Skip to content

70 000 flyktingbarn på ett år - forskare går till botten med effekterna för vård, skola och omsorg

Foto: TT

Bara under den så kallade flyktingkrisen år 2015 kom 70 000 barn till Sverige. Sex forskare ska nu gå till botten med vilka konsekvenser detta får för skola, vård, socialtjänst och rättsväsende.

 

Det är Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet som är samordnare för det tvärvetenskapliga projektet ”Barn, migration, och integration” som har fått 15 miljoner kronor i anslag. 

Sex disupterade forskare från olika institutioner driver nu var sitt forskningsprojekt för att ta reda vilka konsekvenser det stora antalet barn får för skola, socialtjänst, rättssystem och sjukvård.

"Skapa möjligheter för barn"
Under 2015 års så kallade flyktingkris kom det enligt Migrationsverket drygt 70 000 barn och ungdomar till Sverige - varav cirka 30 000 stycken som var under tolv år. Mellan januari och oktober samma år ansökte drygt 23 000 ensamkommande barn om asyl i Sverige.

- Vi var många som frågade oss hur forskningen kan bidra till att skapa möjligheter för barn som kommer till Sverige att integreras i samhället, säger docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum och sammankallande av satsningens styrgrupp.

Konkreta frågor och snabbhet
Man undersöker bland annat områden som stress, språk och unga lagöverträdare samt hälsa och idrott.

- Vi kommer att jobba nära olika samhällsfunktioner med konkreta frågor. Tanken är att forskningsresultaten snabbt ska komma samhället till del, säger Pernilla Leviner.

- Det är därför som vi valt att finansiera tvååriga postdoktorander istället för mångåriga doktorandprojekt.

Förutom postdoktorerna kommer en eller flera internationella gästforskare att knytas till satsningen.

Seminarieserie på samma tema
Man satsar också på en seminarieserie på samma tema som forskningssatsningen. Seminarierna organiseras under den Humanvetenskapliga områdesnämnden som är ett övergripande styrorgan för den juridiska, den samhällsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten i Stockholm.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Om man utgår från att alla dessa personer verkligen talar sanning om sin ålder är risken oerhört stor att studien ger oriktiga resultat.

...och detta gör man nu?

Symptomatiskt för hela det offentliga Sverige, inklusive rättsväsende och politiska befattningshavare, är att man låter uppenbara samhällsrisker fullständigt explodera/haverera innan man reagerar...trots att all fakta redan ligger på bordet.

Detta decennium av en total medveten (eller omedveten) aningslöshet kommer att prägla Sveriges framtid för all framtid...

En av effekterna av infödet av utrikes födda barn är att heroinet flödar i Uppsala.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/heroinmissbruk-bland-ensamkommande-i-u...

Torde inte behövas så mycket forskning för att begripa hur detta påverkar vårat samhälle....Svergie har blivit ett komplett dårhus. Lägg dessa 15 miljoner på våra stackas fattigpensionärer istället. Titta på länken https://www.youtube.com/watch?v=EIzpOOGSbTo

Sverige har inte beredskap eller möjligheter hantera den mängd barn och vuxna som sökt fristad som bär på traumatiska händelser som satt djupa spår där svensk psykiatri inte ens klarar bemöta vårdbehov egen befolkning. Svensk psykiatrin är kraftigt underfinansierad och "stenhuggar partier" som socialdemokraterna som lever i gamla förställningar produktion och industrijobb där jobben idag finns inom service och småföretag saknar faktiskt kompetens och förståelse för fungerande sjukvård är helt avgörande för samhällsekonomin och folkhälsa. Kan bara hoppas att nya medborgare hittar egna vägar att läka såren och inte fastnar i långtidssjukskrivningar och utanförskap där psykiatrin som sjukvård genomgår sin största kris i modern tid. Regeringen är också sent ute digitala lösningar där omvärlden bygger internaktiva sjukhus där det inte behövs FYSISK BYGGNAD utan sjukvård , rådgivning sker över internet. USA byggde nyligen första digitala internaktiva sjukhus för en bråkdel av FYSISK BYGGNAD utmärkt för de som bor på landsorten. Tester olika hälso kontroller kommer inom rimlig tid också gå att genomföra via internet. Socialdepartement noll koll inga visioner saknar kunskap analysförmåga och politiker följer inte internationell utveckling krävs heller inte ens utbildning folkhälsovetenskap för att bli folkhälsominister. Besluten blir därefter ja Sverige har utvecklats obehagligt otryggt land för de som har kunskap göra nödvändiga omvärldsanalyser och sätta det i sammanhang på hemmaplan!

Re Kaj C. Beträffande otryggheten i Swe så "You have seen nothing yet".... och beträffande avsaknaden av vård och välfärd så är pengarna redan nu slut och för lång tid framöver (läs tomma lador för att citera Magdslena Andersson som som förövrigt också är den som har tömt dessa).
Kan tipsa om en bok som är obligatorisk dessa dagar när man bla talar om framtidens vård som sker via distans läs Robot Revolitionen med Stefan Folster.

Vi, sveriges befolkning, behöver inte dessa flyktingar på något sätt. Har vi svårt att säga nej tack eller varför tar vi egentligen emot dem? Danmark gör det inte. Varför är inte dessa människor i exempelvis Afrika eller närmsta trygga land istället? Vad är den egentliga anledningen om man söker svar bortom klichéer som "ansvar" och "humanitet"? Jag förstår det inte men vill verkligen veta.