Skip to content

Svenska kollektivavtal även för utländska arbetstagare - regeringen river upp "Lex Laval"

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Claudio Bresciani/TT

Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva svenskt kollektivavtal - även för utländska arbetstagare. I sommar upphör därmed den så kallade Lex Laval att gälla, enligt ett lagförslag från regeringen.

 

- Konkurrensen mellan företagen ska bygga på kompetens, inte sänkta löner eller usla arbetsförhållanden", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Lagförslaget om nya så kallade utstationeringsregler innebär att Lex Laval upphör att gälla. Svenska fackförbund ska enligt förslaget alltid kunna kräva kollektivavtal - ytterst med konfliktåtgärder.

"Ordning och reda"
Lagförslaget ingår i regeringens arbete för det man kallar "ordning och reda på arbetsmarknaden". Man ska också förbättra möjligheterna för utländska arbetsgivare att i förväg ta reda på vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad.

I Sverige finns ingen lagstadgad rätt till minimilön och facket har i dag endast begränsade möjligheter att kontrollera vilka villkor utstationerade arbets­tagare har.

Påverka konkurrensen
Svenskt Näringsliv har varnat för att de nya reglerna kommer att skrämma bort utländska företag och påverka konkurrensen, framför allt inom byggsektorn.

Från LO har man å andra sidan pekat på att regeringens förslag kan bidra till att skapa lika konkurrensvillkor mellan företag och även minska fusket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i juni.

Blockad mot lettiskt byggbolag
Lex Laval fick sitt namn efter den så kallade Lavaldomen som var ett resultat av en konflikt 2004.

Fackförbundet Byggnads satte det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad därför att de inte ville teckna kollektivavtal för sina anställda. 

Olagliga stridsåtgärder
I december 2007 konstaterade dåvarande EG-domstolen att Byggnads blockad hade varit felaktig.

I december 2009 dömde Arbetsdomstolen de både fackförbunden Byggnads och Elektrikerna att tillsammans betala ett allmänt skadestånd på 550 000 kronor till företaget för olagliga stridsåtgärder.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt