Skip to content

Kräver hårdare regler mot "målvakter" i fordonsregistret - men regeringen säger nej

Foto: Tomas Oneborg/TT

Civilutskottet i riksdagen vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Regeringen säger dock nej.

 

Fordonsmålvakt kallas en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för den verklige ägaren.

Den senaste lagändringen som gjordes 2014 för att stoppa sådan upplägg är dock inte tillräcklig enligt riksdagens Civilutskott.

Upplägget används ofta för att den verklige ägaren ska slippa att betala skatter och avgifter, eftersom det är "fordonsmålvakten" som är formellt betalningsskyldig.

I juli 2014 genomfördes lagändringar som innebär att Kronofogdemyndigheten har rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av trängselskatt, fordonsskatt och kommunala felparkeringsavgifter.

Civilutskottet vill dock att man gör ytterligare förändringar för att minska möjligheterna till lönsamheten när det gäller att utnyttja fordonsmålvakter. 

Men regeringen säger nej till förslagen och pekar på att mer långtgående åtgärder riktade mot fordonsmålvakter skulle kunna innebära inskränkningar i äganderätten.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Märklig ordning: regeringen svarar i allmänhet inför riksdagen - som stiftar lagarna - och inte tvärtom. Det finns i och för sig inget absolut krav på att riksdagens s k tillkännagivanden inför regeringen måste leda till omedelbara åtgärder från regeringens sida. Regeringar av olika kulörer har tövat med verkställighet av riksdagens tillkännagivanden, t ex om en svag majoritet står bakom "beställningen". Men det gör inget gott intryck och KU har vid upprepade tillfällen klandrat regeringar för att "slarva" med riksdagens tillkännagivanden. Och just i den här frågan - att försvåra ytterligare för s k bilmålvakter - torde utskottet ha starka skäl för sitt krav och regeringen omvänt svaga skäl för sin tövan.