Skip to content

Anders Eklund får rätt i HD - vill inte att hans pengar ska utmätas för skadestånd

Anders Eklund är dömd till livstids fängelse för att ha mördat Pernilla Hellgren och Engla Höglund.

Anders Eklund har miljonskulder - bland annat till sina mordoffers anhöriga. Han vill dock inte att detta ska betalas med det skadestånd som han själv fick när han hade misshandlats på fängelset. Kronofogden och tingsrätten beslutade om utmätning. Eklund får nu rätt i Högsta domstolen om att frågan borde ha prövats även av hovrätten.

 

När Kronofogden fick reda på att Anders Eklund hade fått cirka 20 000 kronor i skadestånd för att han hade misshandlats av andra fångar på fängelset beslutade Kronofogden att allt utom 800 kronor skulle utmätas.

Orsaken var att Anders Eklund hade egna skulder på nästan 1,3 miljoner kronor till bland annat Brottsoffermyndigheten och de anhöriga till hans mordoffer Engla Höglund och Pernilla Hellgren.

Överklagade till tingsrätten
Ersättningen efter misshandeln hade betalats ut av Kammarkollegiet och stod på ett konto som administreras av Kriminalvården för Anders Eklunds räkning.

Anders Eklund överklagade Kronofogdens beslut till Skaraborgs tingsrätt och hävdade att den ersättning som han hade fått gällde invaliditets- och tandskador och att han behöver pengarna för tandvård och glasögon.

Eftersom pengarna stod på samma konto som Anders Eklunds andra pengar - och alltså inte hölls avskiljda - fanns det enligt tingsrätten inte något lagligt eller principiellt hinder mot att pengarna utmättes av Kronofogden. 

Inget prövningstillstånd i hovrätten
Tingsrätten slog också fast att Anders Eklund inte hade bevisat sitt behov av pengarna och att utmätningen därför fick genomföras.

Anders Eklund överklagade avgörandet till Göta hovrätt som dock beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Anders Eklund överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att riva upp hovrättens beslut och återförvisa målet dit för ny handläggning.

Rättegångsfel i hovrätten
Anders Eklund har inom överklagandetiden kommit in med kompletterande handlingar – handlingar som hovrätten inte har tagit del av innan beslutet att inte meddela prövningstillstånd hade fattats.

Detta innebär ett rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång, slår HD fast.

Anders Eklund dömdes år 2008 till livstids fängelse för bland annat två fall av mord och grov våldtäkt. Han avtjänar sitt straff på Tidaholmsanstalten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Ur lagrum........5:7 UB

Skadestånd, som tillkommer gäldenären med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant, får ej utmätas medan skadeståndet innestår hos den som skall utge det. Har skadeståndet bestämts att utgå som livränta, gäller vad som har sagts nu rätten till livräntan.

Sedan skadeståndet har betalats ut, får vad som hålls avskilt ej utmätas, om skadeståndet skall tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår eller, i annat fall, om mindre än två år har förflutit från det att medlen betalades ut.

Att inte brottsoffermyndigheten gick in direkt och tog dom pengar som han är skyldig. Ofattbart, och man bör se över rutinerna.

Vi ska vara glada att brottsoffermyndigheten inte kan roffa pengar av vem som helst hur som helst.

Dom skulle kunnat ta pengarna direkt om dom varit alerta, och det är enda myndighet som kan ta skadestånd. Han är skyldig staten pengar så se till att betala tillbaka det han är skyldig skattebetalarna. Du talar om saker du inte vet ett enda dugg om.

Det här handlar ju om småpotatis, sisådär 1 procent av vad Eklund är skyldig att betala. Personligen kan jag tycka att staten ska stå sist i kön av fordringshavarna och att de anhöriga till Engla och Pernilla borde få sin krav täckta först. Men borde inte Brottsoffermyndigheten ha ersatt dem redan, nu när Eklund själv visat sig sakna tillräckliga tillgångar?

Jo, och det har de gjort. Det är inte de anhöriga han är skyldig pengar - utan staten som redan betalat ut dem.

Det är ju det jag tycker är konstigt, att från vad jag har läst har Eklund fortfarande skulder till anhöriga till mordoffren. Om det stämmer har ju staten inte alls gått in och betalat ut dem - då skulle staten vara ensam fordringshavare i förhållande till Eklund...

Det handlar inte om småpotatis, det handlar om principer och rätt.

Beloppet som sådant lär ju inte göra någon gladare. Däremot kan det ju värma en aning att Eklund själv inte får sätta sprätt på misshandelspengarna.

Jag tycker det är både rätt och bra att Anders Eklund inte viker sig för den allmänna opinionen och låter sig utpressas och det är i hans position mycket modigt att visa det civilkurage han gör.