Skip to content

Korruption bakom resistenta bakterier - "läkare ekonomiskt beroende av läkemedelsbolag"

Doktor Björn Rönnerstrands studie visar på ett samband mellan korruption och antibiotikaresistenta bakterier. Foto: GU och Cornelius Poppe/TT

Korruption har stor betydelse för överförskriv-ningen av antibiotika i Europa - och problemet med resistenta bakterier. Hur mycket som skrivs ut i onödan skiljer sig mellan olika länder men det finns också betydande skillnader mellan olika regioner. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

 

- Läkare kan bli både psykologiskt och ekonomiskt beroende av gåvor från läkemedelsfirmor och i sin tur återgälda gåvorna genom att skriva ut läkemedel från dessa firmor. Och mer än vad som egentligen patienten skulle behöva, säger Björn Rönnerstrand, doktor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Götebrogs universitet.

Bakterier som blir resistenta till följd av överkonsumtion av antibiotika är ett av sjukvårdens största globala problem. Om inte trenden vänds i mitten av seklet riskerar tio miljoner människor per år att dö på grund av infektioner som antibiotikan inte längre rår på enligt forskarna.

Korruption inom hälsosektorn
Den studie som nu presenteras vid Göteborgs universitet visar att den höga användningen av antibiotika kan bero på brister i de regler som gäller för förskrivning och försäljning och att vården inte fungerar som den ska på många håll i Europa.

En annan bidragande faktor har dock med korruption att göra.

Forskarna Björn Rönnerstrand och Victor Lapuente har i sin studie jämfört data om korruption - mutor i samhället i stort och olika slags korruption inom hälsosektorn - med graden av antibiotikaförskrivning i hundra av Europas regioner.

Korruption har stor betydelse
Datan hämtades från European Quality of Government Index, som samlas in vid Göteborgs univeristet.

- Resultaten visar att korruption har lika stor, eller större, betydelse som exempelvis graden av demokrati eller hur mycket samhället spenderar på sjukvård, säger Björn Rönnerstrand.

- Andelen personer som uppger sig ha konsumerat antibiotika är tydligt mindre i regioner med låg korruption än de med hög korruption. 

Alarmerande hög användning
Han och Victor Lapuente har valt att jämföra regioner istället för länder eftersom det finns stora skillnader även inom länder. 

- Bilden att antibiotikaanvändningen är låg i norra Europa och alarmerande hög i södra delen behöver därför nyanseras, säger Björn Rönnerstrand.

Läkare rätt att bestämma påverkar
Exakt vad som ligger bakom sambandet mellan korruption och hög antibiotikaanvändning har Rönnerstrand och Lapuente inte studerat specifikt. Men deras och andras forskning pekar mot att den fria marknaden spelar en roll.

- Existensen av en läkemedelsmarknad tillsammans med varje läkares rätt att självständigt bestämma vilka mediciner och i vilken mängd en patient behöver, ökar möjligheterna för missbruk, säger Björn Rönnerstrand.

Han tycker därför att politiker i arbetet för att minska användningen av antibiotika bör ta hänsyn till den roll som korruption har.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

I andra delar av världen spelar korruption ingen roll för uppkomst av antibiotikaresistens eftersom gemene man kan köpa antibiotika över disk av valfria sorter, i valfri mängd och dessutom billigt.

Lite löjligt att utmåla läkare som mutade när man kan få antibiotika över disk av apotekare bara man beskriver lite symptom. Detta har jag varit med om i Spanien, Malta, Grekland och Turkiet. Är snarare det som är problemet.
I norra Europa har vi mycket hårdare reglerade apotek, det är anledningen... inte mutor.

Njaaa, jag har svårt att köpa den slutsatsen. Antibiotika är inte det som driver läkemedelsföretagens inkomster. De är oftast billiga, äldre preparat. Därför att det inte framforskas några nya eftersom antibiotika har dålig lönsamhet vilket är en bidragande orsak till den kris med resistenta bakterier vi har framför oss.
Det är inte värt besväret för läkemedelsföretag att muta läkare för att förskriva sådant. Däremot kan det säkert vara så att patienter som vill ha recept i korrumperade delar av världen kan sticka en slant under näsan på doktorn och få som de vill. Läkare är inte bättre än andra. Men då är det korruption mellan patient och doktor, inget som involverar läkemedelsföretagen.

Vill man hitta läkemedelsföretagens inflytande så leta istället efter läkare som är tidigt ute med att skriva ut dyraste, nyaste preparatet. Till exempel kan man titta på diabetesläkemedel.

Vet inte om vi talar om samma saker...

Det handlar väl inte om att det är dyrt att ta fram nya läkemedel utan att det är lönsamt att hålla människor sjuka.

Detta problem är endast för att idag vill man inte bota ett tillstånd bara hålla det i schack.
Utan för långt resonemang är det principellt "bättre för läkaren enl. Soc.styrelsen att skriva ut mindre än nödvändig dos för att kunna hålla på längre"-problemet än det motsatta. När t.ex. bakterier tar över sårläkning pga att inte immunförsvaret orkar är en 7-dgars ordentlig PC-kur för både mig och samhället bättre men inte då, det ska skrivas ut ett gäng annat skräp och oduglig 3-veckors dos av barn PC.
Om RIKTIGA läkare får styra BOTAS patienten. Idag är det, som på alla andra områden, sk experter på annat som styr och ställer i perfekt symbios mellan MEDIA och läkemedelsbolagen och Socialstyrelsen orkar/kan/får inte hålla emot bl.a. det sjuka inflytandet media har.
Follow the money ! Då ser man att den riktiga korruptionen styrs från Medias behov av annonsintäkter ! Om Socialstyrelsen styrde om all egen utgiven sk info och satsade motsvarande på annonsutgifter skulle de komma till tals på ett annat sätt. (Omöjligt, javisst, men för att peka på hur media-eliten styr.)
Att tala om korruption i resten av världen är tyvärr bara ett bra PK-sätt att få forskningspengar, det är ingen som är intresserad av hur det egentligen ligger till och att skylla på botande läkare är ju både riskfritt (själva har ju medie-eliten tillgång till hur mycket bra PC och botande läkare som helst !) och
PK; läkare usch ja, både utbildade, högavlönade och av läkemedelsbolagen mutade skurkar.
De få skurkar som finns är alla, utan undantag, kopplade till media-eliten bl.a. för att det inte längre är läkemedelsbolagens konsulenter någon lönsamhet i att uppvakta enskilda läkare som vill ha medicin att bota med istället för uppehållande av status.
Således är ovanstående mest "blajs" och överförskrivningen dessvärre en enda stor anka då alla egentligen vet varför.