Skip to content

"Alla ska fortsätta leva sina liv som vanligt - skicka iväg barnen till skolan och gå till jobbet"

"Polisen har en god förmåga", säger polisens nationella kommenderingschef, polisintendent Jonas Hysing. Foto: Johan Nilsson/TT och Maja Suslin/TT

Nationellt centrum för terrorbedömning samman-trädde igår för att analysera läget efter terror-attentatet på Drottninggatan i centrala Stockholm. Dådet har inte förändrat säkerhetsläget i Sverige, enligt rådet och polisen uppmanar folk att ”leva sina liv som vanligt”.

 

De myndigheter som medverkade vid mötet konstaterade att de övningar och förberedelser som har ägt rum inom Samverkansrådet mot terrorism har gett resultat och att samverkan har fungerat bra på alla nivåer när man nu ställdes inför fullbordat faktum.

"Fortsätt leva som vanligt"
Sedan 2010 har det varit ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Nationellt centrum för terrorbedömning bedömer att fredagens händelse inte har förändrat detta utan att ”den ryms inom ramen för denna hotnivå”.

- Alla ska fortsätta att leva sina liv som vanligt. Vi ska gå till jobbet, skicka iväg barnen till skolan, färdas med kollektiva transportmedel och fortsätta röra oss på allmänna platser, säger polisens nationella kommenderingschef för utredningen av terrorattentatet i fredags, polisintendent Jonas Hysing.

- Vi ska fortsätta slå vakt om vårt öppna samhälle. Polisen har en god förmåga i hela landet.

"Vi är väl förberedda"
Det finns inga generella rekommendationer om att undvika vissa platser. Däremot ska allmänheten vara uppmärksam på eventuella råd eller instruktioner från poliser i yttre tjänst när man rör sig på allmänna platser.

- Polisen är väl förberedd för denna typ av händelser. Vi har byggt upp vår egen förmåga, tränat vår personal och har kontinuerliga övningar tillsammans med andra myndigheter, säger Jonas Hysing.

Polisen har också en ökad bevakning och synlighet vid särskilt känsliga objekt och allmänna platser där det rör sig mycket människor.

Fjorton myndigheter med i rådet
Samverkansrådet mot terrorism är ett forum mellan fjorton myndigheter som leds av Säkerhetspolischefen Anders Thornberg. Arbetet syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat.

Samverkansrådet mot terrorism består av följande myndigheter:

 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försvarets radioanstalt
 • Försvarsmakten
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Polismyndigheten
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Transporstyrelsen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten
 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt