Skip to content

Inget mer ensamarbete för Säpos livvakter - "oförsonligt samhällsklimat i vårt land"

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Ensamarbete för Säpos livvakter stoppas. Beslutet har fattats av Arbetsmiljöverket och innebär enligt Säkerhetspolisens ledning att ett 40-tal livvakter måste nyanställas - men att det skulle ta två år innan de skulle kunna vara ute i tjänst på grund av utbildning. 

 

- Det känns bra. Beslutet går vår väg. Grunden är att inte livvakter ska utsättas för onödiga risker och indirekt skyddspersonerna , säger Kjell Brådman, huvudskyddsombud på Säpo, till DN.

Livvakternas skyddsombud har i en utdragen process hos Arbetsmiljöverket försökt få till ett förbud mot ensamarbete som verket avvisat en gång tidigare men tvingats ompröva efter att förvaltningsrätten upphävt avvisningsbeslutet.

Långdragen process
Inget mer ensamarbete och fler livvakter är en rimlig åtgärd. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som i går förbjöd Säkerhetspolisen att fortsätta låta sina så kallade "personskyddskoordinatorer" arbeta ensamma.

Ensamarbetet stoppas efter en långdragen process mellan skyddsombudet och Arbetsmiljöverket. Beslutet strider varken mot polislagen eller mot arbetsmiljölagen konstaterar verket som också avfärdar Säpo:s "hot" om att man måste nyanställda 40 nya livvakter för att klara kraven.

Den åtgärden "är rimlig eftersom den kommer att säkerställa en väsentligt tryggare arbetsmiljö för personskyddskoordinatorerna i deras roll som livvakter, men också för skyddspersonerna", konstaterar Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Förvaltningsrätten återförvisade ärendet
Processen började 2015 när huvudskyddsombudet hos Säpo krävde att ensamarbetet skulle stoppas för att inte livvakter ska utsättas för onödiga risker och därmed indirekt risker även för skyddspersonerna.

Arbetsmiljöverlet har tidigare avslagit framställningen men tvingades nu ompröva sitt beslut efter att förvaltningsrätten återvisat målet.

Ensamarbete stoppas nu med omedelbar verkan och Säpo får ett år på sig innan de kan tvingas att betala ett vite på två miljoner kronor.

"Samhällsklimatet hårdare"
Arbetsmiljöverket pekar på att omvärlden har blivit alltmer osäker och att det inträffat ett flertal terroristattacker som skadat och dödat människor. Man påminner också om att Sverige har i modern tid har drabbats av två ministermord.

"I vårt land har samhällsklimatet blivit hårdare och alltmer oförsonligt", skriver verket som anser att detta har "påverkat arbetsmiljön för de som arbetar med säkerhets- och skyddsarbete av olika slag".

Det frågan gäller är när en så kallad personskyddskoordinator övergår från den rollen till livvaktsrollen.

Personskyddskoordinatorer arbetar inte med att avvärja och hantera hot eller attacker mot skyddspersoner. Däremot ska personskyddskoordinatorn vid hot eller våld hantera situationen och kliver då i rollen som livvakt. Detta blir nu förbjudet att göra ensam.

Tillräcklig kompetens
Säpo har hävdat att om bedömningen görs att ett visst uppdrag innebär en påtaglig risk för våld eller hot om våld väljer man alltid att dimensionera personskyddet med minst två livvakter".

Men verket invänder att om arbetsgången stämmer så är alltid orsaken till övergången våld eller hot om våld vilket innebär en riskabel arbetssituation för personskyddskoordinatorn

Säpo berättar att man väljer berorende på riskerna och skyddsbehov mellan att ha två eller flera livvakter, en ensam livvakt eller en personskyddskoordinator på plats. 

I de fall ett personskyddsuppdrag utförs som ensamarbete har arbetstagaren tillräcklig utbildning, kompetens och fysiska och psykiska förutsättningar för detta, skriver Säpo.

Möjlighet att på olika sätt kalla på hjälp genom till exempel personlig radio med larmfunktion eller mobiltelefon.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt