Skip to content

Kräver tillstånd för både kommunal och privat verksamhet - utskottet går längre än regeringen

Foto: Leif R Jansson/TT och Claus Gertsen/TT

Socialutskottet vill gå längre än regeringen när det gäller tillståndsplikt för att få driva familjehem och äldeboenden. Även kommunernas egen verksamhet bör omfattas, inte bara privat verksamhet, anser utskottet.

 

De borde ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva som på privat verksamhet. Det anser en borgerlig majoritet i Socialutskottet som vill ha en generell tillståndsplikt inom socialtjänsten när det gäller familjehem och äldreboenden.

Undantag tas bort efter fem år
I dag finns ingen tillståndsplikt för att få driva familjehem, jourhem eller äldreboende. Det räcker att man har ett avtal med kommunen.

Men efter flera avslöjanden om grova missförhållanden - där både barn och äldre farit illa - tillsattes två olika utredningar år 2012.

Det första delbetänkandet kom 2014 och i höstas kom slutligen ett konkret lagförslag som innebär att undantaget tas bort i april i år.

Går inte ihop med kommunala skyldigheter
Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men uppmanar samtidigt regeringen att återkomma med ett förslag om generella regler.

Regeringen anser å sin sida att en generell tillståndsplikt skulle vara ett för långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen och att det inte går ihop med kommunernas lagstadgade skyldighet att tillhandahålla välfärdstjänster.

Hälsoundersökningar till unga
Regeringen har också föreslagit att hälsoundersökningar alltid ska erbjudas till unga personer mellan 18-20 år om de vårdas utanför det egna hemmet.

En annan del av regeringens förslag handlar om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Socialutskottet ställer bakom dessa förslag.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt