKT SETT INTE ANSES SOM ANSTÄLLDA