Skip to content

Kompass Advokat rekryterar Anna Karin Pettersson

Kompass Advokat rekryterar Anna Karin Pettersson som senior advisor för att stärka byråns erbjudande inom områdena innovation, marknadsrätt och varumärke samt dataskydd. Anna Karin var tidigare juristchef på Awapatents Stockholmskontor.

Anna Karin har lång erfarenhet av att hjälpa teknik- och forskningsintensiva bolag samt verksamheter med värdefulla varumärken att skydda, och som vill utveckla och maximera nyttan av sina immateriella tillgångar. Hon har sedan tidigare bred erfarenhet av arbete med kommersiella avtal, licensiering och samarbetsavtal samt rådgivning inom dataskydd och personuppgiftslagstiftning.

 - Jag är mycket glad att Anna Karin väljer att ansluta sig till Kompass Advokat. Hennes fokusområden immaterialrätt och dataskydd ligger rätt i tiden och är av stort intresse för många av våra kunder just nu. Anna Karins erfarenhet av strategisk rådgivning som ligger nära kundens affär stämmer väl in med hur vi på Kompass vill möta och hjälpa våra kunder. Just nu ser vi en stor efterfrågan på våra tjänster och Anna Karins erfarenheter av att leda och utveckla arbetet i en konsultorganisation är värdefulla när vi nu utökar verksamheten, säger Anna Lööv, grundare av Kompass Advokat.

 - Inte minst den ökande digitaliseringen har gjort att frågor kring bolags immateriella tillgångar ofta blir helt centrala för affären och det ska bli väldigt roligt att få fortsätta arbetet med dessa frågor på Kompass Advokat, där verksamheten präglas av starkt kund- och affärsfokus. Dessutom går många bolag nu in i en intensiv förberedelsefas inför att EU:s nya regelverk på området för dataskydd och personuppgifter blir tillämpligt i maj 2018. Rätt hanterat kan ett väl genomfört arbete med att anpassa ett bolag till de nya reglerna bli en enorm styrka på marknaden och jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att nå dit, säger Anna Karin Pettersson.

Anna Karin börjar hos Kompass i mars 2017.
_______________________________________

Kompass advokat är specialister inom försäkringsrätt, PuL/dataskydd, marknadsföring samt avtals- och bolagsrätt. Förutom att flera av våra kompetenser är ovanliga på den svenska marknaden särskiljer vi oss genom vårt förhållningssätt till våra klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vi jobbar som bäst när alla trivs och därför präglas vår verksamhet av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt.

_______________________________________

För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv.

Anna Lööv
Advokat och partner

Telefon +46 (0) 708 499 498
Kompass Advokat AB
Munkbron 11
SE - 111 28 Stockholm, Sweden
kompassadvokat.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt