Skip to content

Hovrätten: Inte våldtäkt när våldet består av "den sexuella handlingen i sig"

Foto: DJ

Mannen förde hårdhänt upp sina fingrar i kvinnans underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen. Eftersom våldet har utgjorts av "den sexuella handlingen i sig" så kan brottet inte rubriceras som våldtäkt. Det anser hovrätten som därmed river upp tingsrättens dom om upprepade övergrepp.

 

Den 28-årige mannen åtalades vid Gotlands tingsrätt för att bland annat ha misshandlat sin flickvän och med våld och dödshot ha tvingat till henne till samlag. 

Bevisningen bestod bland annat av vittnen som hade sett kvinnans skador och blåmärken och hört henne berätta hur mannen hanterade henne.

Tvingade in fingrarna i underlivet
Enligt åtalet har mannen därutöver vid flera tillfällen utfört så kallade "otrohetskontroller" på kvinnan enligt följande gärningsbeskrivning:

"X (den tilltalade) har vid upprepade tillfällen med våld tvingat MÄ (kvinnan) att tåla sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Våldet har bestått i att X med ett hårt grepp tvingat in sina fingrar i MÄ :s underliv och slida." 

Kvinnan berättade i förhör om att mannen är svartsjuk och regelbundet anklagade och henne för att ha haft sex med andra män. Han utsatte henne då för "gynekologiska" undersökningar för att kontrollera om hon hade haft samlag med andra. Mannen nekade till att ha gjort detta.

Kvinnans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Hon kunde inte säga nej till X - hon räknade med att då få stryk. Det var omväxlande han som knäppte upp hennes byxor eller hon själv som gjorde det på order av X.

Tre och ett halvt års fängelse
Tingsrätten ansåg att kvinnan hade berättat om händelserna på ett "detaljrikt och inlevelsefullt" sätt och rubricerade "otrohetskontrollerna" som våldtäkt.

Tingsrätten dömde mannen för misshandel, olaga hot och våldtäkt till tre och ett halvt års fängelse och 235 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Domen överklagades till Svea hovrätt som till stora delar fastställer tingsrättens dom om misshandel och olaga hot. Hovrätten anser dessutom, i likhet med tingsrätten, att mannen ska dömas för våldtäkt enligt den åtalspunkt där han genom hot och våld tvingat sig till samlag.

Kränkningen jämförlig med samlag
Hovrätten anser däremot att "otrohetskontrollerna" inte kan betecknas som våldtäkt. Dessa brott ska i stället rubriceras som sexuellt ofredande, enligt hovrätten.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hovrätten delar tingsrättens bedömning att X vid tre tillfällen utfört sexuella handlingar gentemot MÄ som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag (s.k. otrohetskontroller) i enlighet med gärningsbeskrivningen."

Hovrätten pekar därefter på vad som krävs för att kunna dömas för våldtäkt enligt brottsbalken - bland annat "att gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning" tvingar en person till exempelvis samlag.

Den sexuella handlingen i sig
Hovrätten hänvisar därefter till att våldet i det nu aktuella fallet, enligt åklagarens gärningsbeskrivning, ha bestått i att mannen med våld har tryckt in sina fingrar i kvinnans underliv.

Hovrätten skriver:

"Enligt hovrättens mening anger gärningsbeskrivningen inte ens ett agerande där X genom våld förmått MÄ till en sexuell handling, utan det som enligt gärningsbeskrivningen ska utgöra våldet är den sexuella handlingen i sig. Dessa handlingar kan därmed inte rubriceras som våldtäkt."

Hovrätten ändrar därför domen och dömer mannen för våldtäkt, fyra fall av misshandel, fyra fall av olaga hot samt tre fall av sexuellt ofredande till fängelse i två och ett halvt år.

Hovrätten sänker också skadeståndet till 176 000 kronor.

 

 

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt