Skip to content

Åldersbedömningar ska göras så tidigt som möjligt - nya lagen klubbas imorgon

Monica Rodrigo, direktör för Rättsmedicinalverket. Foto: Marcus Ericsson/TT

Regeringen vill sätta stopp för ensamkommande flyktingbarn som inte uppger sin rätta ålder. Åldersbedömningar ska därför  enligt ett lagförslag få göras tidigare i asylprocessen. Socialför-säkringsutskottet ställer sig nu bakom regeringen förslag och förslaget beräknas klubbas av riksdagen imorgon.

 

Regeringen föreslår förändringar i asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn och lägger fram ett förslag kring tidigarelagda åldersbedömningar i asylprocessen.

Tidigarelagd åldersbedömning
Förslaget innebär att Migrationsverket ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut så tidigt som möjligt i processen när det gäller ensamkommande asylsökande barns ålder.

I dagsläget görs en sådan bedömning först i samband med att beslut om uppehållstillstånd meddelas - vilket innebär att vuxna som uppgett en felaktig ålder kan betraktas som barn under själva asylsprocessen.

Socialförsäkringsutskottet anser att detta är olämpligt eftersom de då får del av de rättigheter och förmåner som är reserverade just för barn.

Till exempel kan vuxna otillbörligt få del utav särskilt boende, skolgång och hälso- och sjukvårdsförmåner.

Reglerna gäller inte i för alla
Alla ensamkommande barn kommer inte att bli föremål för de nya åldersbedömningarna.

Till exempel kommer inte de nya reglerna att gälla för sökande vars ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket före den 1 februari 2017.

Dessutom ska tidigarelagda åldersbedömningar endast göras i osäkra fall där det finns skäl att ifrågasätta om sökanden verkligen är under 18 år.

Frivillighet
Socialförsäkringsutskottet delar även regeringens uppfattning om att ”medverkan i åldersbedömning ska vara frivillig” - Migrationsverket ska i det enskilda fallet bedöma om det finns godtagbara skäl till att en sökande vill avstå en åldersbedömning.

Utskottet tillägger att ”en medicinsk åldersbedömning också kan innebära en möjlighet för den sökande att styrka sin ålder”.

Liksom andra myndighetsbeslut ska ett beslut om ålder kunna överklagas och ett slutgiltigt beslut om ålder ska fattas i samband med det slutgiltiga beslutet om uppehållstillstånd.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Riksdagen ska rösta om frågan imorgon och utfallet förväntas följa utskottets förslag.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt