Skip to content

Arbetsgivare får större ansvar för sina anställdas långtidssjukskrivningar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsgivare ska ta större ansvar för att anställda får rehabilitering och återgår i arbete vid långvarig sjukskrivning. Regeringen föreslår nya regler för tidiga insatser.

 

Vid långvarig sjukskrivning kan tidiga rehabiliteringsinsatser vara avgörande för återgång till arbete. Regeringen vill därför att arbetsgivare tillsammans med sina anställda tar fram en "återgångsplan" senast då personen har varit sjuksjriven i 30 dagar.

- Många arbetsgivare måste ta ett större ansvar, därför förtydligar vi nu deras skyldighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Enligt regeringens förslag ska den plan som arbetsgivare blir skyldiga att göra innehålla en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov och arbetsgivaren blir dessutom skyldig att genomföra tidiga rehabliteringsinsatser på arbetsplatsen.

För att möjliggöra tidiga insatser ska varje arbetsgivare ha rätt till högst 10 000 kronor per anställd och år - med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Regeringen vill även utöka det s´å kallade "arbetsplatsnära stöd" som finns idag till ett "arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd" som också omfattar planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt