Skip to content

Motstridiga uppgifter i dom och protokoll - tvistemål måste tas om hos tingsrätten

Foto: DJ

Tingsrätten har skrivit en sak i sin dom och en annan sak i sitt protokoll - uppgifter som är motstridiga. Hovrätten konstaterar nu att det handlar om ett rättegångsfel och återförvisar därför hela målet till tingsrätten som får ta om rättegången.

 

Målet handlar om en tvist mellan en kvinna och hennes hyresvärd som ursprungligen avgjordes vid Umeå tingsrätt och senare överklagades till Hovrätten för Övre Norrland.

Tvisten gäller ett belopp som kvinnan har deponerat hos länsstyrelsen i samband med att hyresvärden renoverade hennes lägenhet.

Olika grunder i dom och protokoll
Enligt hovrätten har tingsrätten gjort sig skyldig till ett rättegångsfel.´Hovrätten skriver:

"De grunder som angavs i protokollet överensstämmer inte med de grunder som återgivits i tingsrättens dom." 

I protokollet från huvudförhandlingen har tingsrätten skrivit att kvinnan anförde ”att hon hade bättre rätt till de deponerade medlen i form av hyresnedsättning och ersättning för eget arbete på grund av den städning hon utfört i samband med att hennes lägenhet renoverades”.

Av domen framkommer istället att kvinnan ”anser sig ha bättre rätt till det deponerade beloppet på grund av det men i nyttjanderätten som städningen inneburit för henne”.

Dålig utredning
Hovrätten slår nu fast att tingsrätten inte har utrett ordentligt om det deponerade beloppet ”utgjorde kvinnans krav på ersättning för men i nyttjanderätten och/eller ersättning som inte omfattas av hyreslagstiftningen”.

Den bristande processledningen utgör ett rättegångsfel som kan antas ha haft inverkat på målets utgång. Hovrätten återförvisar därför målet till tingsrätten för ny prövning.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt