Skip to content

Straffrättsexpert ska åtgärda "lapptäcket" med terrorlagarna - ska bli enhetligt och tydligt

Departementsrådet Maria Kelt ska se över terrorlagarna.

"Lapptäcket" med terrorlagstiftning ska nu åtgärdas. Uppdraget att förse Sverige med mer sammanhängande regler går till departements-rådet och straffrättsexperten Maria Kelt.

 

Sverige behöver se över den straffrättsliga terroristlagstiftningen, konstaterar justitieminister Morgan Johansson (S) och regeringen.

Den nuvarande regleringen har kommit till vid olika tillfällen och placerats i flera olika lagar - någonting som har  gjort den svåröverskådlig och komplex.

- Vi tar nu ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet, säger Morgan Johansson.

Uppdraget går till departementsrådet Maria Kelt och regeringen skriver:

"Uppdraget innebär att utredaren ska göra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen ska bli lätt att tillämpa och det straffbara området vara förutsägbart och tydligt."

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt