Skip to content

70 000 flyktingbarn på ett år - forskare går till botten med effekterna för vård, skola och omsorg

Foto: TT

Bara under den så kallade flyktingkrisen år 2015 kom 70 000 barn till Sverige. Sex forskare ska nu gå till botten med vilka konsekvenser detta får för skola, vård, socialtjänst och rättsväsende.

 

Det är Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet som är samordnare för det tvärvetenskapliga projektet ”Barn, migration, och integration” som har fått 15 miljoner kronor i anslag. 

Sex disupterade forskare från olika institutioner driver nu var sitt forskningsprojekt för att ta reda vilka konsekvenser det stora antalet barn får för skola, socialtjänst, rättssystem och sjukvård.

"Skapa möjligheter för barn"
Under 2015 års så kallade flyktingkris kom det enligt Migrationsverket drygt 70 000 barn och ungdomar till Sverige - varav cirka 30 000 stycken som var under tolv år. Mellan januari och oktober samma år ansökte drygt 23 000 ensamkommande barn om asyl i Sverige.

- Vi var många som frågade oss hur forskningen kan bidra till att skapa möjligheter för barn som kommer till Sverige att integreras i samhället, säger docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum och sammankallande av satsningens styrgrupp.

Konkreta frågor och snabbhet
Man undersöker bland annat områden som stress, språk och unga lagöverträdare samt hälsa och idrott.

- Vi kommer att jobba nära olika samhällsfunktioner med konkreta frågor. Tanken är att forskningsresultaten snabbt ska komma samhället till del, säger Pernilla Leviner.

- Det är därför som vi valt att finansiera tvååriga postdoktorander istället för mångåriga doktorandprojekt.

Förutom postdoktorerna kommer en eller flera internationella gästforskare att knytas till satsningen.

Seminarieserie på samma tema
Man satsar också på en seminarieserie på samma tema som forskningssatsningen. Seminarierna organiseras under den Humanvetenskapliga områdesnämnden som är ett övergripande styrorgan för den juridiska, den samhällsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten i Stockholm.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt