Skip to content

Klart idag med juristutbildning vid sjunde universitetet - startar redan till hösten

Marie Karlsson-Tuula är professor i civilrätt och en av dem som ansvarar för den nya juristutbildningen vid Karlstads universitet.

Sverige får ännu en juristutbildning. Detta står klart sedan Universitetskanslersämbetet har beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet kommer att starta redan till hösten.

 

- Studenterna kommer att kunna profilera sin utbildning och välja mellan inriktningarna affärsjuridik, humanjuridik, praktisk process och skatterätt, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och en av de ansvariga för utbildningen. 

- Det gör att programmet möter behov i samhället samtidigt som det svarar mot studenternas intressen. Det som också blir kännetecknande för utbildningen här i Karlstad är en praktikperiod på fem veckor. Möjligheten till praktik ger studenterna en insikt i det praktiska arbetet med juridik och ett bra kontaktnät.

Det sjunde juristprogrammet
I slutet av förra året meddelade UKÄ att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare.

Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet blir därmed det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige.

Utbildningen kommer att innehålla dels den grundläggande utbildning och träning i rättsvetenskaplig metod som kännetecknar en juridisk yrkesexamen, dels en arbetsmarknadsinriktad profilering.

Ämnet juridik vid Karlstads universitet har utvecklats sedan 1968 då de första kurserna i handelsrätt gavs vid dåvarande högskolefilialen.

Rättsvetenskap och forskarutbildning
Från 1996 och framåt har det varit möjligt att studera rättsvetenskap upp till kandidatnivå och år 2006 erhöll ämnet rätt att utfärda filosofie magisterexamen.

År 2009 bildades Handelshögskolan vid Karlstads universitet med rättsvetenskap som en del och redan året därpå startade det rättsvetenskapliga programmet.

Forskarutbildning i juridik inrättades vid Karlstads universitet 2015.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt