Skip to content

Klart idag med juristutbildning vid sjunde universitetet - startar redan till hösten

Marie Karlsson-Tuula är professor i civilrätt och en av dem som ansvarar för den nya juristutbildningen vid Karlstads universitet.

Sverige får ännu en juristutbildning. Detta står klart sedan Universitetskanslersämbetet har beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet kommer att starta redan till hösten.

 

- Studenterna kommer att kunna profilera sin utbildning och välja mellan inriktningarna affärsjuridik, humanjuridik, praktisk process och skatterätt, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och en av de ansvariga för utbildningen. 

- Det gör att programmet möter behov i samhället samtidigt som det svarar mot studenternas intressen. Det som också blir kännetecknande för utbildningen här i Karlstad är en praktikperiod på fem veckor. Möjligheten till praktik ger studenterna en insikt i det praktiska arbetet med juridik och ett bra kontaktnät.

Det sjunde juristprogrammet
I slutet av förra året meddelade UKÄ att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare.

Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet blir därmed det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige.

Utbildningen kommer att innehålla dels den grundläggande utbildning och träning i rättsvetenskaplig metod som kännetecknar en juridisk yrkesexamen, dels en arbetsmarknadsinriktad profilering.

Ämnet juridik vid Karlstads universitet har utvecklats sedan 1968 då de första kurserna i handelsrätt gavs vid dåvarande högskolefilialen.

Rättsvetenskap och forskarutbildning
Från 1996 och framåt har det varit möjligt att studera rättsvetenskap upp till kandidatnivå och år 2006 erhöll ämnet rätt att utfärda filosofie magisterexamen.

År 2009 bildades Handelshögskolan vid Karlstads universitet med rättsvetenskap som en del och redan året därpå startade det rättsvetenskapliga programmet.

Forskarutbildning i juridik inrättades vid Karlstads universitet 2015.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Tack och lov att någon äntligen tar tag i behovet av praktiska inslag redan på utbildningen!

Yeeees!!!!! En juristutbildning i varje buske!!!!!

Arbetsmarknadsinriktad profilering, myndigheterna kommer jubla när den första kullen från Karlstad kommer till dem!

Arbetsmarknadsinriktad profilering, myndigheterna kommer jubla när den första kullen från Karlstad kommer till dem!

Det ska inte finnas en juristutbildning i varje lada i landet. Det sänker kvaliteten, översvämmar arbetsmarknaden och devalverar utbildningens värde.

1) Det finns nu sju juristutbildningar i Sverige. Det är knappast 'för många'. Jämför med övriga utbildningar som erbjuds, speciellt de inom samhällsvetenskap, t.ex. ekonomi eller statskunskap. 2) Jag ser det här som mycket positivt, för jag hoppas att det innebär att några de andra lärosätena nu måste se att tiderna förändras och ändra upplägg och form på utbildningen. Det har funnits en lång tradition av att inte peta i och skruva om i utbildningen, och den har resulterat i mycket 'boksmarta' studenter, men det behövs mycket mer praktiska och verklighetsanpassade inslag. 3) Slutligen och viktigast; UKÄ har bedömt att utbildningen uppfyller samma kvalitetskrav som gäller för de andra lärosätena. Varför ska de då inte få erbjuda utbildningen?

Det är bra med konkurrens. Sannolikt så kommer de olika institutionerna ha olika status, som ekonomutbildningar, där det finns Handels och sedan resten. Det är bara att vässa armbågarna. Kör hårt.

Vid ansökan om ting är betygen från alla lärosäten lika mycket värda. Även om de äldre lärsosätena kommer att klinga något högre vid anställningar går det svårligen att komma ifrån att detta är en urvattning av juristexamen. Det är knappast brist på konkurens som är problemet för jurister. Mycket märkligt beslut.

Det som är avgörande är om det finns efterfrågan på fler utbildningsplatser, gör det det så är det helt rätt att tillgodose behovet. Att det finns jurister som känner sig obekväma med konkurrens väger då lätt. Envar hågad student måste själv värdera utsikterna av vart studieval, vara kreativ och konkurrera, det mår studenter och samhället bra av.