Skip to content

Åldersbedömningar ska göras så tidigt som möjligt - nya lagen klubbas imorgon

Monica Rodrigo, direktör för Rättsmedicinalverket. Foto: Marcus Ericsson/TT

Regeringen vill sätta stopp för ensamkommande flyktingbarn som inte uppger sin rätta ålder. Åldersbedömningar ska därför  enligt ett lagförslag få göras tidigare i asylprocessen. Socialför-säkringsutskottet ställer sig nu bakom regeringen förslag och förslaget beräknas klubbas av riksdagen imorgon.

 

Regeringen föreslår förändringar i asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn och lägger fram ett förslag kring tidigarelagda åldersbedömningar i asylprocessen.

Tidigarelagd åldersbedömning
Förslaget innebär att Migrationsverket ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut så tidigt som möjligt i processen när det gäller ensamkommande asylsökande barns ålder.

I dagsläget görs en sådan bedömning först i samband med att beslut om uppehållstillstånd meddelas - vilket innebär att vuxna som uppgett en felaktig ålder kan betraktas som barn under själva asylsprocessen.

Socialförsäkringsutskottet anser att detta är olämpligt eftersom de då får del av de rättigheter och förmåner som är reserverade just för barn.

Till exempel kan vuxna otillbörligt få del utav särskilt boende, skolgång och hälso- och sjukvårdsförmåner.

Reglerna gäller inte i för alla
Alla ensamkommande barn kommer inte att bli föremål för de nya åldersbedömningarna.

Till exempel kommer inte de nya reglerna att gälla för sökande vars ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket före den 1 februari 2017.

Dessutom ska tidigarelagda åldersbedömningar endast göras i osäkra fall där det finns skäl att ifrågasätta om sökanden verkligen är under 18 år.

Frivillighet
Socialförsäkringsutskottet delar även regeringens uppfattning om att ”medverkan i åldersbedömning ska vara frivillig” - Migrationsverket ska i det enskilda fallet bedöma om det finns godtagbara skäl till att en sökande vill avstå en åldersbedömning.

Utskottet tillägger att ”en medicinsk åldersbedömning också kan innebära en möjlighet för den sökande att styrka sin ålder”.

Liksom andra myndighetsbeslut ska ett beslut om ålder kunna överklagas och ett slutgiltigt beslut om ålder ska fattas i samband med det slutgiltiga beslutet om uppehållstillstånd.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Riksdagen ska rösta om frågan imorgon och utfallet förväntas följa utskottets förslag.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Mesigt förslag. Förstår inte de vuxna som ljuger om sin ålder att de får jobba 5-20 år längre innan de får pension eller att de får vänta några år innan de ens får köpa tobak/alkohol eller gå på krogen, trots att de med råge fyllt 18 eller 20 år.

Mja, det kan framstå som märkligt att någon vill arbeta några år längre, men så behöver inte alltid bli fallet. Det händer att riktiga identitetshandlingar mirakulöst påträffas efter det att permanent uppehållstillstånd givits, varefter folkbokföringsmyndigheten (Skatteverket) efter ansökan ändrar det tidigare tilldelade personnumret och skriver upp åldern med ett antal år. Från en dag till en annan, kan den tidigare 17-åringen helt plötsligt vara 22.

Jag vet inte hur frekvent detta är, men det skulle vara intressant om någon journalist tar kontakt med folkbokföringen i exempelvis Stockholm och frågar.

Det är inte något som pågår frekvent. Passhandlingar från Afghanistan är t.ex. inte vatten värda i Skatteverkets ögon, så det duger inte att komma med ett sånt. Det är extremt sällan som Skatteverket justerar någons ålder på begäran på det viset, även om det inte är 100% omöjligt,

/Fd folkbokföringshandläggare vid invandringssektion

Tack, Klara, för din insiktsfulla kommentar!

De fall jag känner till har dels några år på nacken, och dels rörde de inte unga män från just Afghanistan.

Vadå Jobba längre...får bidrag istället.
-och pension tror du på allvar att någon kommer att få någon pension i det här landet om 40-50 år...pengarna till allt sådant är slut sedan länge då eftersom skattebasen för arbete är borta (läs Robot Revolutionen med Stefan Folster)
http://volante.se/2015/09/robotrevolutionen-ny-bok-fran-stefan-folster/

Varför frivilligt? Personer som otillbörligt uppehåller allsköns socialförsäkringsstöd gör det för de kan. Företeelser av det här slaget demoraliserar befolkningen och minskar viljan att bidra till det allmänna (dvs fler skattesmitare) och incitamenten till att ha ett socialförsäkringssystem öht minskar på sikt. Jag är skeptisk för att uttrycka mig milt.

En anledning kan vara att tvångsmässiga åldersbedömningar kan komma i konflikt med skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp i regeringsformen.

Skyddet är, som framgår av 2 kap 20 §, första stycket, punkt 2 i RF, inte absolut annat än i fråga om dödsstraff, kroppsstraff, tortyr o.dyl.

Jaha!

Åldersbedömning ska göras tidigare. Dock.. överklaga beslutet så senareläggs åldersbeslutet till tidpunkten för beslut om uppehållstillstånd.
Vad blir skillnaden mot idag?