Skip to content

Juriststudent prisas för uppsats - skadestånd för sexövergrepp utan brottmålsdom

Pristagarna i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus 2017. Från vänster Emma Linder, Lisa Vallin, William Svärd och Mikaela Magnusson. I mitten Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster. Foto: Brottsoffermyndigheten

Civilrättsliga skadestånd efter sexuella övergrepp är ett av de ämnesområden som Brottsoffermyndigheten uppmärksammade när de delade ut pris i sin årliga uppsatstävling för studenter. Juriststudenten William Svärd fick 10 000 kronor för sin uppsats.

 

Våldsutsatta papperslösa kvinnors rätt till skydd, alternativa möjligheter till skadestånd för sexualbrottsoffer och förskolebarns sätt att berätta om sexuella övergrepp. Det handlar de tre uppsatser om som fick ta emot pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling om brottsoffer.

- Intresset för tävlingen har varit större än någonsin och vi har i den här omgången fått in 64 uppsatser, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

- Rådet för Brottsofferfonden har utsett tre bidrag som ger viktig och fördjupad kunskap om brottsoffers behov och rättigheter. 

Hjälp beror på vilja och intresse
Första pris på 15 000 kronor går till Emma Linder och Lisa Vallin, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Andra pris på 10 000 kronor tilldelas William Svärd, juridiska institutionen vid Stockholms universitet och tredje pris på 5 000 kronor går till Mikaela Magnusson, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Förstapristagarna Emma Linder och Lisa Vallin har undersökt hur socialsekreterare uppfattar och tillämpar lagstiftning som rör papperslösa våldsutsatta kvinnor.

Resultaten tyder på att de papperslösa kvinnornas öde många gånger avgörs av den enskilda socialsekreterarens attityd, vilja och intresse att bistå kvinnorna.

Skadestånd utan brott
William Svärd visar i sin uppsats att offer för sexuella övergrepp kan ha större möjligheter till skadestånd än vad som utnyttjas i praktiken.

Han har studerat förutsättningarna för civilrättsliga skadeståndskrav när skadevållaren inte döms för brott.

Men även om beviskraven är lägre konstaterar Svärd att det innebär svårigheter för brottsoffret att själv utreda händelsen och att det finns en risk att brottsoffret själv får betala rättegångskostnaderna.

Lång tid innan barn berättar
Mikaela Magnusson har i sin uppsats undersökt hur barn i förskoleåldern berättat om sexuella övergrepp. Hon konstaterar att fler än hälften av barnen berättat om sin utsatthet innan det första polisförhöret, men att det ofta gått lång tid från det första övergreppet till dess att barnen berättat.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt