Skip to content

225 000 i ersättning till tvångssteriliserade transpersoner - "ett synsätt vi tar avstånd från idag"

Foto: Bertil Ericson/TT

Transpersoner som tvingats att sterilisera sig enligt könstillhörighetslagen ska kunna få 225 000 kronor i skadestånd. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu är ute på remiss. Den nya lagstiftningen ska vara på plats nästa vår.

 

- Sterilisering som villkor för att få ändra könstillhörighet var ett uttryck för ett synsätt som samhället idag tar avstånd från och regeringen anser därför idag att det var fel att kräva detta, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Transpersoner som har bytt juridiskt kön och tvingats att sterilisera sig ska därför kunna få rätt till ersättning av staten, anser regeringen. Enligt regeringens förslag ska staten betala ersättning till transpersoner som steriliserades under perioden 1 juli 1972 till och med den 30 juni 2013.

800 personer och många är gamla nu
Sedan år 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige efter att både praxis och lagstiftning ändrats. Den hade då pågått sedan år 1972 och runt 800 personer beräknas ha genomgått könskorrigering under den tiden.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) hör till dem som drivit frågan om skadestånd. RFLS har hävdat att en summa på 300 000 kronor skulle vara rimlig. Man har också pekat på att många av de drabbade börjar bli gamla och att det är viktigt att de hinner få upprättelse och ersättning.

Oklart vem som får ansvaret
Det är inte klart ännu vilken myndighet som ska handlägga ersättningsanspråken men regeringen anser att det även ska vara möjligt att överklaga besluten. 

En person som har fått sin ansökan bifallen föreslås ersättas med 225 000 kronor. Detta motsvarar de tidigare så kallade Ex Gratia-ersättningar till personer som steriliserats av andra skäl, uppräknat till dagens penningsvärde.

Ansökan om ersättning ska enligt förslaget ha kommit in till den myndighet som ska handlägga frågorna senast den 1 maj 2020.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj nästa år.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt