Skip to content

Receptregistret öppnas för samkörning med läkemedelsregistret - ska spåra förskrivningsorsaker

Foto: Thomas Winje Øijord/NTB /TT

Uppgifter från receptregistret ska kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister. Orsaken är att man bland annat vill kunna kontrollera orsakerna till receptförskrivningen.

 

Regeringen vill underlätta för Socialstyrelsen att "följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra läkemedelsanvändningen inom hälso- och sjukvårdsområdet". Därför ska bland annat uppgifter från receptregistret föras över till och kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Främsta anledningen uppges varar att man vill komma åt orsakerna till receptförskrivningen. 

- Med rätt kunskap får hälso- och sjukvården verktyg för att följa upp olika läkemedels effekter för den enskilda patienten samt läkemedlens kostnadseffektivitet för samhället. Det skulle i praktiken leda till förbättrad läkemedelsanvändning och bidra till en ökad patientsäkerhet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Maskinell dosdispensering 
Bland lagförslagen ingår också förslag på reglering av så kallad maskinell dosdispensering av läkemedel. Den verksamheten är i nuläget förbehållen öppenvårdsapoteken och sjukvården.

Genom lagändringen blir det tydligt vilka andra aktörer som också kan få tillstånd att bedriva maskinell dosdispensering och man samlar tillståndskravet i samma lag för alla aktörer. De som kan beviljas tillstånd är öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, sjukhus och sjukvårdshuvudmän.

Apotekens handelsmarginaler
Regeringen vill också införa en separat prislista över för maskinellt dosdispenserade läkemedel. Dessutom vill man se över apotekens handelsmarginal för dessa läkemedel. 

De mer preciserade föreskrifterna om maskinell dosdispensering och tillverkning av läkemedel ska även i fortsättningen meddelas av Läkemedelsverket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt