Skip to content

Vill använda militären mer för civilt bruk - Försvarets rättsliga förutsättningar granskas

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Reglerna för Försvarets stöd till det civila samhället tolkas alltför restriktivt. Det anser en borgerlig majoritet i Försvarsutskottet och kräver att regeringen ser över vad som gäller vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid.

 

"Det handlar om att försvarets resurser snabbt kan sättas in vid en civil kris", skriver Försvarsutskottets borgerliga majoritet som vill ha en översyn av civil och militär samverkan på regional nivå.

Rättsliga förutsättningar
Bland annat anser man att det nuvarande regelverket för Försvarsmaktens stöd till samhället "tolkas alltför restriktivt och leder till underutnyttjande av Sveriges samlade resurser".

Utskottet vill därför att regeringen ser över de rättsliga förutsättningarna för Försvarsmaktens stöd till samhället vid allvarliga olyckor och kriser i fredstid.

Funktioner som ska krigsplaceras
På ett mer generellt plan vill utskottet även att man gör en samlad översyn av samordningen av civila och militära krigsplaceringar för att ta reda på vilka funktioner som kräver krigsplacering.

Man vill också ha en översyn av de regionala stabernas funktioner och uppgifter så att de "synkroniseras" mot länsstyrelsernas.

Skjutfält och musik
Utskottet vill även att regeringen ska se till att utdragna miljöprövningsprocesser inte hindrar Försvarets behov av övnings- och skjutfält. Man anser också att man behöver kunna använda områdena i en större omfattning vid ett försämrat säkerhetsläge.

Utskottet vill dessutom "klargöra" att försvarsmusikens uppgift inte bara är att medverka i statsceremonier utan även vid nationella och internationella "förbandsspelningar" och konserter för det civila samhället.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Äntligen tar man upp detta förslag som funnits i många år men som förkastats som otidsenligt. Nu är verkligheten ikapp oss både då det gäller vårt nationella försvar och gängkrigen i våra utanförskapsområden. De som ivrade för att våra försvarsresurser skulle användas i Libyen och Afghanistan har ansvar för detta totala fiasko som kostat fullständigt sanslösa miljarder och svenska människoliv. Resultatet är kaos i båda länderna och till Afghanistan vill vi avvisa flyktingar !

Naturligtvis skall utbildningen nu inriktas på vårt eget lands behov som just nu är stora.Patrullering i våra drabbade utanförskapsområden är en utmärkt idé. Naturligtvis vore komplettering med våra utmärkta musikkårer på dessa platser en riktig moralhöjare !

Det är bra att försvarets resurser kan användas i samband med krissituationer och allvarligare
olyckor, då det besitter specialkompetens och kan avlasta såväl polis som räddningstjänst. Redan i dag används försvarets resurser vid allvarligare tillbud, t ex vid en svår drunkningsolycka vid Korsberga i centrala Småland. Vidare vore det bra att polisregionerna, om de inte slopas, anpassas till landets militärområden för att samarbetet ska bli kostnadseffektivt.

Försvarsmakten, främst hemvärnet, används ju redan sedan tidigare vid allvarliga situationer som skogsbrand, översvämning eller eftersök. Men från det till att landets försvarsmakt öht använder vapenmakt mot egna medborgare är steget och motståndet med rätta mycket stort.

Vem har pratat om vapenmakt? I vår granländer använder man militär för gränskontroller mm för att avlasta polisen. Vad är det för underligt i det? Hade ju frigjort en stor del av den lilla andel av Skånes poliskår som inte har utegångsförbud på grund av administrativa uppgifter....

Ett bra och intressant inlägg från Maly.

Om man nu bortser från insatser som kräver vapeninsats så används försvarsmakten redan idag vid flertalet akuta insatser av tillfällig art. Att försvarsmakten som redan idag är underbemannade skulle ta över gränskontroll är verklighetsfrämmande.