Skip to content

Wollsén Albinsson Advokatbyrå knyter till sig ytterligare ett tungt namn

Wollsén Albinsson Advokatbyrå fortsätter sin expansion genom att ta in en ny delägare inom fas­tighetsrätt.

Vi har en uttalad ambition att växa och bredda vår kompetens och det är otroligt positivt att få välkomna advokaten Sven Törnberg som närmast kommer från Foyen Advokatfirma där han var verk­sam i 12 år. Sven Törnberg har även arbetat vid Baker & McKenzie och varit chefsjurist vid JLL samt bolagsjurist vid Livförsäkrings AB Skandia, Skandia Fastighet.

Sven Törnberg arbetar med allmän och speciell fastighetsrätt, fastighetstransaktioner och processer. Hans specialitet är hyresrätt.

Wollsén Albinsson Advokatbyrå startades hösten 2015 av advokaterna Magnus Wollsén och Sven Albinsson och var ursprungligen helt specialiserad mot entreprenad- och konsulträtt.

Genom rekryteringen av Sven Törnberg förstärks vår fastighetsrättsliga kompetens ytterligare. Tillsam­mans med advokatbyråns tidigare rekryteringar av advokaterna Anders Janson, Erik Darin och Jens Björkstrand kan vi nu er­bjuda våra kunder en stor bredd av kunskap och erfarenheter med hög speciali­sering inom fastighetsrätt.

I januari 2017 flyttade vi in i nyrenoverade lokaler på Kungsgatan 24 för att ge plats för fortsatt expans­ion.

Vid frågor, kontakta advokat Sven Albinsson: 0760-51 74 18 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt