Skip to content

260 uzbeker väntar på utvisning - men "stor restriktivitet" stoppar verkställighet

Uzbekistans president Shavkat Mirziyoyev leder en regim som får svenska myndigheter att vara mycket restriktiva med utvisningar. Den 39-årige terrormisstänkte man som sitter häktad misstänkt för terroristbrott på Drottninggatan i fredags var en av 260 personer från Uzbekistan som väntar på utvisning i Sverige. Foto: AP/TT och Fredrik Persson/TT

Totalt hanterar den svenska polisen 260 fall av utvisningar som gäller personer från Uzbekistan. Verkställighet med tvång till Uzbekistan sker dock endast ”i begränsad omfattning och med stor restriktivitet” - någonting som bygger på en så kallad rättslig kommentar från Migrationsverket från år 2015.

 

Den 23 februari i år tog Polismyndigheten över ärendet från Migrationsverket när det gäller den nu terrormisstänkte anhållne 39-årigen från Uzbekistan.

Orsaken var att mannen inte självmant hade lämnat Sverige eller inställt sig till Migrationsverket efter kallelse. Fyra dagar senare efterlystes mannen av polisen som avviken.

Stor restriktivitet
Verkställighet av utvisning med tvång till Uzbekistan sker dock enligt polisen endast ”i begränsad omfattning och med stor restriktivitet”.

Bakgrunden är en dom i Europadomstolen från 2012 och en rättslig kommentar från Migrationsverket år 2015.

Huvudregeln är att endast frivilliga utresor, utan eskort och utan myndighetskontakt, kan genomföras, enligt Polismyndigheten.

Verkställighet kan stoppas
I den rättsliga kommentar från år 2015 som ligger till grund för restriktiviteten pekar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer på att det finns anledning att ”särskilt framhålla att det i prövningen av asylansökningar samt i prövningen av ansökningar om verkställighetshinder generellt krävs försiktighet vid bedömning av risken för förföljelse för personer från Uzbekistan.”

Migrationsverket skriver:

”För att Migrationsverket ska få en än tydligare bild om de eventuella risker den som ska av- eller utvisas till Uzbekistan kan ha utsatt sig för i Sverige efter det asylansökan gjordes bör verket, vid ett av de återvändandesamtal som redan görs idag, ha ett fördjupat samtal med den som ska återvända till Uzbekistan.”

”Syftet med detta fördjupade samtal är att kartlägga eventuellt tillkommande risker som kan ha uppkommit efter asylansökan och vid behov kunna inhibera verkställigheten. Om kontakter sker med uzbekiska ambassader bör försiktighet iakttas.”

Försiktighet med myndighetskontakter
Migrationsverket uppmanar också Polismyndigheten att vara mycket försöktig när det gäller sina kontakter med myndigheterna i Uzbekistan.

Migrationsverket skriver dock att restriktiviteten inte innebär ett förbud mot att lämna över utvisningsärenden för verkställighet av personer från Uzbekistan till Polismyndigheten.

Extra försiktighet ska dock gälla för bland annat personer som ägnar sig åt icke-sanktionerad religionsutövning och politiskt oppositionella, aktivister för mänskliga rättigheter och oberoende journalister.

Tidigare samma år utfärdade Migrationsverket en annan rättslig kommentar som innebar ett tillfälligt totalstopp för avvisnings- och utvisningsbeslut till Uzbekistan - någonting som alltså upphävdes i och med den nya kommentaren.

137 ärenden överlämnade
Sedan år 2015 och fram till förra månaden har Migrationsverket överlämnat 137 ärenden till Polismyndigheten som gäller Uzbekistan där personen håller sig undan och har avvikit.

Under samma period har 63 ärenden överlämnats där tvångsmedel har bedömts nödvändigt för verkställighet.

Totalt har polismyndigheten cirka 260 personer från Uzbekistan för verkställighet, cirka 120 ska verkställas till Uzbekistan, övriga till andra länder inom och utanför Europa.

Totalt 18 000 ärenden
I nuläget har Polismyndigheten totalt cirka 18 000 öppna verkställighetsärenden som överlämnats från Migrationsverket. Av dessa är cirka 12 500 avvikna.

Det är Polismyndigheten som ansvarar för att verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning där Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att kunna genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till polisen.

Polisen kan anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet och ombesörja att den utländska medborgaren lämnar Sverige, men det är fortfarande polisen som är verkställande myndighet.

Tortyr och förföljelse
Utrikespolitiska institutet beskriver situationen i Uzbekistan så här:

"Regimkritiker förföljs, fängslas, torteras och drivs i landsflykt. Den opposition som agerar öppet är bara till för att ge sken av demokrati och står i själva verket på regimens sida."

 

 

 

 

 

 


 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt