Skip to content

Regeringen kräver detaljredovisning från polisen - svårt bedöma effektiviseringar idag

Rikspolischef Dan Eliasson och inrikesminister Anders Ygeman. Foto: Erik Nylander/TT

Svårigheter att följa upp utredningsresultat och budget blir ytterligare en av de saker som polisen måste åtgärda. De har åtta månader på sig att presentera ett uppföljningssystem som fungerar - ner i minsta detalj.

 

Till hösten måste polisen kunna visa upp förslag på ett nytt system som gör det möjligt att i detalj följa upp hur verksamheten fungerar på alla områden - någonting som i dag verkar vara mer eller mindre omöjligt och som gör det svårt för regeringen att göra en relevant bedömning av verksamheten.

- Uppföljningen av polisens resultat, på lokal såväl som på nationell nivå, måste bli bättre. Det är viktigt för att vi ska kunna få en bra bild av hur verksamheten utvecklas, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Det handlar om att kunna följa upp, analysera och presentera Polismyndighetens verksamhet och de resurser som finansierar den.

Regeringen vill se ett system som omfattar all verksamhet från nationell nivå och ända ut till det enskilda lokalpolisområdet. Man vill ha ett "väsentligt bättre underlag än idag".

Redan i år måste polisen kunna redovisa detaljerad statistik om personal och ekonomi på lokalpolisområdesnivå.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 10 oktober.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Vi väntar nu på att Dan Eliasson skall redovisa det trendbrott som han utlovat till i mars ! Nu verkar det som om man ger Eliasson ytterligare åtta månader !

Det vi ser är att det inte är något trendbrott då det gäller skjutningar, bilbränder och andra grova brott. Brottsligheten bland invandrare,flyktingar och framför allt ensamkommande har polisledningen i symbios med politiker och kriminologer gjort allt för att dölja. Nu kommer nödrop från Uppsala och andra områden som visar att kriminaliteten blad de ensamkommande är skrämmande hög.

I dag redovisade Kaliber i SR1 att NFC inte klarar den stora anhopning av ärenden. Det ligger 180 ärenden där man fastställt samband mellan olika skjutningar obearbetade, bl.a. ända från år 2012 ! Naturligtvis har polisen inte någon möjlighet att leda dessa ärenden till framgång och under tiden fortsätter skjutningarna som tidigare, senast denna helg ! 28 mars skall drabbade från Malmö möta Riksdagen. Är det någon som ser ett trendbrott ?

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1316
Jag har lyssnat igenom Kaliber ännu en gång. Det skall vara 118 obearbetade ärenden och inte 180. Det är dramatiska uppgifter som nu kommer fram och förklarar mycket av de skjutningar som polisen fått lägga ner därför att det tagit så lång tid att få svar som kan användas som bevisning. Därför blev det inget åtal för skjutningarna i Rågsved Nyårshelgen 2016. Åklagarna är uppgivna därför att de måste frige grovt kriminella och att häktningarna blir orimligt långa.

Jag har svårt att se hur man totalt skall kunna öka uppklarningen då man hela tiden tar utredare som jobbar med vanlig brottslighet för att klara upp gängbrottsligheten i utanförskapsområden.
Det spelar ingen roll hur många poliser som sätts in om man inte får svar från NFC inom två veckor och polisen ej får tillgång till lagrade telefonuppgifter och nya brott sker hela tiden !

En annan effekt är att vardagsbrottsligheten som är 80 procent, främst 22.000 bostadsinbrott, inte längre följs upp. Jag har följt upp dessa brott och där är bilden att man orkar bara följa upp gripandebrottet trots bearbetningsbar bevisning för ytterligare tre brott. Naturligtvis avspeglar det sig i uppklarningen.

Min slutsats är att kraftsamlingen mot de grövsta brotten inte hjälper och att utförsbacken fortsätter beträffande mängdbrotten. Uppklarningen för bostadsinbrott är visst redan under 3 procent ! Är det acceptabelt ?

Tyvärr vill man INTE ställa samma krav på SIDA. Självklart inte, därför att då skulle man vara tvungen att inse hur extremt ineffektiv och korrumperad denna organisation är.

Enligt kvällens Rapport på TV måste NFRC bli större med fler medarbetare och ytterligare lokaler för att kunna hantera alla tekniska bevis, som kan lösa olika brott.

På grund av centraliseringen och byråkratiseringen av polisen i samband med omorganisationen har den blivit betydligt mer ineffektiv jämfört med tidigare, vilket såväl polisledningen och de ansvariga politikerna blundar inför. Fram för självkritik. För att polisen ska kunna bli mer effektiv krävs att den blir mer decentraliserad, vilket innebär att ledningscentraler och växlar finns utspridda över landet från Norrbotten ner till Skåne. De konstlade regionerna får här stryka på foten eller anpassas till övrig statlig och landstingskommunalverksamhet.

För att en organisation ska kunna effektiviseras behövs ett rationellt mål och en plan anpassad för uppgiften, samt en ledning för att klara att förankra och genomföra planen i organisationen.

Polisen saknar helt både en plan, som kan genomföra det uppställda målet att vara mer fysiskt närvarande ute i samhället och att slutföra fler utredningar, samt en ledning som klarar av att genomföra den.

Hos SIDA är man inte intresserade av några andra mål än sin egen interna "ha det så bra som möjligt", allt annat - som fattigdom, sjukdom och avsaknad av infrastruktur i biståndsländerna är enbart medel för att ha kul, svettas så lite som möjligt och ha ohemult bra betalt för det.

Sven ! Jag förstår inte riktigt vart du vill komma i jämförelsen med SIDA. Felet man gjort är att man trott att polisen går att organisera som ett företag. Nu har man en sådan pyramid där arbetarna på golvet saknas !

SIDA är bara ett ÄNNU värre exempel på vad som händer när man släpper lös inkompetensen i en organisation. Dessutom ryktas det att plastarmbandsmannen snart får et nytt jobb, man kan ju alltid hoppas på SIDA, så kan vi lägga ner den organisationen sedan hehe..

Det blir kanske svårt att hitta gemensamma lösningar för två personer som ger intryck av att bevaka olika intressen.

Det är min övertygelse, att rikspolischef Dan Eliasson besitter en hög kompetens, även om den kompetensen inte just i de här sammanhangen och inför media uppvisar uttryck för det. Efter att ha följt händelseförloppet uppfattar jag honom till hans försvar som en mycket socialt engagerad person vilken jag snarare bedömer tillhöra socialinspektörens område framför Polisens. Som arbetsledare och chef tror jag däremot att han är för snäll, kanske lite naiv också, han uppvisar upprepat att han är en person som tror gott om flertalet - en egenskap som för övrigt inte bör underskattas i det kyliga samhällsklimat som vi allt jämt tvingas befinna oss i.

Intressant. Vad jag kommit att gilla med Eliasson är hans orubblighet. Jag gillar det mer och mer. Att han så beslutsamt (och tyst) står emot tryck. Det tycker jag alldeles för få gör. Sen känner jag inte till hur han tänker om sina medmänniskor men människor som tror mer gott än ont om andra kommer alltid att vara intressantare att lyssna till. Jag tar dig på ditt ord.

Det är minst sagt spännande att följa Eliasson på denna resa. Alla har nåt att lära av den.

I slutet av år 2016 skrev jag till Justitiedepartementet och ville ta del av den kontinuerliga uppföljning och rapportering som krävts i samband med genomförandet av omorganisationen. Ingen uppföljning eller rapportering utöver årsredovisningen hade skett.
Nu får således polismyndigheten ytterligare nästan ett år på sig. Om det kommer en rapport när denna tidsfrist löpt ut så har nästan tre år gått utan den utkrävda kontinuerliga uppföljningen. Polismyndigheten har således helt struntat i givna direktiv eller kanske inte förstått vad kontinuitet betyder.

Men kan det inte vara så att det tar uppemot ett halvår på varje instans att bli varm i kläderna.

Dvs tar Eliasson ca 6 månader att förstå omorganisationen fullt ut. Så som mål och syften. Samma sak gäller för Eliassons närmaste män (kvinnor) och sedan deras närmaste ... man vill helt sonika ge alla tid att rota sig innan man kräver konkreta resultat.

Efter det kommer chefer som inte uppnår önskat resultat att bytas ut eller ersättas.

Jag tycker själv att närpoliser har en viktig roll för brott förankrade på plats först och främst. Bara närvaron är brottsförebyggande. Samma sak ska dock inte gälla i Gislaved som Rinkeby. Systemet med närpoliser måste styras av verkliga behov. Och vissa områden lär kräva kontinuerlig nyrekrytering för att ständigt vara en bred bas.

Finns det dagsaktuella studier över brott?

Alltså varför brott begås.

Försäljning av narkotika exempelvis. Beror det främst på:

*Tillgång till narkotika
*Efterfrågan av narkotika
* Behov av inkomst
*Avsaknad av arbete
*Tvång
* Finansiering av andra brott
* Annat

Överfallsbrott kan försvåras med bra belysning sägs det. Dvs inget som egentligen alls har med polisarbete att göra. Kanske finns även andra brottsförebyggande åtgärder för andra brott. Hur lätt är det att sätta fyr på en bil om den står inlåst i ett garage eller bevakat parkeringshus?

Är fler parkeringshus verkligen ett oövervinnerligt stort problem? Det skapar ju jobbtillfällen och höjer ett område status.

Poliser i just närområdet borde tydligast se brottsförebyggande behov dom nog kan skifta från ett område till ett annat.

Sen borde också dessa närpoliser argument tas på allvar. Här kommer att deras närmaste chef inte blir en bromskloss utan har det mod situation kräver och delger sin chef åtgärdsförslag.

Chef 1 och närpoliser bör därför ha direktkontakt under avslappnande mötesformer kombinerat med vidareutbildning så golvfolket inte hindras från att rapportera/ventilera direkt till högste man, även om det blir väldigt kortfattat och sker i kamratlig samtalston då.

Finns säkert lösningar på vad lallaren eliasson BORDE göra?

Men det spelar ingen roll när organisationen inte längre har förtroende för honom och hans ledningsgrupp. Kan man inte förankra besluten hos personalen spelar inget annat roll längre.

Han har ju dessutom bevisat att han aldrig klarar sina jobb, varken på AF eller MV, samma katastrof varje gång.

Skicka därför honom till den historiens sophög han hör hemma på, tillsammans med alla sina plastarmband...

Det behövs inte någon studie för å se hur tillgång på narkotika har ändrat sig i den lille staden Kristinehamn och jag tror det här är relativt typisk för små städar i Sverige nu. I centrum står ett stort en stor grupp invandrare som säljer narkotika helt öppet. Dom prövar inte ens dölja det. Om polisen eller andra prövar å gripa in kastar dom stenar och flaskor på dom. Det här är nytt, det var inte så för 10 år tillbaks.

Det är inte nödvändigt med "studier". Vandra ned till ditt lokala centrum och sätt dig på en bänk och titta i 10 minuter så kan du se helt själv.

Detta var nog den värsta dagen hittills. Två kriminella skjutna i Hallonbergen och minst 4 gripna. Vi som alla väntade på Eliassons trendbrott !

Istället läser vi om Tensta,Rinkeby,Husby,Hallsberg,Borlänge,Märsta,Åkersberga,Uppsala, Västernorrland,Örebro och Malmö. Oroligheter och vapen även på skolorna runt om i Sverige. Jag säger som Donald Trump:"VAD ÄR DET SOM HÄNDER I SVERIGE ?" Man har avfärdat budskapen från bl.a. honom,Katerina Janouch, Peter Springare och Tino Sanandaji som falska.

Nu visar verkligheten att problemen i Sverige är mera omfattande än någon kunnat ana. Politiker,polis och press har i symbios ansträngt sig till det yttersta för att dölja omfattningen. Då saker hänt får vi själva gissa oss till vad som ligger bakom. Även om man nu påstår att allt detta bara är kulmen på utvecklingen under många år påstår de som bor i drabbade områden att det är under DE TVÅ SENASTE ÅREN som allt rasat. Det är inte svårt att förstå orsakerna. Den ena är polisens totalt misslyckade omorganisation. Vad är den andra ?

Frågan är om det räcker med en effektiv polisstyrka när gripna personer är ute på gatorna efter en kortare fängelsevistelse. De missriktade "humanister" som förespråkar skyddstillsyn och villkorliga domar i det oändliga tror att man kan rehabilitera och vårda bort lusten att misshandla, råna, sälja narkotika eller mörda och kommer med märkliga argument som att brottsligheten i USA inte minskat trots dödsstraff och extremt långa fängelsestraff. Där bör man istället ställa frågan: Hur många fler brottsoffer hade det inte funnits om de dömda hade släppts ut efter en kortare tid i fängelset? Det bör påpekas att jag tar helt avstånd från dödsstraff!

Om jag vore polis skulle jag inte känna någon stimulans av att se samma ansikten ständigt dyka upp och håna mig. Är lagstiftningen otillräcklig eller måste de högre domstolsinstanserna skärpa sin praxis? Rättssäkerheten får naturligtvis inte begränsas så att en massa oskyldiga personer fängslas men ibland ställs det nästan orimligt höga krav på bevisningen vid grövre brottslighet.

De fakta som Peter Springare tar upp är naturligtvis obekväm läsning för polisledning och politiker, men det finns även andra som till varje pris försöker skydda de bostadsområden där de kriminella härjar som värst. När Springare påpekar att det är personer med anknytning till vissa länder som dominerar i hans dagliga verksamhet är det självklart att man måste ställa sig frågan varför och vilka åtgärder som krävs för att stävja deras brottsliga verksamhet. Det är varken rasism eller diskriminering när man öppet belyser var problemen finns och diskuterar motåtgärder.

Effekten blir att man tvärtom indirekt pekar ut alla invandrare som mindre laglydiga genom att dölja vilka grupperingar de kriminella kommer från och speciellt drabbar det många laglydiga människor inom de etniska grupper där problemen finns. Det är inte invandrare från Kina, Japan, Island, USA osv. som ständigt dyker upp och det är inte heller samtliga från t.ex. Irak, Iran, Syrien, Afghanistan och Somalia som gör sig skyldiga till brott. Därför måste man kosta på sig att tydligt berätta vilka det handlar om.

Nu föredrar politiker, journalister, sociologer m.fl. att bortförklara dessa mycket tydliga problem genom att ensidigt peka på sociala bakgrundsfaktorer som om sexualbrott, personrån, grov misshandel och mord vore en naturlig följd av problematisk uppväxt. Tino Sanandaji beskriver ingående och faktaspäckat följderna av den invandrarpolitik som alltmer förvärrat situationen i Sverige och pekar främst ut Malmö, Botkyrka och Södertälje som konkursmässiga kommuner och betonar att många svenskar utan invandrarbakgrund väljer att flytta. (Jag själv flyttade från Norsborg 1994 av liknande orsaker). Han nämner också att ett flertal andra områden nu håller på att drabbas av samma öde.

Det är ganska tydligt att det är gängbildningar med invandrarbakgrund som dominerar inom senaste årens brottsstatistik och det räcker inte med fler arbetstillfällen och ökat bostadsbyggande för att hindra den allt brutalare brottsligheten, där Bandidos och Hells Angels nästan framstår som en samling småkriminella gubbar. Först måste de värsta gangsterledarna bort från våra gator för mycket lång tid, så att deras tronpretendenter avskräcks från att slåss om ledarrollen. Det krävs uppenbarligen ändrad lagstiftning, mindre missriktad "humanism" inom domstolsväsendet som stöd för de poliser som ska ta hand om "buset" på gatorna!

Som om det inte räckte med våldsdådet i Hallonbergen chockas vi direkt av att två 20-åringar blivit ihjälskjutna i en bil i Kista. Det kom samtidigt som Janne Josefsson i Uppdrag Granskning visat hur illa det gått för fem 12-åringar som växte upp i Fittja för 17 år sedan. De växte upp i fullständigt vidrig hemmiljö som är svårt att ta in. Deras hat klargör hur nu unga människor kan skjuta varandra för bagateller !

Nu handlar det inte längre om trendbrott utan upptrappning ! Polisen är nu hårt trängd och vid en presskonferens i dag försökte polisen lugna de boende med att det är de kriminella gängen som bekämpar varandra och att allmänheten kan känna trygghet !!!!!!!!!!!!

I dagens Expressen står att läsa att en tonårspojke våldtagits av tre medelålders män. I min hemstad Uppsala. Han hittades medvetslös i ett trapphus. En lägesrapport från Uppsala där alltfler drar sig för att gå ut efter mörkret. Kan inte tycka annat än att det är sorgligt.