Skip to content

"Stora utmaningar för kommunerna" - regeringens nya kommitté ska rädda välfärden

Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Björn Lindgren/TT

Sveriges kommuner kan inom en snar framtid få problem att fullfölja sitt ansvar för den svenska välfärden. I höstas kritiserade Rikrevisionen regeringen för att det saknas 50 miljarder kronor i budgetprognosen när det gäller kommunal välfärd. Regeringen hoppas nu att en ny kommitté ska tala om hur problemen ska lösas.

 

Efter Riksrevisionens kritik mot regeringens budgetprognos i höstas går Riksrevisionen just nu till botten med de prognoser som gjordes för vår- och budgetpropositioner under åren åren 2007 till 2015Resultatet av granskningen är planerad att presenteras i april.

Parallellt med detta har nu en parlamentarisk kommitté fått i uppdrag att ta fram en "strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullfölja sina uppgifter mot medborgarna", skriver regeringen som vill ha förslag på åtgärder.

Vård, skola och socialtjänst
I Sverige sköts en betydande del av den offentliga verksamheten av landets 290 kommuner som har stora variationer både i fråga om befolkningsmängd och yta.

Kommunerna ansvarar bland annat för vård, skola och socialtjänst. 

Regeringen skriver:

"Under de närmaste decennierna ställs kommunerna i Sverige inför en rad utmaningar till följd av samhällsutvecklingen. De demografiska förändringarna och den snabba urbaniseringstakten leder samtidigt till att skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större."

Behöver anpassas lokalt
Flyktingmottagandet och etableringen av nyanlända påverkar kommunerna i stor utsträckning, inte minst genom ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg.

I grunden handlar det om att kommunerna måste ha "kapacitet som står i proportion till deras uppgifter och åtaganden".

Många kommuner har efterlyst en statlig styrning som i större utsträckning är anpassad efter kommunspecifika förhållanden. 

"Asymmetrisk ansvarsfördelning"
Kommittén ska dels identifiera de utmaningar som väntas få störst betydelse, dels "analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen". 

Heléne Fritzon har förordnats till ordförande och Sverker Lindblad till huvudsekreterare för kommittén.

Den del av uppdraget som gäller avtalssamverkan ska redovisas den 1 oktober. Uppdraget i övrigt ska redovisas den 15 oktober 2019.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

"Utmaningar" är ett positivt laddat utryck men vi vet alla vad som egentligen avses.

"Stora utmaningar" innebär närmast oöverstigliga problem som ingen levande människa vet hur de ska lösas på ett nöjaktigt sätt och som har allvarliga konsekvenser för samhället i stort.

Vad menas egentligen med "problem att fullfölja sitt ansvar..."? Jo det betyder exempelvis att vi inte kommer att få den vård vi är berättigade till eller att våra barn kommer inte att hitta några bostäder när det är dags att flytta hemifrån.
Som intelligent läsare kan du säkert komma på fler saker som våra skattepengar inte kommer att räcka till.

Vad som sägs är att äldre kommer få ännu sämre vård, sjukhus får läggas ned, samhällsfunktioner som underhåll, snöskottning etc kommer att kosta för mycket. Kommunalskatt måste höjas ännu mer. Allt för att män 17-27 från Afghanistan ska få boende, nya mobiltelefoner och pengar till nöjen. Öppna era hjärtan!