Skip to content

Inget krav på bygglov för balkonger, fasader och burspråk - nytt lagförslag

Foto: Hasse Holmberg/TT

Kommunerna ska syssla med annat än att bevilja bygglov för balkonger. Det anser regeringen vars bostadspolitiska program tar sig allt mer konkreta juridiska former. Nu ska Lagrådet granska några av förändringarna i av plan- och bygglagen.

 

Regeringen kallar det för att "effektivisera" plan- och bygglagen när man föreslår en rad förändringar för att genomföra sin bostadspolitik.

Nu ska Lagrådet granska förslagen som i flera fall handlar om att ta bort olika krav som regeringen anser binder upp resurser i onödan eller försenar byggprocessen.

- Vi ser att planprocessen för bygglov behöver göras enklare och snabbare. Kommuners resurser ska användas till det som är viktigt och prioriterat, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Minska onödiga planeringsprocesser
Man vill bland annat införa en tidsfrist om två månader när det gäller länsstyrelsens möjlighet att upphäva kommunbeslut om en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. 

Kommunerna ska också kunna begära att länsstyrelsen i ett tidigt skede lämnar besked om statens intressen för att minska risken för onödiga planeringsprocesser.

Bygglovsfria balkonger
Kommunerna ska också slippa hantera bygglovsärenden om till exempel fasadfärg, fasadbeklädnad eller balkonger och burspråk, som därför helt enkelt görs bygglovsfria.

Fler detaljplaner ska kunna an­tas av kommun­styrelsen eller byggnads­nämnden för att att korta ned handläggningstiderna och därmed minska kostnaderna för kommuner och exploatörer.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt