Skip to content

Obetalda studieskulder för miljarder - men regeringen går emot Riksrevisionen

Foto: Jessica Gow/TT

Det blir ingen ny beräkning av kreditförluster när det gäller obetalda studieskulder. Detta trots att staten förlorar miljarder varje år. Regeringen går emot Riksrevisionens förslag och får medhåll av riksdagen. Istället ska problemen lösas med internationella avtal och bättre insatser av CSN.

 

Den samlade stocken av studielån från Centrala studiestödsnämnden (CSN) uppgick år 2015 till 207 miljarder kronor. Av dessa utgjorde nästan 28 miljarder kronor eller 14 procent osäkra fordringar bland annat på grund av misskötta återbetalningar.

Låntagare som är bosatta i utlandet är kraftigt överrepresenterade bland dem som missköter sig.

Detta konstaterade Riksrevisionen och CSN förra våren i en granskaning från Riksrevisionen.

Förväntade kreditförluster
Riksrevisionen rekommenderade då regeringen att ändra sina beräkningar av förväntade kreditförluster på studielån och titta mer på risken hos låntagarna istället för på den totala genomsnittliga risken.

Regeringen har dock sagt nej till att göra sådana förändringar och det får man även stöd för från riksdagen. 

Utbyte av adressinformation utomlands
Istället kommer man att försöka få till stånd avtal med andra länder så att CSN får bättre möjligheter att driva in studieskulder från personer som är bosatta utomlands. Man vill till exempel utöka de samarbeten som finns med studiestödsmyndigheter i andra länder om adressutbyten och annan information.

Regeringen och riksdagen är också överens om att riksdagen ska få mer information om hur kostnaden för studielån fördelar sig, vilket kommer att ske genom en ny resultatredovisningen i budgetpropositionen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt