Skip to content

Knarklangare slipper överföring till hemland - riskerar få avtjäna hela straffet där

Foto: Felipe Dana/TT

Den lettiske knarklangaren vill inte avtjäna resten av sitt straff i sitt hemland eftersom han då riskerar att inte bli villkorligt frigiven. Tingsrätten avslog hans överklagande men hovrätten konstaterar nu att det finns risk för att han får avtjäna hela det utdömda straffet på tio år i Lettland - vilket han inte ska behöva göra.    

 

Den idag 27-årige mannen dömdes år 2012 av Hovrätten för Västra Sverige till tio års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. Mannen dömdes också till livstids utvisning från Sverige.

Sommaren 2016 beslutade Kriminalvården att översända domen till Lettland för erkännande och fortsatt verkställighet i mannens hemland. Enligt strafftidsbeslutet i handlingarna var den tidigaste dagen för villkorlig frigivning satt till år 2019.

Social återanpassning
Den dömde mannen vände sig till Södertälje tingsrätt och begärde att dokumenten inte skulle få skickas till Lettland.

Orsaken var bland annat att hans sociala återanpassning skulle försvåras och att han i Lettland sannolikt inte skulle få någon villkorlig frigivning som han skulle få i Sverige - någonting som alltså skulle innebära att han i praktiken riskerade att få avtjäna hela det straff på tio års fängelse som hade dömts ut i Sverige.

Mannen pekade också på att förhållandena i lettiska fängelser är värre än i Sverige och att UD i en rapport slagit fast att det handlade om "bristfällig hygienisk standard" där.

Presumtion för hemlandet
Södertälje tingsrätt avslog dock mannens överklagande. Tingsrätten konstaterade att ett överförande av straffverkställigheten i och för sig ska gynna den sociala återanpassningen för de dömde. Tingsrätten skrev dock:

"Om den dömde är medborgare och ska utvisas till den verkställande staten finns en stark presumtion för att den sociala återanpassningen sker bäst i den staten".

Tingsrätten slog dessutom fast att mannen saknade anknytning till Sverige "av särskild betydelse" för hans sociala återanpassning.

Inte olämpligt med överföring
Tingsrätten pekade dessutom på att det av Europadomstolens praxis "framgår att det inte strider mot bestämmelserna i Europakonventionen för mänskliga rättigheter att verkställigheten blir längre på grund av att frigivningsreglerna i den verkställande staten tillämpas".

Det kunde därför inte anses olämpligt att överföra mannen till Lettland.

Mannen överklagade beslutet till Svea hovrätt som nu gör en helt annan bedömning än tingsrätten.

Hovrätten fokuserar på frågan om den faktiska fängelsetiden riskerar att bli längre i Lettland än i Sverige.

Markant längre fängelsetid
Hovrätten hänvisar till Europadomstolen som uttalat att det inte kan uteslutas att en "markant längre faktisk fängelsetid" i den verkställande staten skulle kunna komma i konflikt med Europakonventionen.

Hovrätten skriver:

"Enligt strafftidsbeslutet för X (den dömde) kommer denne att friges villkorligt tidigast den 9 september 2019. Enligt samma beslut utgör den 19 augusti 2023 slutdatum om han skulle verkställa hela det utdömda straffet. Den faktiska fängelsetiden skulle följaktligen kunna bli 3 år 11 månader och 10 dagar längre om verkställigheten överflyttades till Lettland." 

Hovrätten anser att detta skulle innebära "en markant längre faktisk fängelsetid".

Hovrätten river därför upp tingsrättens avgörande.

 

Moa Stenberg

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

41 comments

Om inte HD tar upp det här måste det väl betraktas som prejudikat och ingen utländsk brottsling kommer framöver att kunna överföras till hemlandets kriminalvård mot sin vilja.

Till Lettland menar du? För det är ju vad som i så fall står.
Liksom alla länder där straffet tenderar att bli högre...som i USA, vilket känns aktuellt på något konstigt vis. Inga namn nämda.

Så här är det, pip: Det finns avtal många länder emellan att låta en inhemsk medborgare som är dömd utomlands sitta av det straff han är dömd till, varken mer eller mindre, i hemlandet. Man ska inte dömas igen. Vad det handlar om här är den svenska principen om villkorlig frigivning efter 2/3 av straffet. Alla länder har inte den principen. Capiche?

Precis, så varför skrev du "ingen brottsling" om du menade vissa brottslingar med vissa nationaliteter?

Utvisningar till länder som fungerar som Sverige berörs inte av domen.

Däremot tveksamt vad som gäller för länder med lägre hygieniska förutsättningar.

Vad är så svårt att förstå, pip? Artikeln handlar om en i Sverige dömd brottsling och frågan är var han ska sitta av sitt straff, här eller i hemlandet. Vad USA eller andra länder har för straffskalor har inte ett dugg med saken att göra. Frågan är var det svenska straffet ska avtjänas. Förstår du? Han ska inte dömas på nytt. Det är uppenbart, pip, att du har väldigt svårt att förstå frågeställningarna i detta forum och därmed bidra till diskussionen.

Jag har förstått det. Det är bara din härskarteknik som vill påskina annat. Ingen har talat om nån ny rättegång. Däremot olika bedömningar för frihesberövande av samma straff.

På detta har svensk domstol svarat att han ska avtjäna sitt straff i Sverige så att frihetsberövandet av honom inte blir längre i Lettland än om han avtjänat sitt straff här.

Du tycks tycka att det är oväsentligt om han sitter längre frihetsberövad i Lettland än här. Du förespråkar olika frihetsberövande för olika etniciteter.

Varken jag eller domstolen instämmer i det. Lev med det.

Straffet blir inte kortare i Sverige eftersom 2/3-frigivningen är villkorlig och kan dras in om han missköter sig.

Pip ! Kan du inte tagga ner dej. Alternativet är att inte bemöta dej. Det är roligt att du är intresserad men du lägger beslag på mediet och svävar ut från ämnet. Det krävs synnerliga skäl för att inte medge villkorlig frigivning. Kriminalvården gör allt för att sparka ut sina kunder och därför förekommer det i princip aldrig.

Jo, ska tagga ner.

Jo. Borde ha prejudikatsvärde.

HovR:s beslut känns svajigt och inte särskilt väl underbyggt. Det kan inte uteslutas att ett visst förfarande skulle kunna utgöra en kränkning enligt EKMR... Nja, om domstolarna hade resonerat så även när det gällde (ännu icke) dömda personer så hade åklagare och andra representanter för staten haft det, minst sagt, väldigt tufft.

Jag har sett bättre beslut från Svea...

Man tar sej för pannan ! Skall Sverige beordra andra länder att tillämpa vår frigivningslagstiftning ? Nu räcker det !

Nä människor ska skyddas från att avtjäna högre straff i annat land än här. Du missar sakfrågan totalt. Det handlar om människors lika värde inför lagen. Svårt att förstå om man inte någonsin tänker på det kanske.

Fast de avtjänar ju inte längre straff. Döms man till fem år så är det ju inte underligt att man får sitta just fem år. Att Sverige tillämpar någon form av bisarrt slentrianavdrag kan inte andra länder klandras för. Således så riskera han inte längre straff än det han dömts till...

Återigen, svensk domstol klandrar inga andra länder.

Den står fast vid att vid att vi står lika inför lagen när vi döms i svensk domstol.

Oavsett om vi kommer ifrån Sverige eller Lettland ska vi sitta frihetsberövande lika länge för samma brott.

Ni är direkt tröttsamma. Ni förstår inte att ni ska hylla ett sånt klargörande. Der är ju nåt att vara stolt över.

Ha Ha. Lika inför lagen... Den var bra.

Möjligt att partifärger ger svajiga bedömningar. Ej insatt i det.

Det är väl ingen som är förvånad, i det här landet anstränger sig rättsystemet att värna om slödder och kriminella. Skicka ut kriminella, och låt dem avtjäna sina straff i sitt hemland, även om det är ett i Afrika! Låt det bli en valfråga, så får ni se vad svenska folket tycker.

Allmänt kan sägas att de svenska frigivningsreglerna framstår som alltför generösa.
Det vore rimligt att återfallsförbrytare inte kom i åtnjutande av villkorlig frigivning.

Du har så rätt ! Jag undrar hur det går för Lisa Holms mördare. Han fick ju livstid och har begärt att få komma hem till Litauen !

Vi gör alla våra val.

Vad du också kan undra över är varför han ville ha samma ombud som Assange... och fick det. Långt innan Assanges Internet togs ifrån honom.

Intressant synpunkt, håller med om att det knappast finns stöd för Sveriges generösa frigivningsregler bland allmänheten när det gäller grovt kriminella återfallsförbrytare

Håller med: ännu ett starkt argument för att avskaffa den villkorliga frigivningen. I första hand för alla dömda. I andra hand för återfallsförbrytarna. Ett annat är att på detta sätt runda domstolarna eftersom de mot lagstiftarens vilja nästan uteslutande dömer till det minimistraff som är föreskrivet för ett visst brott utom när det gäller de allra grövsta brotten som mord och mordförsök. Först får den dömde en rejäl rabatt i och med att han döms till minimistraffet. Sedan blir det ytterligare rabatt i och med den villkorliga frigivningen. I synnerhet återfallsförbrytare skall inte ha någon rabatt. De skall sitta av hela straffet och ha övervakning under två år efter frigivningen.

Jag ansluter mig till nätpöbeln i denna fråga. Fängesevistelse kostar enorma summor, det är stötande att argumentera som han gör: Han kunde väl tänkt på innan han begick brott, att risken för verkställighet i hemlandet är överhängande?

Är väl inte så konstigt egentligen, felet ligger väl i straffrabatten, varför ska ALLA få rabatt? Oavsett om dom sköter sig eller inte? När USA skickat hem svenskar har dom ställt krav typ att mr x ska inte släppas förrän det och det datumet det har Sverige köpt. Låt denna kille åka hem, sitta av den tiden som han skulle suttit i Sverige, men sköter han sig inte låt han sitta lite längre, precis som det borde vara men sunt förnuft råder ju inte längre. Sänk straffen dvs till den tid vederbörande ska sitta, det är löjligt att döma ngn till tre år och låta han sitta två....

Stämmer väl inte? Straffrabatten dras väl in om man missköter sig i fängelset? Det är väl ett rätt sunt system, både för intagna och anställda. Om det inte finns några konsekvenser av att bete sig som en idiot när man är intagen skulle förmodligen många göra just det.

Är det någon som vet målnumret på hovrättsdomen?

Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves!
Knarklangaren ÄR dömd till tio års fängelse. Att Sverige väljer att regelmässigt ge rabatt på straffet kan ju rimligen inte innebära att det skulle innebära ett brott mot Europakonventionen om han fick avtjäna hela straffet i sitt hemland, om frigivningsreglerna ser så ut där.
Mannen dömdes också till livstids utvisning från Sverige och den sociala återanpassningen för honom torde därmed knappast vara Sveriges problem, snarare Lettlands.

Hah! Så underbart provocerande!

Rätten daltar med grova brottslingar, som vanligt. Det är klart att ett vidrigt kräk (10 år för "bland annat" narkotikabrott betyder att det inte är några småsaker han gjort sig skyldig till. Den mannen har gjort många människor väldigt illa) inte ska få ha åsikter om var och hur han avtjänar sitt straff.
Och lika självklart är att han ska åter till hemlandet, inte sitta i lyxfängelse i sverige. Allt annat är att uppmuntra brottslingar att komma till sverige, där risken att åka fast är liten, straffen är låga och fängelsetiden bekväm.

Och dessutom motiveras rättens absurda och destruktiva daltande med idiotier från den fjärran europadomstolen. Sverige har således inte längre rätt att bestämma själva hur vi hanterar brott och straff, vi måste ödmjukt fråga bryssel om lov. Så pass ödmjukt att det räcker med risken att överheten i europa inte ska hålla med för att svenskt rättsväsen ska böja knä. Härligt!

Man bör väl också fundera över varför mannen ska ha villkorlig frigivning. Inom juridiken är det ju alltför vanligt att man inte tänker efter utan bara agerar efter vad som står på pappret. Som jag förstått det motiveras villkorlig frigivning med att ge utrymme för rehabilitering. Att man ska kunna hålla lite koll, ställa lite krav utanför fängelsets väggar. Men när det nu rör sig om en man som så snart han blir fri kommer att lämna sverige, då faller ju den tanken. Villkorligheten blir värdelös, istället blir det enbart en ren straff-rabatt utan andra fördelar än att kräket slipper avtjäna sitt straff. Intrycket blir att rätten inte vill ge honom något straff alls, att de helst skulle vilja ge honom en stor medalj, ett hjärtligt handslag och en prinsesstårta som belöning för sitt "bland annat" grova narkotikabrott.

Som sagt, härligt provocerande. Mer sådant, rätten!

Eller så var han fattig, desperat och lurades att göra nåt men måste straffas ändå...

Verkligheten är sällan så svart eller vit som ni verkar inbillar er.

Jag tillhör dem som normalt värnar rättssäkerhet och mänskliga rättigheter med styrka men det här faller långt utanför dessa ramar.

Lettland är med i EU och följer rättsstatliga principer. Detta är inte juridik utan jurister som tror att de "tolkar" och "tillämpar" juridik med precision.

Utgångspunkten är uppenbarligen att alla människor - även en knarklangare - ska komma undan så lindrigt som möjligt i alla sammanhang i livet. Landa mjukt. Varför dömde man honom då till lagens strängaste straff för narkotikabrott från början? Med hovrättens resonemang borde vi i stället helt avskaffa fängelsestraff som påföljd. "Det är en politisk fråga och inte juridisk", hör jag någon säga... Förvisso, men utrymmet för juridisk tolkning och tillämpning är betydligt rymligare än vad i synnerhet domare många andra gånger vill ge sken av. Allt annat är nys.

Så är det. HovR:s resonemang är inte ojuridiskt utan antijuridiskt.

Frigivning i förtid är ett grundläggande fel på det svenska rättssystemet. Brottslingar ska sitta av hela sitt straff. Detta svenska vurmande för brottslingar måste få ett slut. Punkt.

Jag har de två senaste drabbats av tankar som jag skäms för. Alltid då media tar upp brott så TÄNKER JAG INVANDRARBAKGRUND!!!!!!!!
För mej som alltid har haft socialt patos för både drabbade och misstänkta är detta förskräckliga tankar. Jag har varit polis i 47 år och har nu varit pensionär i 7. Någonting har hänt med Sverige och hela världen som hotar att skapa kaos. Jag har under 12 år kämpat för att återfallsförbrytarna till varje pris måste tas ur ekorrhjulet. Nu ser vi hur rättssamhället helt har tappat kontrollen. Droppen har varit gängkrigen och Janne Josefssons senaste Uppdrag Granskning om vad som hänt på 17 år med de fem pojkarna från Fittja. Det gör ont ! Vart är vi på väg ?

För mig blev Uppdrag granskning denna gång en uppvakning, en av 5 levde "Svenssonliv" de övriga antingen helkriminella eller närmast i gråzonen! Bilden visade 5 levnadsglada nyfikna småkillar, deras enda fel, födda o bosatta på fel plats Fittja?

Och vem har ansvarat för det? Var de placeras? Invandrare och flyktingar?

Villkorlig frigivning är i grunden ett sätt att kontrollera om den dömts klarar av ett liv i frihet utan att återfalla i brott vilket är en sund tanke.
Men för den som inte klarar av att sköta sig sig under fängelsetiden,permissioner-drogtester etc , är det meningslöst med villkorlig frigivning,samma gäller de som vägrar delta i kriminalvårdens påverkansprogram,de visar inte en vilja till förändring och ska verkställa hela de tilldömda tiden.
MAO ska den villkorliga frigivningen vara förknippas med vissa krav,möjligen fler än de jag beskriver.

Begrundade det märkliga i hela den här diskussionen. Vi har en brottsbalk och i enlighet med den utmäts straff för begångna brott. Straffet kallas i Sverige för kriminalvård och den "vården" bedrivs på anstalter, som inte benämns fängelser. De dömda kallas "intagna", inte fångar.
Det är precis som om samhället (läs politikerna) inte tycker att det är nyttigt med fängelsestraff för begångna brott (trots den vårdbetonade nomenklaturen) och det är därför man vill släppa ut de dömda så snabbt som möjligt. O ve och fasa om en grov brottsling skulle tvingas avtjäna hela det straff som har utmätts av domstol. Det kanske är dags att återinföra de för ca tio år sedan så populära värstingkryssningarna i Söderhavet.

Att det kallas "vård" kom sig väl även av att de som kallades fångvaktare eller liknande blev kriminalvårdare och därmed likställda lönemässigt med dåtidens vårdare inom mentalvården på de stora sjukhus som fanns då. De tjänade inget vidare. Kriminalvården skulle även humaniseras och internering på obestämd tid avskaffas för att nämna något. Så kom narkotikan och ställde till det. (Min analys). Hur mkt "vård" som erbjuds i dagens fängelser vet jag ej.

" Hur mkt "vård" som erbjuds i dagens fängelser vet jag ej."
För den som verkligen vill bli hjälpt finns det stora chanser till det under en verkställighet och även under den villkorliga frigivningen.

Javisst, stämmer gott, inte minst livstidsdömda brukar passa på att förkovra sig rejält. De har ju all tid i världen. Ser också bättre ut när de sedan skall ansöka om tidsbestämning av straffet. Det gjorde också Clark Olofsson som utbildade sig till journalist. Fast det vete fan om han haft så stor nytta av sin utbildning.

Naiva Sverige,hela landet håller på och brakar ihop alltmedan tokstollarna vurmar för kriminella som förstör allt föregående generationer byggt upp.
Hårdare lagar för skötsamma svenskar alltmedan dom kriminella har lekstuga med olagligt importerade vapen.
Hårt straffarbete för grovt kriminella och totalstopp för invandrare som gjort/gör sig skyldiga till brott !