Skip to content

Sverige bröt mot Barnkonventionen vid flyktingmottagandet - motverkade inte övergrepp

Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige bröt i flera fall mot Barnkonventionen vid flyktingmottagandet hösten 2015. Det konstaterar Barnombudsmannen i sin del av utvärderingen av flyktingsituationen. Bland annat brast man i att skydda barn mot våld och övergrepp. 

 

Barnombudsmannen (BO) har utvärderat barnrättsperspektivet i flyktingmottagandet hösten 2015 och konstaterar att "Sverige brast i sina åtaganden enligt ett flertal av barnkonventionens artiklar".

BO:s utvärderingen ingår som en del i utredningen "Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015" som lagmannen Gudrun Antemar genomfört på uppdrag av regeringen. 

Karaktären av "brandsläckning"
BO Fredrik Malmberg skriver att "insatser som gjordes under hösten hade karaktären av 'brandsläckning' och skapade inte sällan nya problem längre fram i mottagandet".

Enligt BO saknades långsiktighet och ett konsekvent genomförande av "grundläggande momenten i mottagande av barn, som handlade om att säkerställa att barn inte utsattes för våld och övergrepp".

Var inte rustade
BO pekar - precis som Antemar - på att "samhällets aktörer inte var rustade" för att hantera antalet asylsökande och att situationen försvårades av "bristen på nationell koordinering av nödvändiga insatser".

Mottagandet koncentrerades till ett fåtal aktörer med varierande kapacitet och man klarade inte heller av att använda sig av de resurser som civilsamhället kunde bidra med, konstaterar BO.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt