Skip to content

Pappa vinner i hovrätten - mammas sabotage av umgänge ska inte drabba dottern

Foto: Karl Melander/TT

Eftersom mamman saboterat dotterns umgänge med sin pappa ansåg tingsrätten att det fanns risk för att detta skulle inträffa igen. Pappans begäran om umgängesrätt avslogs därför. Hovrätten slår dock fast att dottern inte ska behöva lida för sin mammas agerande och att hennes umgänge med pappan bör komma igång "så snart det är möjligt".

 

Mannen och kvinnan fick dottern år 2011. En kort tid därefter separerade paret under och mamman blev boendeförälder.

Året därpå ansökte pappan om att dottern skulle beviljas umgänge med honom. Tre förberedande förhandlingar hölls där man beslutade om umgänge i skilda former - något umgänge kom dock aldrig till stånd.

Anmälde för sexuella övergrepp
I samband med huvudförhandling vid Göteborgs tingsrätt hävdade mamman att pappan hade kränkt och hotat henne. Hon har också anmält honom för sexuella övergrepp mot både sig själv och dottern - utredningar som dock har lagts ner.

Pappan nekade till allt detta och hävdade att de hade haft ett "stormigt" förhållande med gräl och osämja.

Flickan borde få träffa pappan
Tingsrätten konstaterade att det inte fanns något egentligt stöd för att pappan skulle vara en olämplig förälder, som mamman påstod. Tingsrätten vägde dock in att dottern - som nu var fem år - inte kände sin pappa eller ens hade något minne av honom.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Hon borde få träffa sin pappa, men så länge M (mamman) inte medverkar bättre till att någon form av umgänge kommer tillstånd och så länge inte D (dottern) är stor nog att själv kunna ifrågasätta frånvaron av sin pappa, kan tingsrätten för närvarande inte se någon lösning som innebär att umgänge faktiskt kommer till stånd. Även om tingsrätten skulle förordna om umgänge talar all utredning i målet för att resultatet endast skulle bli detsamma, det vill säga att umgänget inte blir av och att D drabbas negativt av det."

Principen om barnets bästa
Med hänsyn till principen om barnets bästa kom tingsrätten fram till att flickan inte skulle få ha något umgänge med sin pappa. Tingsrätten gick därför på mammans linje.

Pappan överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som nu ändrar tingsrättens dom och går på pappans linje.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det är enligt hovrättens uppfattning klarlagt att M under lång tid har omintetgjort all kontakt mellan D och P (pappan)... Utredningen visar också att M har lämnat oriktiga uppgifter om P i syfte att misskreditera honom."

Bör komma igång snarast
Hovrätten slår fast att det inte har framkommit någon konkret risk för att dottern skulle fara illa av umgänge med sin pappa och att hon därför har rätt att träffa honom.

Det faktum att mamman motsätter sig umgänge och kan tänkas motarbeta detta är enligt hovrätten inte vara skäl för att vägra dottern umgänge med sin pappa.

Hovrätten skriver:

"Tvärtom anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det finns förutsättningar för ett umgänge och att det är angeläget att detta kommer igång så snart som möjligt."

Mamman har svårt att ta till sig
Hovrätten pekar också på det ansvar som mamman har i denna situation och konstaterar att det föreligger särskilda skäl att förelägga mamman att vid vite lämna ifrån sig dottern i samband med att hon ska träffa sin pappa.

Hovrätten skriver dessutom:

"Hovrätten befarar att M har svårt att ta till sig att D faktiskt har rätt att ha kontakt med sin pappa och att lära känna honom. Det finns därmed också risk för att M genom sin uppfattning påverkar D:s inställning till umgänge på ett negativt sätt. Hovrätten poängterar därför att M i egenskap av ensam vårdnadshavare för D har ett stort ansvar för att D:s behov av kontakt med P tillgodoses."

Umgänget ska inledningsvis ske tillsammans med så kallade umgängesstödjare.

 

Carina Johansson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

36 comments

"principen om barnets bästa", säger tingsrätten. Jo tack, att tvingas skiljas från sin far pga en självisk och ytterst olämplig mor. Vad jag inte begriper är att dessa kvinnor som kommer med övergreppsanklagelser ALDRIG blir åtalade för falsk tillvitelse?

Instämmer för det är ju en ytterst allvarlig anklagelse. Borde vara viktigt att fastslå om en anklagelse är falsk eller ej.
Även dottern måste ju leva med denna anklagelse hela sitt liv då hon ingår i den som offer.

Apropå diskussionen om strukturell diskriminering. Tingsrättens resonemang är inte ojuridiskt utan antijuridiskt.

Enkelt, om du anmäler någon falskt så skall du själv sitta av samma straff som den man angav skulle blivit dömd till.

Som pappa är du ständigt i underläge, du får tassa på tå och be snällt för att få det som borde vara en självklarhet

Njae...
Är en falsk anmälan om mord verkligen så klandervärd att det borde ge livstids fängelse t.ex.?

Falsk tillvitelse är ju i huvudsak utformat som ett brott som begås mot det allmänna, alltså ett slöseri med allmänna resurser.

Ett minst sagt märkligt agerande från tingsrättens sida. HALLÅ!!! Vakna för hvete!

ÄNTLIGEN vänder det.... man ska inte tjäna på att sabotera mellan barnet och den andra föräldern!

Hade P, i en sunt tänkande, tingsrätt begärt ensam vårdnad hade chansen varit stor att han fått det.
Umgängessabotage är ett allvarligt övergrepp mot barnet.

Det måste ju finnas en anledning till att modern inte ville ha fadern i dotterns liv. Det förstår du väl själv också "Anton".

Umgängessabotage kan ju lika gärna vara att Du har hotat en moder eller ett barns säkerhet. Det vet vi helt enkelt inte "Anton".

Du kan ju inte förutsätta att modern inte haft på fötter, bara för att du är "man" "Anton".

(för övriga läsare som inte är "Anton", jag försöker nu påvisa att "Anton" resonerar så här i allt som inte rör frågor om vårdnad, där är han alltid på statens/den starkes sida).

Hovrätten tyckte a alla fall inte att det fanns ngn anledning att hålla pappan borta från dottern. Skulle de ha resonerat som du; ingen rök utan eld och dömt till mammans fördel?

Men för f, läs kommentaren före det att du kommenterar den:

"(för övriga läsare som inte är "Anton", jag försöker nu påvisa att "Anton" resonerar så här i allt som inte rör frågor om vårdnad, där är han alltid på statens/den starkes sida)."

Fredrik1. Jag tycker att du läser igenom 6 kap i föräldrabalken. Där står det tydligt vad som häller. Det är ofta beklagligt att man i rättstillämpning inte tillämpar den lag som faktiskt gäller. Det står tydligt att man ska ta särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrarna.

Hur kan det vara så svårt att läsa HELA min kommentar till "Anton" samt parantessen till er övriga (för din förståelse, i parantessen så förtydligar jag att det här inte är mina åsikter utan ett sätt att påvisa "Anton"s hyckleri)?

"(för övriga läsare som inte är "Anton", jag försöker nu påvisa att "Anton" resonerar så här i allt som inte rör frågor om vårdnad, där är han alltid på statens/den starkes sida)."

Fredrik 1. Jag tycker helt enkelt att du läser in dig i ämnet, vilket är en förutsättning för att kunna ha en seriös debatt. Det finns vissa på forumet som tycker öhhhhh! Men är det egentligen inte kvinnan som ska ta hand om barnen öhhhhh! Detta är som vi alla känner till inte förenligt med svensk lagstiftning år 2017. Efter ett förhållande finns det många som tycker att exet kan dra åt hvete, men nu handlar lagstitningen om barnets rätt att träffa sina båda föräldrar. Det handlar alltså inte om kvinnans rätt att be sin man att dra åt hvete, där även barnet används som slagträ för att be sin exmake att dra åt hvete. Förstår du hur det går till i det verkliga livet. Sätt sedan samman detta med den lagstiftning som finns på området. Det gjorde hovrätten med guldkant.

Är du icke läskunnig? Jag gör en poäng gentemot "Anton" som du bevisligen inte är kapabel att ta in. Inte mycket jag kan göra åt det, tyvärr..

Fredrik 1. Jag gör ju en poäng av att INTE göra en poäng av Anton.

Då instämmer du mao i att du inte hade något att kommentera från första början. Låter vettigt det där... (förutsatt att du hade förmågan att läsa ända till min parantes i kommentaren till "Anton").

"Fredrik1", du får ta dina antaganden om varför modern har sabboterat umgänget och sticka dem där solen aldrig skiner.

Har du något personligt emot "Anton", då får du helt enkelt ta det privat, "Fredrik1".

Till dig icke läskunnig nr3, FÖRSÖK att läsa vad jag skriver och se sedan om det röda skynket (iform av min poäng gentemot "Anton") faller för dig så att du kan läsa vad jag skriver inom parantessen (den som du inte klarar av att läsa pga du fastnar vid mina första rader).

Icke då, jag gör nu som "Anton" gjort ända sedan år 2013 (ja så pass länge är det, ser jag nu när jag kollar igenom skärmdumpar mm på den pöjken) som konstant stalkat mig här och kommer konstant att kommentera hans floskler, felaktigheter och allmänt svagbegåvade tankegångar (får se om jag fixerar lika mkt kring hans person som han gjort gentemot mig, eller om jag kan hålla det någorlunda till sak istället).

"Till dig icke läskunnig nr3" -Folk är emot dig och du är missförstådd,du samlar skärmdumpar i åratal,du påstår ett händelseförlopp som ingen annan vill kännas vid,du är förföljd,du vill få forumets kommentatorer att hålla med dig i dina föreställningar, osv.
Inser du inte att detta inte är balanserat beteende, som inte hör hemma i ett kommentarsfält på Dagens Juridik?
Jag föreslår att vi i fortsättningen koncentrerar oss på sakfrågorna i artiklarna och undviker personangrepp.
Må vara att man kan ha olika uppfattningar men det ska inte rendera i någon personlig vendetta.

Haha, jomen.

Folk klarade inte av att läsa innantill (där parantessen klargjorde att det är EXAKT så här trollet "Anton" resonerar i allt som inte rör vårdnadsmål).

Du "Anton", jag anammar nu EXAKT samma beteende som du haft här på DJ sedan 2013 där du förföljt mig i varje kommentar som gjorts (trots att jag då under flera år aldrig kommenterade dig, utan endast svarade då du påstod 1. Att jag satt i fängelse. 2. Satt på rättspsyk. 3. Satt häktad. osv).

Så att du nu låtsas vara någon slags godhetsapostel det blir bara jävligt löjeväckande.

Jag kommer nu (sedan i förrgår) konstant att kommentera dig och dina felaktigheter, floskler eller bara allmänt svagbegåvade tankegångar.

Du får nu tillbaks det du gett under 4års tid.

Ps. Till skillnad från dig så arbetar jag heltid och då du själv uppgivit att du "arbetar heltid med att kommentera på diverse forum på nätet" till pseudonymen "åklagaren", så kan man ju fråga sig vem det är som är balanserad eller ej..

Jag och min dotter råkade ut för något liknande, vi sågs inte på tio år men för några månader sedan bröt hon med sin mamma och idag har vi en fantastisk relation. Barnets bästa kan inte tolkas som TR gjorde utan det är en nära kontakt med båda föräldrarna

Jag befinner mig i samma sits, har inte fått träffa min son i ett antal år nu. Dock har man läst om ett stort antal fall där barnet efter en viss ålder (vanligtvis i senare tonår) börjar ifrågasätta den saboterande föräldern och upprätthåller kontakt med den dittills frånvarande föräldern. Så det gäller att bara vänta...

Varning till psykstörda hönsmammor: I 9 fall av 10 klipper barnet fullständigt sitt band till sabotören efter den förnyade kontakten...

LXV
LXV....
Empati och sympati till dig. Håll ut även om inga garantier finns.
PAS är som en ond dröm. Det är ingen dröm. Det är den totala maktlösheten.
Systemet och individer som styr och ställer har orsakat många tragedier med sin ovilja och okunskap. Egentligen är denna fråga inget för jurister. Det är inte deras naturliga habitat s.a.s. annat än i att bedriva juridiken.

Till MJ,
Du har min fulla sympati och empati. Helvetet på jorden. Du hade tur. En sådan tur har inte många.
Detta har givit ärr förstås och att ni inte fått följa varandras utveckling. Det är en amputering.
Ondskan vet inga gränser. Man/hon vill döda med barnen som vapen. Ett vapen som är starkare än ett fysiskt mord. Värre än att mista barn eller barnen i en bilolycka eller flygolycka.
Hopas ni får en bra utveckling tillsammans.
SE mitt andra svar på tråden till X..... nyss....

Medborgarögat, LXV, MJ. Det låter tungt och deppigt detta. Knixa lite med en bra taktik, lite som man spelar poker och schack. Testa med lite olika trix. Ibland kan det vara bra med en viss gränssättning och sedan gulli gull, lirka, lirka, lirka. En lämplig klädsel för en man i tinget som i och för sig kan ta 150 i bänkpress är att komma en med rosa stickad kofta med ett stort rött hjärta på bröstet. Stega fram till motparten och dennes ombud och ge dem varsin bamsekram. Det här kan bli riktigt kul. Jag tror att exet kommer att garva järnet och lätta upp. Ett råd är att testa lite i rätt riktning och ge inte upp!

"Barnets bästa kan inte tolkas som TR gjorde utan det är en nära kontakt med båda föräldrarna"
Tack för att du belyser barnets bästa och inte fokuserar enögt på föräldrarnas egoistiska tillkortakommanden, som vissa andra kommentatorer.

LUGN fäder. Vänta tills ni ska skilja er och vill ha gemensam vårdnad och växelvist boende med barnen. Du är chanslös om din fru inte ger dig nåd. Är man osams eller något svek skett i den privata relationen, kan du hälsa hem. Enbart en maktkamp om barnen räcker för att framkalla dödens grop.
Vårdnadslagen ändrades tillbaka år 2006 och tvisterna fördubblades, tredubblades kanske t.o.m. Det skadar tusentals barn. Vad gör politikerna för att förändra/påverka saken?

De jagar mygg och jag instämmer många att även små symboliska saker är tecken på att mannen inte är huvudfigur till barnen.
Det har han aldrig varit iof. När mannen betraktas som fullvärdig och likvärdig förälder i praktisk handling och beslut, har förändringen skett. Inte vad som skrivs på papper i könsneutrala termer.

Barnbidraget ändrades förut, så det inte gick enbart till modern. Bra.
Så länge feminismens intressen dominerar arenan och scenen, så är det mer kraft som behövs för att åstadkomma förändring.

Anledningen att det kört fast, är att feministerna ser en ändring i vårdnadslagen eller svenskt erkännande av begreppet PAS, som ett hot mot deras intressen och ett hot som dåliga onda män skulle kunna dra nytta av. Att de flesta bra män drabbas på köpet blundar man för. Att barnen drabbas hårt finns inte för dem heller. Ett öga som vanligt.

Lobba för att justera vårdnadslagen och lyft frågan och diskussionen och verka för att Sverige ska erkänna PAS (Parental Alienation Syndrome) eller PAD (Parental Alienation Disorder) som innebär att oftast mödrarna indoktrinerar barnen, så att det betraktas som barnmisshandel.

Det blir samma fenomen som unga indragna i sekter. Ett exempel är också Knutbymorden där den onde styrde den identitetssvaga unga kvinnan att begå mord, fast det inte var något hon själv ville egentligen. Den onde kunde styra tillställningen med SMS.
Så lätt är det för den som kan trixen för att manipulera människor efter sina egna behov och lustar. Ofta människor med olika former av personlighetsstörningar som inte är eller kommer att bli diagnostiserade. Men även utan störning kan man genomföra dylika saker. Det kan vara hat i botten eller svaghet för att man vet att pappan är en starkare konkurrent om barnens gunst genom sin förmåga kontra mammans.

Barn är identitetssvaga, naiva och suger in alla signaler som en svamp, så negativa ord om pappan behövs inte. De suger in mammans hela känsloliv, kroppsspråk, blickar, tonläge i rösten och vad hon tycker och vill ändå. Tjejer identifierar sig också med mamman och införlivar hennes tankegods, tills de tror att det är deras eget. Ungefär som när man börjar tro på en viss religion eller gud eller en viss politik.
Givetvis kan fenomenet vara det omvända, så att pappan är motorn till PAS.
Det dominerande bland fallen är ostridigt moderns roll, då hon oftast är boendeförälder.

Pappan raderas och görs till främling som utmobbad på livstid.
I senaste DSM och ICD manualen, har tillståndet i viss mån medtagits, dock under annan rubrik än benämningen PAD, PAS.
På You Tube hittar alla intresserade näring i frågan. Sverige har vägrat göra en vetenskaplig undersökning av fenomenet. Varför? Kvinnorna vill inte ha det. Det skulle kunna minska deras makt över barnen och mannen.

Gemensam vårdnad får du inte heller eftersom kvinnorna får tips av sina kvinnliga advokater hur de ska gå tillväga. De skapar medvetet samarbetssvårigheter genom att vara kompromisslösa och oresonliga, dubbelspela, samt hela tiden hävda sina villkor och intressen. Då ryker den gemensamma vårdnaden som en råtta, då katten kommer.
Jobba nu alla för den grova diskriminering av männens värde i praktisk tillämpning av vårdnadslagen. Visa att du är man och vågar utmana feministmaffian, även om du har ett par på stolen bredvid dig.

Det är många som gillar män som vågar vara riddare. En ädel riddare, förstås.
Många män i positioner hukar för kvinnornas privilegier om barnen. De saknar kunskaper och förstår inte psykodynamiska sammanhang.
De törs inte ta konfrontationen. Det håller sig till PK. Lugnt och tryggt.
Frågan är inte en partipolitisk färg. Den är svart som synden och natten.

Vad tror ni om detta helvete?

Spot on!!

Medborgarögat. Tror att du tänker lite fel här. Man ska inte ta ställning för eller emot män eller kvinnor. Jag anser mer att det normala är gemensam vårdnad och att barnet träffar båda. OCH hur j**la svårt ska det vara. Vi snackar ju inte raketforskning här liksom. OCH detta finns ju redan i lagtexten. Sedan finns det personer som hittar på saker och spelar teater. Det är då viktigt att man maskerar av sådant. Det krävs ett kurage hos domstolar att stå upp för detta. Det gjorde hovrätten här, dock icke tingsrätten.

Allmänt tycker jag att det är för mycket kvinnor som arbetar med den här typen av ärenden och skulle gärna vilja se mer en blandad yrkeskategori här, ungt, gammalt, kvinnot och män huller om buller. Det blir faktiskt patetiskt då man ser vissa advokatbyråer som endast består av kvinnor. Fanken asså folk måste ju mer börja slappna av lite och se humorn i det hela. Det smittar ofta av sig på mer stiffa och spända parter.

PAS, javisst men PAS går ju oftast inte att bevisa! Det är ju det som är kruxet.

"... se humorn i det hela" ??? Vad är det för humor du ser i situationer där barn fråntas sina föräldrar, med eller utan PAS??
Du lever uppenbart långt från den här verkligheten!

Nej, han/hon lever i "liksom"-land. De som använder "liksom" är unga tjejer i tonåren. Så du får ta det därifrån.

......typ!

YOLO! /s

I övrigt håller jag fullständigt med Medborgarögat.

Dina första två rader är ju det jag säger. Gemensam vårdnad m.m. Praktiken blir lätt annorlunda.
Ta ställning hit eller dit ? Det är just det utredare och domstolar gör på fel och naivt sätt. De kan mindre än delar av folket. Statistiken och allt som finns skrivet i saken är solida tegelstenar. Jag lutar mig inte mot eget tyckande, utan allt som finns i ämnet.
2500 vårdnadstvister steg till 6000 st./år och mellan år 2005-2015. Utifrån den faktiska verkligheten måste man förhålla sig. Frågan är mestadels en könsfråga, i så motto att män och kvinnor inte spelar i samma division. Förtäckt diskriminering och fel utredningsmetoder enligt forskare.
Det finns oändlig statistik och annat. Bevisa PAS svårt ? Både och.
ADHD och personlighetsstörningar finns inte annat än beteende och funktionsbeskrivningar att gå på heller, för diagnos. Proffsen har manualer som behövs om Sverige tillåter det.
DAMP diagnostiserade man inte förut men, sedan gick det bra och bytte namn till ADHD.

Medborgarögat. Du vill ha liksom ha gemensam vårdnad och växelvist boende. So far so good! Hela lagstiftningen bygger på samarbete och att samarbetet ska fungera. Detta betonas särskilt i lagstiftningen. Vill du ha växelvist boende så måste dessutom samarbetet vara särskilt bra. Taktiken blir då man går in i en sådan här tvist att man då inte i regel konsekvent ska åberopa PAS, för det argumentet ger ingenting och snarare försvårar en konflikt och det kan då oftast vara motparten, som tjänar på detta resonemang. Och det kan du också glömma då barnen inte bor hos den som blir baktalad och det är frågan om ett extremfall, som man kanske läser lite då och då här på DJ. Bra i så fall kör så det ryker, men inte annars i de andra 99,9999999 % av fallen.

Däremot så brukar det vara en bra strategi att vara otroligt gullig och charma alla, med humor, glädje och gulle gull. Du ska helt enkelt vara toppenkille som kan bära hela världen på dina axlar liksom. Vid tingsrättsförhandlingar så ska man bara ösa beröm över exet och vilken attans bra mamma hon är.ä osv, osv. Och tänk va bra vi har samarbetat ang barnen. F*n va kul!!!!! Du ska se vad som händer när du vänder upp och ner på allas perspektiv och negativa förväntningar. OCH du kommer tammef*n få ett växelvist boende. Detta vet jag, eftersom jag har jobbat med den här typen av tvister professionellt och dagligdags i drygt tio år.

Det märks att skribenterna inte har tillräcklig erfarenhet i denna fråga. Målet måste ju vara då man går in i tvist att man inte ska torska. ELLER där kanske vi har olika uppfattningar??