Skip to content

Sökande som vunnit i överklagandenämnden får ändå inte "sina" statliga tjänster

Foto: Lars Pehrson/TT

Den som inte får en statligt tjänst som hen har sökt kan överklaga till Statens överklagandenämnd. En granskning i tidningen Publikt visar dock att myndigheterna ofta ändå inte ger jobbet till den som har fått rätt i överklagandenämnden.

 

När Statens överklagandenämnd bedömer en tjänstetillsättning utgår nämnden från myndighetens jobbannons och lagkravet på att det är förtjänst och skicklighet som ska styra vid anställningar i staten.

 De tre senaste åren nämnden tagit emot 3 943 anmälningar och i 76 av fallen har de arbetssökande fått rätt. Tidningen Publikt har fått kontakt med hälften av dessa personer.

Känt sig ovälkomna
Enligt vittnesmålen upplever många att de - trots att de har fått en tjänst - känt sig motarbetade. Det har handlat om att myndigheten agerat på ett sätt som fått personen att känna sig ovälkommen, erbjudandit personen att bli utköpt, förändrade förutsättningar för tjänsten eller oskäligt låg lön.

 För ett tiotal personer har konsekvensen blivit att de tackat nej till jobbet på myndigheten.

Inga sanktioner
När Statens överklagandenämnd ger den som överklagat rätt ska myndigheten erbjuda den personen tjänsten.

Nämnden har dock inga sanktionsmöjligheter, någonting aom nämndens ordförande Susanne Billum tycker är dåligt.  

- Det bör inte vara helt ostraffat att vägra följa nämndens utslag. Den myndighet som gör det bör få skämmas ordentligt, säger hon i en intervju med Publikt.

"Frustrerande"
Enligt Annette Carnhede, ersättare i nämnden och
tidigare förbundsordförande i ST, har det blivit allt vanligare att arbetsgivare som fått bakläxa väljer att avbryta rekryteringen.

- Det upplever jag som ett sätt att kringgå regleringen. Det är frustrerande att det finns myndigheter som över ­huvud taget inte bryr sig om nämndens beslut, som löser ut folk eller blir upprörda över våra beslut.

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt