Skip to content

Korruption bakom resistenta bakterier - "läkare ekonomiskt beroende av läkemedelsbolag"

Doktor Björn Rönnerstrands studie visar på ett samband mellan korruption och antibiotikaresistenta bakterier. Foto: GU och Cornelius Poppe/TT

Korruption har stor betydelse för överförskriv-ningen av antibiotika i Europa - och problemet med resistenta bakterier. Hur mycket som skrivs ut i onödan skiljer sig mellan olika länder men det finns också betydande skillnader mellan olika regioner. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

 

- Läkare kan bli både psykologiskt och ekonomiskt beroende av gåvor från läkemedelsfirmor och i sin tur återgälda gåvorna genom att skriva ut läkemedel från dessa firmor. Och mer än vad som egentligen patienten skulle behöva, säger Björn Rönnerstrand, doktor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Götebrogs universitet.

Bakterier som blir resistenta till följd av överkonsumtion av antibiotika är ett av sjukvårdens största globala problem. Om inte trenden vänds i mitten av seklet riskerar tio miljoner människor per år att dö på grund av infektioner som antibiotikan inte längre rår på enligt forskarna.

Korruption inom hälsosektorn
Den studie som nu presenteras vid Göteborgs universitet visar att den höga användningen av antibiotika kan bero på brister i de regler som gäller för förskrivning och försäljning och att vården inte fungerar som den ska på många håll i Europa.

En annan bidragande faktor har dock med korruption att göra.

Forskarna Björn Rönnerstrand och Victor Lapuente har i sin studie jämfört data om korruption - mutor i samhället i stort och olika slags korruption inom hälsosektorn - med graden av antibiotikaförskrivning i hundra av Europas regioner.

Korruption har stor betydelse
Datan hämtades från European Quality of Government Index, som samlas in vid Göteborgs univeristet.

- Resultaten visar att korruption har lika stor, eller större, betydelse som exempelvis graden av demokrati eller hur mycket samhället spenderar på sjukvård, säger Björn Rönnerstrand.

- Andelen personer som uppger sig ha konsumerat antibiotika är tydligt mindre i regioner med låg korruption än de med hög korruption. 

Alarmerande hög användning
Han och Victor Lapuente har valt att jämföra regioner istället för länder eftersom det finns stora skillnader även inom länder. 

- Bilden att antibiotikaanvändningen är låg i norra Europa och alarmerande hög i södra delen behöver därför nyanseras, säger Björn Rönnerstrand.

Läkare rätt att bestämma påverkar
Exakt vad som ligger bakom sambandet mellan korruption och hög antibiotikaanvändning har Rönnerstrand och Lapuente inte studerat specifikt. Men deras och andras forskning pekar mot att den fria marknaden spelar en roll.

- Existensen av en läkemedelsmarknad tillsammans med varje läkares rätt att självständigt bestämma vilka mediciner och i vilken mängd en patient behöver, ökar möjligheterna för missbruk, säger Björn Rönnerstrand.

Han tycker därför att politiker i arbetet för att minska användningen av antibiotika bör ta hänsyn till den roll som korruption har.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt