Skip to content

Hovrätten: Inte våldtäkt när våldet består av "den sexuella handlingen i sig"

Foto: DJ

Mannen förde hårdhänt upp sina fingrar i kvinnans underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen. Eftersom våldet har utgjorts av "den sexuella handlingen i sig" så kan brottet inte rubriceras som våldtäkt. Det anser hovrätten som därmed river upp tingsrättens dom om upprepade övergrepp.

 

Den 28-årige mannen åtalades vid Gotlands tingsrätt för att bland annat ha misshandlat sin flickvän och med våld och dödshot ha tvingat till henne till samlag. 

Bevisningen bestod bland annat av vittnen som hade sett kvinnans skador och blåmärken och hört henne berätta hur mannen hanterade henne.

Tvingade in fingrarna i underlivet
Enligt åtalet har mannen därutöver vid flera tillfällen utfört så kallade "otrohetskontroller" på kvinnan enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har vid upprepade tillfällen med våld tvingat MÄ (kvinnan) att tåla sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Våldet har bestått i att X med ett hårt grepp tvingat in sina fingrar i MÄ :s underliv och slida." 

Kvinnan berättade i förhör om att mannen är svartsjuk och regelbundet anklagade och henne för att ha haft sex med andra män. Han utsatte henne då för "gynekologiska" undersökningar för att kontrollera om hon hade haft samlag med andra. Mannen nekade till att ha gjort detta.

Kvinnans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Hon kunde inte säga nej till X - hon räknade med att då få stryk. Det var omväxlande han som knäppte upp hennes byxor eller hon själv som gjorde det på order av X.

Tre och ett halvt års fängelse
Tingsrätten ansåg att kvinnan hade berättat om händelserna på ett "detaljrikt och inlevelsefullt" sätt och rubricerade "otrohetskontrollerna" som våldtäkt.

Tingsrätten dömde mannen för misshandel, olaga hot och våldtäkt till tre och ett halvt års fängelse och 235 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Domen överklagades till Svea hovrätt som till stora delar fastställer tingsrättens dom om misshandel och olaga hot. Hovrätten anser dessutom, i likhet med tingsrätten, att mannen ska dömas för våldtäkt enligt den åtalspunkt där han genom hot och våld tvingat sig till samlag.

Kränkningen jämförlig med samlag
Hovrätten anser däremot att "otrohetskontrollerna" inte kan betecknas som våldtäkt. Dessa brott ska i stället rubriceras som sexuellt ofredande, enligt hovrätten.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att X vid tre tillfällen utfört sexuella handlingar gentemot MÄ som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag (s.k. otrohetskontroller) i enlighet med gärningsbeskrivningen."

Hovrätten pekar därefter på vad som krävs för att kunna dömas för våldtäkt enligt brottsbalken - bland annat "att gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning" tvingar en person till exempelvis samlag.

Den sexuella handlingen i sig
Hovrätten hänvisar därefter till att våldet i det nu aktuella fallet, enligt åklagarens gärningsbeskrivning, ha bestått i att mannen med våld har tryckt in sina fingrar i kvinnans underliv.

Hovrätten skriver:

"Enligt hovrättens mening anger gärningsbeskrivningen inte ens ett agerande där X genom våld förmått MÄ till en sexuell handling, utan det som enligt gärningsbeskrivningen ska utgöra våldet är den sexuella handlingen i sig. Dessa handlingar kan därmed inte rubriceras som våldtäkt."

Hovrätten ändrar därför domen och dömer mannen för våldtäkt, fyra fall av misshandel, fyra fall av olaga hot samt tre fall av sexuellt ofredande till fängelse i två och ett halvt år.

Hovrätten sänker också skadeståndet till 176 000 kronor.

 

 

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

Otrohetskontroller?
Hur trodde sig mannen kunna fastställa om/att kvinnan haft samlag i närtid?
Hade kvinnan varit otrogen skulle hon gissningsvis genomfört handlingarna frivillig och hon skulle kroppsligt varit beredd på det och inga särskilda skador eller kroppsliga tecken skulle efterlämnas.

Lägger man lite av en kvinnan sekret under mikroskop så han man se om någon lagt sin havre där. För att göra det hade hon dock endast behövt topsas. Han ägnade sig därför åt en omotiverat långtgående tillsyn, varav domen för ofredande.

Om kondom används vid samlaget så faller din teori.

Nej, eftersom det beror på var och ens definition av otrohet. Först när det funnits betydande risk för att obehörig manlig könssaft (säd) utan min vetskap har eller skulle kunna ha blandats i en kvinna som jag har ett förutsatt monogamt förhållande med har en kvinna varit otrogen.

Ännu en dom som sänker straffet för våld mot person. Straffvärdena måste justeras. Det är obegripligt att två och ett halvt års fängelse ska motsvara allvaret i de kränkningar kvinnan utsatts för.

Straffvärdet är alltid relativt något annat.
Staten berövar honom drygt 3 % av hans livstid.

Håller med: rena sabotaget mot lagstiftaren från domstolarnas sida att alltid döma till minimistraff i alla fall utom när det gäller de grövsta våldsbrotten som mord. Dit hör tydligen inte våldtäkt. Ett svek mot brottsoffren. Kraftig rabatt på våldtäkten och inget straff för de sexuella ofredandena och misshandeln, blir kontentan av domen. Verkar ju dessutom handla om kvinnofridskränkning men det har man helt missat. Sedan blir det ytterligare rabatt när våldtäktsmannen släpps ut efter bara ett år och åtta månader. När det i själva verket handlar om att hålla grova återfallsförbrytare som honom bakom lås och bom så länge som lagen medger så att han inte kan begå nya brott under den tiden. Även om man hade prutat bort straffen helt för den övriga brottsligheten så hade det varit mer relevant att döma honom till fyra års fängelse för maxstraffet är 6 års fängelse enbart för våldtäkt. Han verkar ju gilla hårda tag så man får hoppas att fängelsevistelsen inte blir så angenäm. Kan ju bli så att han försöker misshandla medinternerna och istället själv åker på en massa välförtjänt däng.

Förhoppningsvis förstår alla jurister vad det här handlar om. För att fälla den tilltalade förutsätts att tillhörande rekvisit i den presumtiva paragrafen är uppfyllda. Hur frestande det än känns, så är det rättssstridigt att gå utanför aktuell lag och istället företa egna konstruerade resonemang. Vi kan inte fälla någon för våldtäkt utan lagstöd. Det vore rättsosäkert. Vi bör därmed konstatera att vi har en författning som upprepat visar sig vara otillräcklig och som därför ständigt behöver förbättras. Det uppstår också nya former av brott. Ur moraliskt aspekt kan vi sedan anse att vederbörande borde ha fällts. Likväl kan inte i dagsläget en fällande dom utfärdas under rubriceringen våldtäkt. Insikten om varför det nödvändigtvis måste fungera så är måhända också det som skiljer professionen från lekmannen.

Jag förstår ditt svar. Grundbultarna och juridikens strukturer är förstås som du säger, som är insatt. Givetvis kan inte en sexuell handling i sig vara våldtäkt. Varför behöver det sägas. Mitt fokus var att "kort" peka på en del kända saker som är plumpar i det svenska rättsskipningen. Det aktuella fallet ovan såg jag som trixigt och gjorde inte så mycket associationer till just det. Som du omnämner, så kan ofta glapp mot den allmänna rättskänslan och juristvärlden uppstå.

Trots allt finns olika tolkningar av lagrum och likaså vad man läser in för betydelse i olika ord. Alltså semantiken. Definitioner likaså. Vad är "skäligt" t.ex.? Vad är rimligt? Vad är vårdslöshet?
Just det. Det man lägger i det. Som ofta finns det bedömningsutrymme som kan användas. Det ger ett slags spelrum. Ibland när det är knepigt tittar man i förarbeten eller andra liknande fall. Utöver, så finns ofta praxis att tillgå. Tyvärr vet jag att praxis behöver man inte följa. Man kan döma precis tvärtom också, om man vill.

Professorer som skriver böcker om rättsutvecklingen ägnar domare inte så stor tid till, de har nog fullt upp ändå. Många fel uppstår av de litar för mycket på sakkunnigvittnen och inte har bättre referensramar själva. Domare har föreslagits gå utbildning om barn för att bättre förstå frågorna som dyker upp. Det vill de inte göra. Skälet är att de tror att de tappar i objektivitet då !?

Dömer man inom områden från verkligheten som man saknar erfarenhet och kunskap om blir det ett gungfly. Hög rättsosäkerhet. Som du nog sett har ett 100-tal fall där "shaken baby syndrome" påståtts senare visat sig sakna stöd i forskningen, men ändå dömdes dessa män eller personer till fängelse. Blir många skadestånd för staten och förstörda liv. Vi har Tomas Quick som erkände 32 mord och dömdes för 8 stycken. Alla som följt detaljerna häpnar. Jurister eller inte.

Vi har c.a. ett dussin fäder/män som fällts för sexbrott på lögner. Ren tur/slumpen har gjort att dessa släppts. Visst kan någon eller ett par vara delvis skyldiga, men inte i juridisk mening. För de andra var det häxbränning. I USA uppskattar man att de falska anmälningarna för sexbrott kan uppgå till 40%. Det var inte länge sedan en kvinna dömdes för falsk tillvitelse här i Sverige.
Ofta klarar de sig undan för att man tycker att mannen får vara glad att han kom undan med förskräckelsen. Vi/jag häpnar över Julian Assangefallet också, om man läst alla detaljer för och emot i frågan.

I Sverige går det inte prata om sådant som inte är politiskt korrekt eller i feministiskt intresse.
HD har i alla fall prejudicerande uttalat att sexbrott inte kan styrkas enbart på trovärdighet till målsäganden. Det hjälper lite, men sedan kan man bygga åtalet på andra lösa stöddetaljer och troligen ge dessa en tyngd och summa som väger över.

Domar bygger inte konstruktioner med det syftet för ögonen, men för den som känner till andra fakta eller verkligheten är det konstruktioner, eftersom den tilltalade har facit med alla detaljer om den varit närvarande. Domstolen skall skydda oskyldiga från att dömas lika mycket som de skall ge brottsoffer upprättelse. De är den anklagades sista utpost. Domstolens skrivning måste komma fram till deras egen slutsats och stämmer den dåligt eller inte alls, så är det konstruktioner, men utan avsikt. Det blir som ett byggfel. Man trodde det skulle hålla och vara bra, men så blev inte fallet. Hoppas det inte blev äpplen och päron, utan två sidor av myntet.

Juridiken är en märklig lära. Det brukar sägas att den inte är någon exakt vetenskap. Svänger man sig bara med sånt för att rättfärdiga sig? En gång när jag talade med en jurist på en tung myndighet var hon öppenhjärtlig och sade att hon valt den juridiska banan för att man kunde få saker till vad man ville om man ville. Det här säger väldigt mycket.
Jag menar att lagen som det kallas slår fel åt bägge håll då omständigheter filtrerats genom människor och med förödande konsekvenser.

Hur ofta har vi inte sett tingsrätten döma till en sak och hovrätten den motsatta på samma underlag. Vi vet också att skillnaden i utfall är stor mellan olika domstolar i olika län på nästan identiska mål. Att använda ordet rättssäkerhet rimmar som en ihålig ek.

I HD så fick Billy Butt (dömd för 9 våldtäkter) höra att hans 10 resningsansökningar inte kunde adderas med den bevisning som fanns i var och en, men att om han framfört alla nya bevis i första ansökan kunde han troligen fått resning. Men beaktar man bara en ansökan, den sista hela tiden, så preskriberar man ju bevis som faktiskt finns. Hur kan det vara lagligt. Alla som är inlästa på alla detaljer i fallet förstår att han inte är skyldig i lagens mening. Han har erkänt att han utnyttjat sin position omoraliskt ungefär som Bill Clinton gjorde. Dock blåste han dem på belöningen, så då hämnades kvinnorna. Kan inte vara olagligt om inga avtal fanns.

Omständigheterna för hur och NÄR nya bevis och omständigheter kommer upp i dagen är förstås vid olika datum och år beroende på att det omskrivs och att grävandet skapar nya fynd vartefter, ungefär som arkeologi. Visserligen var en statens trogne tjänare nr.1 inblandad alltså Göran Lambertz, presentation i övrigt överflödig.

Juridikens inre natur är som en ingenjörskonst där detaljpillet, kineseriet inte vet några gränser. Det är som att trolla, men målsättningen är att trolla rätt varje gång.
Vi vet att kvinnor får de mildaste straffen och utländska män de strängaste för likvärdiga brott. Forskningen säger så. Med anledning av ovanstående undrar man varför man jobbar med juridik. Det man kallar rättvisans gudinna.

Frågan är hur många justitiemord vi har och har haft. I Sverige vill man knappast vidkännas sådant. Ungefär på samma sätt som korruption i den utvidgade europeiska definitionen. Här har vi bara bestickning och muta och inte om man ger förmån till annan p.g.a. lojalitet med något hos mottagaren av förmån.
Sverige, det förlovade landet. Vad tycker ni andra?

Jo, det är förstås med hjälp av orden som vi hittar stöd för en argumentation vilken målsättningsvis går i vår egen riktning. Utifrån sådana förhållanden kan vi sedan säkerligen också finna omständigheter som både talar för resp emot en tilltalad.

Även om jag sen härefter föredrar att tillvarata en mans intressen framför en kvinnas, så vill jag när det rör Julian Assange med flera olyckliga herrar, vilka utsatts för medias granskning i det kanske närmaste absurda, inte alls kommentera huruvida dessa har lyckats klara sig undan eller inte. Jag befann mig nämligen inte på plats när påstådda brott eventuellt inträffade.

Lagstiftaren borde kanske överväga att införa en ny brottsrubricering: "brukande av sexuellt våld" för sådana handlingar som innebär att man mot någons vilja med fysiskt våld brutalt påtvingar någon sådana sexuellt integritetskränkande handlingar som t ex i förevarande mål (svartsjukestyrda "gynekologiska otrohetskontroller") men där rekvisiten för våldtäkt (t ex tilltvingat samlag) inte är tillräckliga och rubriceringen sexuellt ofredande alldeles för svagt...? Givetvis fängelse i straffskalan.

. . . eller "utövande av sådan sexuell handling som skett utan vederbörandes medgivande".

För blandar vi in begreppet "våld" här så torde vi få många frikännanden av den enkla orsaken att handlingen i sig är svår att definiera såsom "våld".

Nja, men har en man med brukande av fysiskt "sexuellt våld" mot en kvinna (med fasthållande, sära/bända upp benen, hårdhänt och kraftfull fingerpenetration m m men som inte leder till samlag) under hennes "vilda" protester och försök till fysiskt motstånd bör det väl i princip inte vara svårare/lättare att leda i bevis än en fullbordad våldtäkt...?? Bevisläget är ju generellt svårt i dessa sammanhang där oftast bl a ord står mot ord, inga vittnen är närvarande, alkohol är med i bilden o s v men där den tekniska/medicinska utredningen i bästa fall kan lämna viss vägledning. Själva våldsdefinitionen går ju att utveckla och precisera.

Hmmm...vem minns inte Chilefödda sångaren Tito Beltran som fälldes 9 år efter händelsen för våldtäkt för en del år sedan. Han var gift med en ung jurist som stred för hans sak också. Hon tappade tron på rättvisan i Sverige. Det var en feminist i rättsväsendet som var drivande ungefär som Marianne Ny håller på nu.

Han gav en tjej massage i samtycke i slutet hotellrum. Detta övergick i någon slags egentillfredsställelse påstods. Någon penetrering hade aldrig förekommit. Det var ostridigt.
Kärnpunkten för våldtäkt var om könsorganen vidrört varandra, utan penetrering. Då ansågs det på den tiden vara våldtäkt ändå. Det är bara det att ingen kan bevisa detta exakt, eftersom ingen annan varit närvarande och ingen utredning eller bevissäkring gjorts och ingen anmälan, då det skulle ha skett. Hur kunde han fällas. Det finns alltid en målsägandeutsaga så klart. Den var allt annat än tydlig. Den var gammal som gatan. Personer som varit med i samma sällskap fick höra att han haft lite konstigheter för sig, men ingen fick för sig att anmäla något då. 9 år senare kom åklagarfeministen.

Stödvittnen som då fått kommentarer av händelsen via målsäganden och då blev hörsägner av part i målet kom till rätten för att vittna för den "stackars flickan". Carolas vittnesmål var med och hon gav ett jakande svar på ledande fråga om könen skulle vidrört varandra. Det kan hon inte veta. Hon påstod att det ingick i den 9 år gamla historien. Rätten verkar inte förstå att två kvinnor naturligt och av samma kön och med lojalitet mot den utsatte så klart, som dessutom är aktivt kristna bägge två, kan skarva lite för att säga vad man vill höra. Han dömdes alltså på 9 år gamla hörsägner som enda bevis, där även en skådespelerska vittnade. Även Tomas Bodström drogs dit av någon anledning för att ge mer tyngd åt åtalet. Han är feminist som ni vet.

Han fick skiljas från sin juristfru och fly landet till Chile, då han kom ut efter straffet, antagligen av skammen och rättsrötan som han tyckte om han ansåg sig eller visste att han var oskyldig till den avgörande lilla detaljen. Han hamnade i hårklyveriets Mekka. Mannen var helt knäckt redan under rättegången. Om det inte gått till som man ville få det till, så är det ren tortyr mot en människa. Han var ju bara en sketen invandrare, tänkte man nog. Chanslös. Trots att ingen annan kan veta än de två som var ensamma, så sänkte man den mannen.

Ett sådant här fall borde vilken svensk man som helst att darra av skräck inför. HA alltid egna vittnen och helst i sovrummet. Det kan vara din enda chans. Kvinnor/tjejer kan ändra sig efteråt eller bli påverkade andra som har iden att sänka män på agendan. Det får man inte glömma. Mannen sitter löst i dagens kvinnovärld.

Vi ser i denna tråd och många andra hur krångligt det blir. Tyvärr kan inte de flesta människor i alla åldrar veta eller förstå vad som vad och vad inte är vad i denna soppa. Molekylnivå för att reda ut straffvärde och laglig eller olaglig handling. Det påminner om alla parkeringsförbudsskyltar som finns i många städer i en salig komposition och hopplösa för många att förstå. Ska man ha lagsystem och regler som de som skall leva efter det inte har en chans att förstå och ännu mindre unga personer. Någonstans har något spårat ur.

Man har lyckats göra en skrivbordsprodukt som inte är människoanpassad. Den nya sexualbrottslagen kommer troligen att bli en motsats till en dröm. Vi får se. Hårklyverier fungerar sällan.

Regelverk som nätt och jämt jurister kan hantera på ett enhetligt eller helt rätt sätt, skadar individer. En sådan höstack. Var är nålen eller fanns det kanske två.
Vi sitter och snackar, men vare sig åklagare eller vi, är med i de situationer som man skall försöka få klarhet i. Även om man inte var med Assange, så är det vad som funnits tillgängligt att läsa och det är mycket som avgör vad man tror i fallet. Kvinnorna själva ansåg inte att det skett brottslig handling mot dem. Hur kan det ske brottslig "våldtäkt" utan våld, utan att offret vet om det. Då kan man inte ens känna sig kränkt. Marianne NY sitter i samma sits. Hon vet inte, men hon ska bevismässigt motivera ett åtal för en fällande dom. Lyckas hon nå målet, så har hon minst ett ess i rockärmen.

Troligtvis ger nya sexualbrottslagen något fler dömda och fler oskyldiga fällda. Eftersom målet är att fälla fler, så ligger det i farans riktning att man tummar lite på striktheten. Brottmålsadvokater vet vad som hände med narkotikamålen. Beviskraven sjönk. Svårt att förstå hur beviskrav kan sjunka. Bortom rimligt tvivel är bara en nivå och att hellre fria än fälla ska gälla som devis.

Ingen går med på en s.k. "otrohetskontroll" medelst hårdhänt uppförande av fingrar i underliv frivilligt. Ergo nödvändighet av hot om våld. Case closed.

Du har tydligen aldrig hört talas om kvinnor som tänder på BDSM sex och som gillar att bli piskade och förnedrade på en mängd olika sätt.

Det är nog riktigt att det inte kunde rubriceras som våldtäkt men som sexuellt ofredande. Däremot var det ändå oriktigt av hovrätten att döma för sexuellt ofredande eftersom det lagrummet inte var åberopat av åklagaren.

Är sexuellt ofredande verkligen användbart? Jag hittar bara sexuellt ofredande i BrB 6:10 och då riktar handlingen sig mot barn under femton år.

BrB 6:10 st 2

Tack.