Skip to content

I år ska 26 500 nyanlända få bostad - men 80 procent av kommunerna har bostadsbrist

Foto: Johan Nilsson/TT

I år ska 29 000 platser på asylboenden avvecklas. Samtidigt ska 26 500 nyanlända slussas ut i kom-munerna och få en bostad. Enligt länsstyrelserna uppger dock 80 procent av kommunerna att bostadsbristen är ett stort hinder mot att ta emot dem.

 

Siffrorna är hämtade från Migrationsverkets senaste prognos som bland annat visar att 29 000 platser på asylboenden planerar att avvecklas runt om i landet i år.

Samtidigt kulminerar behovet av bostäder ute i kommunerna. I år kommer behovet att vara "som allra störst" enligt verket. Detta är en följd av att så många människor sökte asyl under hösten 2015. 

Bostadsbrist i åtta av tio kommuner
Enligt prognosen kommer omkring 26 500 personer att behöva anvisas till en kommun enligt bosättningslagen.

Hur många som får anvisas beror på de så kallade länstal som regeringen väljer att slå fast och enligt lagen har kommunerna sedan en skyldighet att ta emot nyanlända inom två månader efter anvisning 

Migrationsverket skriver dock i sin prognos:

"Enligt länsstyrelserna är bostadsbristen ett mycket eller ganska stort hinder av anvisade nyanlända i över 80 procent av kommunerna. I flera län bedöms kommunernas kapacitet vara otillräcklig i förhållande till fastställda läns- och kommuntal och många kommuner upplever svårigheter att ta emot anvisade inom två månader."

Stängda vägar genom Europa
Men 2017 innebär också stora utmaningar för Migrationsverket - även om allt färre människor söker asyl i Sverige. Nu ligger nivån lägre än den har gjort på fem år.

Trots detta behöver verket fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.

Att antalet flyktingar minskat beror enligt verket på att framkomligheten genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder. 

Max 45 000 asylsökande i år
Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 25 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige i år.

Prognosen för år 2018 är 25 000–65 000 asylsökande.

Hösten 2015 sökte fler än 160 000 personer asyl i Sverige.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt