Skip to content

Ingen rättighet för alla politiska partier att få besöka skolor - JK tveksam till lagreglering

Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Det är ingen rättighet för politiska partier att få hälsa på i skolor. Det konstaterar JK i sitt remiss-svar om nya bestämmelser i skollagen. JK tycker också att skolans personal bör kunna agera mot kränkningar som politiker gör sig skyldiga till vid skolbesök.

 

”Det måste ifrågasättas om andra partier över huvud taget har någon rätt att delta i verksamheten”. Det skriver justitiekansler Anna Skarhed i sitt remissyttrande över betänkandet ”Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget”.

Det JK syftar på är när en skola har bjudit in ett politiskt parti och andra kräver att också få vara med.

Inget krav enligt objektivitetsprincipen
JK anser att så länge skolan har gjort det grundläggande urvalet av partier på objektiv grund är det ”svårt att se varför objektivitetsprincipen skulle kräva detta”. 

Att andra partier får delta kan möjligen vara önskvärt av andra skäl enligt JK - till exempel för att eleverna ska få en så bred bild som möjligt av olika åsikter. Men det kan knappast vara något som följer av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, enligt JK.

Detaljreglering kanske inte behövs
Oklarheten i rättsläget ska enligt JK inte överdrivas och skolan är inte en allmän plats. JK ifrågasätter behovet av lagreglering på den detaljerade nivå som nu föreslås.

JK konstaterar att den föreslagna bestämmelsen skulle innebära en skyldighet för skolan att sprida information även från mycket små och perifera partier. Det är enligt JK tveksam om en sådan ordning verkligen är den bästa. 

JK föreslår istället att man överlämnar till skolan själv att avgöra om ytterligare partier ska få medverka eller inte.

Inte självklart att inte få avbryta
Enligt utredningsförslaget ska en politiker få avbrytas om yttrandena är brottsliga eller, i vissa undantagsfall, när ett ingripande är påkallat av rena ordningsskäl. Personen får däremot inte avbrytas bara med hänvisning till reglerna om diskriminering, kränkande behandling och skolans värdegrund.

När politiska partier väl är på plats i skolan är det enligt JK ”inte självklart att personalen inte ska få avbryta en pågående kränkning”.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt