Skip to content

225 000 i ersättning till tvångssteriliserade transpersoner - "ett synsätt vi tar avstånd från idag"

Foto: Bertil Ericson/TT

Transpersoner som tvingats att sterilisera sig enligt könstillhörighetslagen ska kunna få 225 000 kronor i skadestånd. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu är ute på remiss. Den nya lagstiftningen ska vara på plats nästa vår.

 

- Sterilisering som villkor för att få ändra könstillhörighet var ett uttryck för ett synsätt som samhället idag tar avstånd från och regeringen anser därför idag att det var fel att kräva detta, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Transpersoner som har bytt juridiskt kön och tvingats att sterilisera sig ska därför kunna få rätt till ersättning av staten, anser regeringen. Enligt regeringens förslag ska staten betala ersättning till transpersoner som steriliserades under perioden 1 juli 1972 till och med den 30 juni 2013.

800 personer och många är gamla nu
Sedan år 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige efter att både praxis och lagstiftning ändrats. Den hade då pågått sedan år 1972 och runt 800 personer beräknas ha genomgått könskorrigering under den tiden.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) hör till dem som drivit frågan om skadestånd. RFLS har hävdat att en summa på 300 000 kronor skulle vara rimlig. Man har också pekat på att många av de drabbade börjar bli gamla och att det är viktigt att de hinner få upprättelse och ersättning.

Oklart vem som får ansvaret
Det är inte klart ännu vilken myndighet som ska handlägga ersättningsanspråken men regeringen anser att det även ska vara möjligt att överklaga besluten. 

En person som har fått sin ansökan bifallen föreslås ersättas med 225 000 kronor. Detta motsvarar de tidigare så kallade Ex Gratia-ersättningar till personer som steriliserats av andra skäl, uppräknat till dagens penningsvärde.

Ansökan om ersättning ska enligt förslaget ha kommit in till den myndighet som ska handlägga frågorna senast den 1 maj 2020.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj nästa år.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Oavsett "synsätt som tas avstånd från idag år 2017", råder de lagar som år 1972 var stiftade med följd, att tvångss-teriliserade som genomgått könskorrigering år 1972 och kommande 40 år, således inte omfattas av i Sverige lagstiftning ändrad år 2013.
Mvh.

Sexköpslagen är Sveriges moderna version av tvångssterilisering. Förstås lika moralisk förkastligt, än mer drakonisk för oss drabbade. En hänsynslös förintelse.

Det glädjer mig att de får någon liten ersättning för det övervåld staten använt sig av, även om det naturligtvis inte går att reparera den skada staten ställt till med.

Jag tycker det är fantastiskt hur samhällets inställning till transpersoner har förändrats. Från omänskliga krav (bland annat tvingades de upplösa eventuella äktenskap, tvångssteriliserades och fick heller inte spara några ägg/spermier) till dagens mer öppna inställning där ett byte av juridisk kön inte ska vara särskilt mycket svårare än att byta namn.

Jag tycker mig också se att den yngre generationen inte ser med samma hatiska ögon på HBQT-personer som den äldre generationen gjort. Deras värld är inte lika inskränkt och de är inte lika rädda för det annorlunda. Via internet ser de mer och möter fler än deras föräldrar någonsin gjort.

Vive la différence!

Hej. Mitt namn är Maria Karson och är posttranssexuell. Jag började min resa från man till kvinna redan 2004 och fick genom kemisk väg steriliseras efter ett år av utredning. Det att jag var amerikansk medborgare och inte kunde få fastställelse av RR pga. skulder och räknades som icke hedersvärd av migrationsverket fast med boende och PUT och svensk mor. Har levt Sverige sen 5 år åldern. Sökt Svenskt medborgarskap vid två tillfällen och fått avslag.Fick bekosta operation själv i USA 2011 efter många års väntan. Fick bröstförstoring godkänt och åtgärdat 2008 i Linköping men dessa var PIP inplantat som visade vara giftiga. Nyss bytt till andra. Personr fick jag lösa genom kön i mitt pass via Skattemyndigheterna, RR krävde kränkande svensk läkarundersökning. Året är 2017. Behöver jag säga mer...13 år!!!