Skip to content

Både kvinnor och män kallas till mönstring - idag återinförde regeringen allmän värnplikt

Kronprinsessan Victoria genomförde en tre veckor lång utbildning vid Swedint utanför Södertälje 2003. Foto: Jan Colsiöö/TT

Regeringen beslutade idag att återinföra den allmänna värnplikten i Sverige - nu även för kvinnor. Redan i sommar kan 13 000 män och kvinnor födda åren 1999 och 2000 kallas till mönstring.

 

Cirka hundratusen svenska 18-åringar kommer snart att få sin kanske första kontakt med Försvarsmakten. Av dessa kommer cirka 13 000 unga att tvingas att mönstra - och det gäller alltså både män och kvinnor, rapporterar TT.

Av dessa kommer i sin tur totalt cirka 8 000 att sedan tas ut för militär grundutbildning under de kommande åren 2018 och 2019. 

Skulle världsläget förändras kan det bli ännu fler unga som behöver "göra lumpen".

Frivillighet fyller inte förbanden
Bakgrunden är att regeringen vill ha ett "stabilare personalförsörjningssystem och öka den militära förmågan".

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till TT att beslutet beror på att säkerhetsläget har förändrats och att det nuvarande frivilliga försvarssystemet "inte består trycket" för att kunna lösa behovet av "fulla övade förband".

Skyldighet att mönstra
Skyldigheten för de unga att genomgå mönstring införs den 1 juli och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från den 1 januari nästa år.

Vilja och intresse
Men till grundutbildningen söks i första hand killar och tjejer "som har vilja och intresse" för att göra värnplikt, enligt Hultqvist. I den gruppen ingår både de som vill bli professionella soldater och de som ska vara värnpliktiga och placeras i krigsförband och kallas till krigsförbandsövningar.

Slutade i början av 90-talet
Sverige hade allmän värnplikt under åren 1901-2010. Men redan i början av 90-talet slutade man kalla in alla vapenföra män till grundutbildning.

På senare år har det funnits en frivillig grundläggande soldatutbildning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

"Kronprinsessan Victoria genomförde en tre veckor lång utbildning vid Swedint utanför Södertälje 2003."
Till vilken befattning i krigsorganisationen ledde den "utbildningen" till?

Vid trontillträdandet kommer hon säkert få både generalens och amiralens grader såsom den nuvarande monarken.

"återinföra den allmänna värnplikten i Sverige"
Värnplikt i Sverige infördes 1901 och lades vilande 2010 och det regeringen nu gör är att åter aktivera värnpliktssystemet.

Det är alltså meningen att man skall utbilda 4000 soldater per år:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/varnplikten-aterinfors-i-dag-fattas-be...

Fyratusen soldater motsvarar mindre än 4% av en årskull. Om man bara skall välja ut de 4 procenten som är mest lämpade så är det svårt att förstå varför kvinnor skall göra värnplikten, det är nämligen fysiskt krävande. Naturligtvis finns det killar som är kraftlösa soffpotatisar och tjejer som är vältränade men om man skall välja ut de fyra procenten som fysiskt ligger i toppen blir det inte många kvinnor som platsar - om ens någon. Extra resurser måste dessutom spenderas på separata toaletter, sovsalar och omklädningsrum och det kommer garanterat att bli tjafs om sexuella trakasserier och oönskade sexuella inviter - vad kan man vänta sig i en miljö av ungdomar i övre tonåren? Hur funkar det i fält när man i vissa fall måste uträtta naturbehov rakt framför näsan på sina kamrater?

Det är bara om man tänker på den ideologiska aspekten som idén med kvinnlig värnplikt blir begriplig, det är tydligen viktigare att försvaret är genus-certifierat än att det kan leverera trovärdig avskräckning.

Javisst, det är det Magiska Tröskelvärdet vi talar om. I allt försvarsarbete och krigsföring infinner sig allt emellanåt det ögonblick, då det var just den där lilla extra volymen på triceps eller den där utökade räckvidden på kroppen som gör att ett slag kan vinnas. Det då kvinnor ger tappt, medan män står alltjämt strama och opåverkade. Det kan röra sig om t ex föremål som måste flyttas på av armkraft. Eller t ex en sträcka som måste tillryggaläggas till fots inom ett visst tidsintervall. Ibland saknar kvinnor kraft eller ork att klara uppgiften. Ibland gäller det även för männen. Men någon råkar föremålet faktiskt vara just så stort eller tungt, att mannen orkar, samtidigt som kvinnan inte gör det. Någon gång är sträckan just så lång, så att den matchar mannens förmåga precis. Det magiska tröskelvärdet är då uppfyllt och han kan briljera.

Skulle säga att en sådan situation uppkommer i åtminstone 1 fall av tusen.

Jisses - då kan man ju avskaffa de där fullständigt onödiga fysiska testerna som brukar användas i samband med mönstringen. Tipsa Rekryteringsmyndigheten om dina tankar!

Redan i det gamla invasionsförsvaret (med flera hundra tusen krigsplacerade) var Sveriges försvar rena tramset. Som blivit känt ingick det i Sovjets krigsplanering att bekämpa Sverige med ca 200 kärnvapen. Högsta prioritet gick åt att kärnvapen-bomba bort flygvapnet innan utspridningen hunnit genomföras. Även flottan och luftvärnet skulle försvinna på någon timma på det viset.

Under påsken för några år sedan (tror det var 2013) övade Ryssland på att kärnvapenbomba Sverige. Ryssland kan kärnvapenbomba Sverige hur mycket de vill för Sverige har inga sådan vapen att slå tillbaka med. Att planera krig med kärnvapen mot försvarslösa Sverige måste vara en lätt militär uppgift!

Rena tramset med några få brigader o bortbombade JAS-plan. F.ö. ligger flygvapnets stridsledningscentraler numera ovan jord och är löjligt lätta bombmål för även konventionella stridsmedel.

Bekämpa Sverige med 200 kärnvapen? Vad har du för källa på det?

Antingen var det i boken "undergångens-skuggor-om-kärnvapenbaserna-i-baltikum" eller i en bok skriven av Schlosser. Läste i någon annan bok ungefär samma sak men då var boken skriven av någon svensk marinofficer, men jag glömt både författaren o titeln.

Palme (som hade ett IQ på 160) skall dock ha fattat att Sverige skulle brinna upp i händelse av krig o DÄRFÖR verkade han för kärnvapenfria zoner.

Alltså något som du har läst någonstans eller har för dig att du har läst. Är du säker på att det inte var Flashback?
Om en angripare från öster skall ta Sverige för att använda svenskt territorium är det hjärnsläpp att först släppa 200 kärnvapen på landet. Det är bara om man tänker sig fallet att NATO använder Sverige som bas för angrepp mot Ryssland (eller Sovjet på den tiden) som ett omfattande ryskt kärnvapenangrep mot svenskt territorium kan uppfattas som logiskt.
Vad kärnvapenfria zoner beträffar finns det kärnvapenbärare som kan nå Sverige från andra sidan jordklotet.

Kommer väl ihåg vilka böcker jag läst. Din debattnivå hör väl närmast hemma i en civilrättslig rättegång där parterna inte kan kommunicera.

Här finns ett referat av en av böckerna:
http://www.dn.se/arkiv/kultur/pa-spaning-efter-den-katastrof-som-flytt/

Är även Peter Englund en foliehatt?

1) Det är alltså inte Peter Englund som hävdar något utan han refererar en bok av Peter Handberg. Handberg själv har ingen förstahandsinformation utan menar sig ha en sagesman, "Dima, som skall ha yttrat att ett angrepp mot Sverige med kärnvapen skulle varit "troligare". Av Englunds referat framgår inte ens om detta skulle vara "Dimas" personliga bedömning eller om "Dima" tagit del av konkreta planer för kärnvapenangrepp mot Sverige.

2) Det som "Dima" påstås ha sagt är att användning av kärnvapen skulle varit "troligare" men någon siffra på 200 kärnvapen för anfall mot Sverige kan jag inte hitta.

Nähä. Du får väl ta att läsa den refererade boken (jag har den inte hemma för jag lånande den på biblioteket). Undrar vad Sovjets tusentals kort- och medeldistans-kärnvapen i Europa var tänkta att användas till? 200 avdelade mot (Nato-vänliga) Sverige är i det sammanhanget inte osannolikt. "De svenska raketerna" var baserade i Baltikum. Men, jag rekommenderar varmt boken.

Under påsken 2013 övade Ryssland kärnvapenanfall med bombflyg mot Sverige. Men även det har tydligen gått din nos helt förbi.

För att vara formellt riktigt hänvisar jag alltså till denna bok:

https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Sakprosa/Sakprosa/Undergangen...

Det är alltså en fråga om vad du personligen bedömer som "inte osannolikt"? Är det det du säger? I så fall, varför just siffran 200? Varför inte 6 eller 60 eller 150 eller 300? Varför just 200? Var har du fått det ifrån?

Läs boken så hittar du siffran 200. Notera även att historiker (som Englund m.fl.) anser saker o ting vara bevisade på helt andra grunder än hur jurister finner förhållanden vara bevisade. Jag håller på historikerna även om jag själv gjorde lumpen på ett ställe som skulle utplånas med kärnvapen.

Dumheter.
Sverige saknade offensiv förmåga. Inget av maktblocken hade anledning att slå ut Sveriges försvar annat än i syfte att besätta Sverige. Om man nu ville använda sig av Sverige så vore det ju korkat att först förstöra det.
Om någon hade tagit till kärnvapen så skulle hela Nordamerika, hela Europa och 2/3 av Asien ha blivit totalt förödda och framtiden hade bestått av södra halvklotets befolkningar.

Totalförsvarets krigsplan byggde inte på att vinna ett konventionellt krig. Det skulle finnas en modern och slagkraftig spjutspets som hade till syfte att orsaka fienden stora förluster och att fördröja fienden. Alla de här slagkraftiga konventionella förbanden skulle förloras i en storskalig invasion. Flottan, flygvapnet och pansartrupperna SKULLE planenligt varit utslagna efter 48-72 timmar vid t.ex. en sovjetinvasion.
Därefter skulle "fria kriget" ta vid. Överallt i Sverige skulle det finnas större och mindre isolerade förband som bedrev självständigt gerillakrig. Det var t.ex. därför som våra underhållsförband var (jämförelsevis) tungt beväpnade och tränade mycket strid. Ganska snart efter krigets inledning skulle underhållet till de konventionella förbanden inte behövas.

Det var inte heller så att flygvapnet skulle spridas ut när kriget startat, eller soldaterna åka tåg till uppsamlingsplatserna efter att kriget startade. Det skulle ske innan angreppet. Det var ju inte så att Sovjet bara en dag med kort framförhållning kunde angripa Sverige. De behövde också dra ihop trupper och materiel inför "insatsen" (som krig kallas numera).

Många (unga) idag tror att man måste kunna besegra en fiende i konventionellt krig för att ett försvar ska vara värt att ha. Det är märkligt, inte minst med tanke på att vi nyss har förlorat ett av Sveriges längsta krig mot en militärt mycket svag fiende och tillsammans med omkring 40 allierade stater.

Idag är läget något annorlunda dock. Sverige är inte neutralt. Ryssen vet att Sverige redan har gnidit in vaselin mellan skinkorna och putat upp bakänden mot NATO. Så vid ett storkrig så har Ryssland inget annat val än att slå ut eller ta (delar av) Sverige. Då skulle storskaliga bombningar kunna ersätta invasion, åtminstone inledningsvis. Men om det är kärnvapen så gäller samma sak som förr, mänskligheten upphör på norra halvklotet.