Skip to content

Justitierådet ska sätta stopp för utländska barnäktenskap - och skärpa straffen för hedersbrott

Justitierådet Marie Heidenborg och justitieminister Morgan Johansson. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Utländska barnäktenskap ökar i Sverige och blir en allt större utmaning för svenska myndigheter. Nu ska justitierådet i Högsta domstolen Mari Heiden-borg gå till botten med hur problemet ska lösas.

 

Trots de lagändringar som genomfördes 2014 talar det mesta för att förekomsten av barnäktenskap och tvångsäktenskap har ökat i Sverige. Regeringen vill därför se över det svenska skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. 

- Barn som har ingått äktenskap utomlands måste känna att samhället står på deras sida. Personer som begår brott med hedersmotiv ska dömas och brotten ska bedömas strängt, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Giltiga i landet där de ingicks
Det är inte tillåtet för omyndiga att gifta sig i Sverige men när det gäller utländska äktenskap med en omyndig make eller maka är frågan mer komplicerad. Enligt den svenska lagstiftningen är utgångspunkten att alla utländska äktenskap erkänns om de är giltiga i landet där de ingicks.

Detta gäller även för omyndiga personer som inte är svenska medborgare eller bor här. Endast giftermål med underårig som inte uppnått 15 års ålder underkänns i Sverige på grund av ”ordre public” - som betyder att det uppenbart strider mot grunderna i den svenska rättsordningen.

Men myndigheterna i Sverige har också ställts inför svåra frågor om sexuella övergrepp när till exempel den gravida hustrun har varit yngre än 15 år.

Begränsningar och strängare straff
I Mari Heidenborgs utredningsuppdrag ingår att analysera och ta ställning till hur möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap kan begränsas ytterligare.

Mari Heidenborg ska också se över en ändring av straffen för äktenskapstvång och tvångsäktenskapsresor samt om man kan skärpa straffen för hedersbrott.

Den del av uppdraget som gäller erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt