Skip to content

Uppgifter i utländskt terrorärende låg öppet för 700 Säpoanställda - "särskilt allvarligt"

Foto: Tomas Oneborg/TT

Känsliga personuppgifter om en förfrågan från en utländsk säkerhetstjänst låg tillgängliga för över 700 anställda hos Säkerhetspolisen. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar nu kritik mot hur Säpo hanterar sina register.

 

Det var i samband med en kontroll som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden upptäckte brister i Säkerhetspolisens hantering av personuppgifter i IT-systemet för diarieföring av handlingar.

Genom att använda särskilda sökord med anknytning till etnicitet och hälsotillstånd granskades totalt 19 registreringar som innehöll känsliga personuppgifter - varav sex behandlades i så kallade handlingskort och 13 i så kallade anteckningsfält. 

Etnicitet och sjukdom
När det gällde anteckningsfälten fanns det i några olika fall anteckningar om personers etniska ursprung, uppgifter om "sjukdomsbild" samt uppgifter om att personen befann sig på "psykakuten". 

Dessutom kunde Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden konstaterar att mellan 56 och 709 personer hos Säkerhetspolisen hade haft tillgång till de nio exempel på registreringar som nämnden ställt frågor om.

Misstänkt kontraterror
Säpo instämde i att de känsliga personuppgifterna "inte har varit absolut nödvändiga". Uppgifterna om etnicitet och hälsotillstånd hade därmed behandlats i strid med polisdatalagen.

Nämnden skriver vidare att "det är särskilt allvarligt" att en av de felaktiga registreringarna varit tillgänglig för över 700 personer vid Säpo. Ärendet rörde en förfrågan från utländsk säkerhetstjänst om misstänkt terrorism.

Säpoanställda diskuterade en namngiven person och dennes etnicitet angavs i anteckningsfältet.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt